advent

Jelenleg részek szerint tallóz...

 
 

„Nyissuk ki szívünket!” – adventi lelki napot tartottunk

Advent harmadik vasárnapja előtti pénteken lelki napot tartottunk a Brenner János Általános Iskolában és Gimnáziumban.

Kora reggel minden osztályunk felkereste iskolánk névadójának, Brenner Jánosnak sírját. A Szalézi Szent Kvirin templom kriptájában az osztályközösségek csendes imádsággal emlékeztek egyházmegyénk vértanú sorsú lelkipásztorára, sírjánál egy-egy szál virágot helyeztek el. Ezt követően a tornateremben ünnepeltük együtt a szentmisét, amelyet Csány Péter és Pete Polgár Máté atyák mutattak be. A zenei szolgálatot a Zalaegerszegről érkezett Rád találtam dicsőítő zenekar végezte.

Máté atya szentbeszédében arra buzdította az iskola hívő közösségét, hogy nyissuk ki szívünket, hiszen nem mindegy, hogy csak eltelik életünk vagy megtelik élményekkel és értékes tartalommal. Szent Máté írja: „Az Isten bölcsességét művei igazolták.” (Mt 11,19) E gondolat mentén Máté atya rávilágított arra, hogy a hit és a tettek egyaránt fontosak. A teremtett világ a hiteles keresztényeket várja. Buzdította a diákokat, hogy ahogy Brenner János is megtalálta hivatását, úgy ők is keressék azt, imádkozzanak érte, így válhatnak a világ építőivé.

A szentmise után három helyen folytatódtak a programok:

Az alsó tagozatosokat Óra Krisztián, körmendi káplán atya várta. Krisztián atya és segítői az adventi ünnepkörről, annak fontosságáról beszéltek. Sok énekkel és játékkal telt számukra a délelőtt.

A felső tagozatosok a Don Bosco közösségi teremben Ipacs Bence püspöki titkár és prefektussal elmélkedtek Brenner János életéről, szolgálatáról.

Gimnazistáinkat pedig a zalaegerszegi Rád találtam dicsőítő zenekar tagjai vezették adventi útjukon. Fiataljainkat a karácsonyi felkészülésben a gitáros énekek, a különböző filmbejátszások és tanúságtételek segítették.

A délelőtti programban helyet kapott még két film megtekintése is: az ötödik és hatodik osztályosok A Názáreti Jézus című alkotásból néztek meg részleteket, míg a hetedik és nyolcadik osztályosok Az utolsó hegycsúcs című filmet láthatták.

Iskolánk pedagógusai e nap délutánján az Egyházmegyei Kollégiumban vettek részt lelki napon, amelynek vezetője dr. Székely János megyéspüspök úr volt. Püspök atya elmélkedésében kiemelte: a gyermekeket a tanítás mellett nevelnünk is kell. Nevelni pedig a saját lényünkkel tudunk. Minden mozdulatunk, szavunk, minden egyes reakciónk formálja a diákokat, akik évek múltán már nem biztos, hogy emlékeznek arra, mit tanultak a mi óránkon, de azt biztosan fel tudják majd idézni, hogyan viselkedtünk, idegesek vagy türelmesek, megértőek voltunk-e velük. A gyermekek olyanok, mint a kisautók, amelyeknek kicsi a tankja és folyamatosan tankolni kell őket, hogy működjenek. Ugyanígy van ez a gyermekekkel is, akiket ránk bízott a Jóisten: mindig táplálnunk kell őket, megmutatni nekik az értéket. Akkor soha nem lesznek elveszett bárányok.

Szöveg: H.Pezenhófer Brigitta

Fotó: Virágné Geiszler Éva, Simon-Geiszler Sarolta és H.Pezenhófer Brigitta

Adventi lelki nap_2017
« A 7 »

Advent első hete iskolánkban

Szeretetteljes és bensőséges volt iskolánkban advent első hete: a szentmise, a hagyományos komolyzenei koncert és a szeretetvásár mellett Szent Miklós püspök követe is ellátogatott hozzánk.

Vasárnap együtt ünnepeltük az egyházi év kezdetét, hiszen az osztályok tanáraikkal és szüleikkel együtt a Székesegyházban vettek részt szentmisén, amelynek bevezető könyörgése előtt Pete Polgár Máté atya megáldotta az otthonról elhozott adventi koszorúkat is. Iskolánk lelkipásztora szentbeszédében kitért arra, hogy advent első vasárnapja a hit vasárnapja. A hit útja pedig ott kezdődik, ahol szándékosan elhagyjuk a halálos bűnt. A hit egyben döntés a jóra való törekvés, Krisztus mellett. Fontos, hogy az adventi szent időben szembenézzünk magunkkal, vajon jól szolgálunk-e. Életünk ott van Isten tenyerén, de a jó felé tart-e vagy irányt, célt tévesztett-e? A szentmise végén Máté atya boldog adventet kívánt mindenkinek, illetve azt, hogy a hit, a remény, a szeretet és az öröm költözzön családjainkba, hazánkba, de felhívta a figyelmünket arra is, hogy nekünk magunknak kell a béke követeivé, jó szolgáivá válnunk.

2017. december 6-án délelőtt Szent Miklós püspök követe látogatta meg az alsó tagozat osztályközösségeit. A kicsik és nagyok verssel, énekkel, hangszerjátékkal, de modern rap-dallal is várták a Mikulást, aki bátorította őket a jóra. Tanítóinknak köszönjük, hogy rendkívül bensőséges volt ez az ünnep. Jó volt látni, hogy a kicsik lelkiekben is felkészültek Szent Miklós püspök követének érkezésére. A Mikulás egyébként a felső tagozatosokhoz valamint gimnazistáinkhoz, sőt még a tantestületi szobába, hozzánk, tanárokhoz is ellátogatott és szaloncukorral kedveskedett mindenkinek.

Délután sem maradtunk program nélkül, hiszen ezen a napon tartottuk a Szeretetvásárt, amelyet már tíz éve minden egyházi év kezdetén megrendezünk az iskolában. A program részleteiről Lendli Erzsébetet, a 4.a osztálytanítóját is megkérdeztem, hiszen a kezdetektől fogva tevékenyen kiveszi részét a rendezvény megvalósításából: „Az alsó tagozatos diákok számára nem ismeretlen a tallér, hiszen nagyon jól tudják, hogy a Szeretetvásáron ez a fizetőeszköz, amelyet az iskola névváltoztatásáig „Püspökis tallérnak” hívtunk. Minden gyermek 500 Ft-ért vásárolhat 10 tallért. A kirakodóvásár előkészítése fél kettőkor kezdődik. A gyermekek ekkor még nem vásárolhatnak, de körbejárhatják az épületet, annak első és második emeletét illetve az aulát is, hiszen most már az alsó és a felső tagozat illetve a gimnázium is egy napon tarthatja a Szeretetvásárt. Amíg a tagozatok külön épületben kaptak helyet, addig más időpontban zajlott a program az alsó illetve a felső tagozaton. Nagyon örülünk neki, hogy egyre több szülő is bekapcsolódik az előkészületekbe: van, aki házi süteményt készít, van, aki karácsonyi asztaldíszekkel, gyertyatartókkal, karácsonyfadíszekkel, könyvekkel, játékokkal támogatja gyermeke osztályát. Bevett gyakorlattá vált az utóbbi időben, hogy az osztályok a Szeretetvásár előtt közös barkácsolós délutánt tartanak, amelynek keretében elkészítik a vásáron eladni kívánt kisebb-nagyobb termékeket” – mondta Lendli Erzsébet.

Miután az asztalok zsúfolásig megteltek, megkezdődhetett a vásár, amely egy órán keresztül várta az érdeklődőket. Kettő és három óra között igazi vásári forgatagnak lehettek szemtanúi a hozzánk betérők: gazdára találtak a szebbnél szebb karácsonyi díszek, a megunt, de még mindig szép állapotban lévő játékok, könyvek, CD-k, plüssök. Az alsósok tallérral fizettek, a felsősök és a gimnazisták pedig készpénzzel. Az árusításban a tanulók szülei is segítettek. A befolyt összegből az osztályok (az osztályfőnök javaslatára) azokat a társaikat és családjaikat támogatják, akiknek szociális helyzete miatt egy-egy utalvány nagy segítség karácsony előtt. A maradék bevételből egyrészt a pénzdíjas versenyek finanszírozása is megoldható az arra rászoruló gyermekek esetében, másrészt az Egyházmegyei Karitász jószolgálati céljait is támogatják.

A pénteki nap is tartogatott számunkra meglepetéseket, hiszen ismét egy már hagyományos program valósulhatott meg: a Bartók Béla Zeneiskola brenneres növendékei ajándékoztak meg mindnyájunkat egy karácsonyváró koncerttel. Alsó tagozatos diákjaink megtöltötték a Don Bosco-közösségi termet, velük együtt Császár István, általános helynök és iskolánk pedagógusai is gyönyörködhettek a diákok hangszerjátékában, valamint a szolfézsra járó tanulóink kóruséneklésében is. A majdnem egy órás koncerten fuvolásaink, hegedűseink, csellósaink, zongoristáink, klarinétosaink és furulyásaink bebizonyították: zenélni nemcsak a saját maguk számára jelent örömet, hanem a hallgatóság számára is nagy ajándék. Köszönjük a Bartók Béla Zeneiskola pedagógusainak, hogy tanítványaikat, a brenneres diákokat mindig szeretettel fogadják és lelkiismeretesen felkészítik a szerepléseikre.

Haladjunk tovább adventi utunkon, várjuk együtt a Megváltó születését!

Szöveg: H.Pezenhófer Brigitta

Fotó: Lendli Erzsébet és H.Pezenhófer Brigitta

Advent_1
« A 7 »

Adventi koszorúkötés ismét a Brenner iskolában

Iskolánk újraindításának első éveiben szervezték meg először alsós tanítóink a közös adventi koszorúkötést. Az évről évre megrendezett program minden adventi időszak kezdetén jó alkalom arra, hogy lelkiekben ráhangolódjunk a várakozásra, hiszen a mai világban sajnos az elcsendesülésre, illetve a le- és megállásra is tudatosan kell figyelnünk.

2017. november 27-én hétfőn gyűltek össze az 1.a és 1.b osztályos tanulók szülei és nagyszülei, illetve tanítóik, hogy egymástól is ellesve az apróbb trükköket, elkészítsék idei adventi koszorújukat. Még mielőtt azonban a szorgalmas kezek munkába fogtak volna, Pete Polgár Máté atya osztotta meg velünk gondolatait. Iskolánk lelkipásztora szólt az adventi koszorú lelkiségéről: a négy gyertya és a kör, mint forma jelentéséről valamint arról is, hogy Isten nélkül az adventi időszak sem lehet teljes. Köszönjük Frikk József zenei szolgálatát, aki gitárjátékával és énekével segített minket az adventi ráhangolódásban. Adventi készületünk pedig december 3-án diákmisével (Szombathelyi Székesegyház) folytatódik, majd ismét várjuk kedves diákjainkat és szüleiket a már hagyományos Szeretetvásárra december 6-án.

Szöveg és fotó: H. Pezenhófer Brigitta

Adventi koszorúkötés_2017
« A 8 »
^