Gimnázium

Jelenleg inzézményegység szerint tallóz...

 

Szent Gellértre emlékeztünk

Szent Gellértet népünk kereszténnyé válásának kezdetén vezérelte hozzánk Isten, hogy Imre herceg nevelőjeként, remeteként, püspökként és vértanúként szolgálja Istent és a magyarság krisztusi hitre térését.

2022. szeptember 23-án a felső tagozatos és a gimnáziumi osztályok a Szalézi templomban vettek részt szentmisén, amelyet Köbli Tamás iskolalelkész mutatott be. Tamás atya Szentmártoni Mihály, jezsuita atyát idézte: »Vannak olyan álmok, amik soha nem valósulnak meg, és van a valóság, amit soha nem álmodtunk volna.«,  majd e mottó segítségével buzdította iskolánk tanulóit és pedagógusait Szent Gellért példájának követésére.

Ezen a napon délelőtt az alsó tagozatosok is megemlékeztek a katolikus iskolák védőszentjéről, Szent Gellértről. Reggel a 4.c osztályosok egy előadás keretében felelevenítették Szent Gellért életének főbb állomásait. Ezután osztályon belül szentünk életével kapcsolatban feladatokat oldottak meg a gyerekek. A Tarisznyások együttes megzenésített verseivel, dalaival szórakoztatta az alsósokat, akik nagyon élvezték a koncertet. Délután egy közös szentmisével zárták  a napot.

A zenei szolgálatot mindkét szentmisén Rátkai Imréné, Mariann néni vállalta. Az alsós programokat Stalzerné Kulcsár Lilla és Hajbáné Mátyás Katalin tanítók szervezték.

A Szent Gellért nap egyik legszebb momentuma volt, amikor a 12. évfolyamos diákok közül négyen utoljára öltötték magukra ezen a szép ünnepen a ministráns ruhát, hiszen jövőre már főiskolán vagy egyetemen tanulnak majd.

Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Szent Gellért nap 2022
« 1 A 3 »

Figyelj embertársaidra és segíts nekik!

Érzékenyítő tréning a Brenner Iskola 5. n osztályában

 

Napjaink individualista világában egyre kevesebb figyelemmel fordulunk a környezetünkben élőkre, kiváltképpen a valamely fogyatékkal élő embertársainkra.

 

A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében a Brenner Iskola 5. n osztályos tanulóinak lehetősége nyílt testközelből megtapasztalni, hogy egy gyengén látó embernek milyen nehézségekkel kell megküzdenie a mindennapokban, azonban azt is megtapasztalhatták, hogy ezt milyen lelkierővel, természetességgel és derűvel teszik ezek az emberek.

Bősze Gyuri bácsi a Vas Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének vezetője és elmaradhatatlan társa Potter a vakvezető kutya, Gorza Norbert az Önkéntes Ház irodavezetője és Groszmann Viktória projekt asszisztens a gyerekek számára érthetően, nagyon szemléletesen és a személyes tapasztalást segítségül hívva mutatták be – a számunkra természetesen, gond nélkül végzett – napi teendők okozta nehézségek leküzdésének lehetőségeit.

 

Az osztályt három csoportra osztották, az egyik csoportban Viktória megmutatta, hogy bekötött szemmel milyen nehéz felismerni a mindennap használt, unalomig ismert tárgyakat, nagy derültséget és csodálkozást kiváltva a gyerekekből.

A másik csoportban Norbert a fehér bottal való közlekedés nehézségeit, technikáit és praktikáit mutatta be. Furcsa érzés volt megtapasztalni mennyire más bekötött szemmel végig menni azon az útvonalon, amelyen mindennap százszor is végig megy az ember.

A harmadik csoportban Gyuri bácsi és Potter a vakvezető kutyával való közlekedést szemléltette. Fantasztikus volt látni és megtapasztalni milyen fegyelmezetten, odaadóan és szakértelemmel segíti a vakvezető kutya a gazdáját. Megdöbbentő volt, hogy Gyuri bácsi a számára ismeretlen terepen milyen magabiztosan, milyen sebességgel közlekedik. Ebből látszott, hogy ez a kapcsolat nem csak arról szól, hogy a kutya mutatja az utat, ez a kapcsolat elsősorban a bizalomról szól. A kutya tudja, érzi, hogy a gazdája bízik benne, tudja, hogy ő a gazdi „szeme” és ennek megfelelő komolysággal végzi a dolgát. Amikor a hám rajta van, teljes lényével a feladatra koncentrál, semmi és senki nem tántorítja el a feladatának végrehajtásától, amikor a hám lekerül róla akkor egy játékos, barátságos kutyus, akit lehet dögönyözni, akivel lehet játszani. Csodálatos volt látni a kutya és gazdája ilyen szintű szimbiózisát.

 

A bemutató végén mindnyájan elhittük, amit Gyuri bácsi mondott, nevezetesen, hogy ők teljes életet élnek. Közlekednek, kulturális eseményeken vesznek részt (például cirkuszi előadáson), túráznak a természetben és mind e mellett élik a mindennapjaikat.

Ami a legfontosabb tanulsága volt a bemutatónak, az az, hogy bíznunk kell önmagunkban és bíznunk kell egymásban, mert ez átsegít bennünket a nehézségeken. Nagyon fontos volt, hogy a gyerekek megtanulták, hogy hogyan kell segíteni a gyengén látó embertársainknak, és ezzel az ismerettel felvértezve már nem fognak tétovázni, ha segítséget kell nyújtani. Ennek következtében a segítségnyújtás egy természetes velejárója lesz a magatartásuknak az élet más területén is.

 

Karagityné Geiger Szilvia osztályfőnök (Gyermek-és Ifjúságvédelmi felelős)

 

Közösen imádkoztunk a tanév kezdetén

Megkezdődött a 2022-2023-as tanév.

Ahogy a korábbi években, most is Veni sancte ünnepségre jöttünk össze, hogy együtt kérjük a Szentlélek segítségét az előttünk álló hónapok feladataihoz.

Az alsó és a felső tagozatos diákok az első tanítási nap előtt, a Székesegyházban gyűltek össze, elsőseinket pedig szüleik vezették be a templomba, ahol megkapták a brenneres nyakkendőt és gallért, így már ők is közösségünk tagjaivá váltak.

A gimnazista diákok a tanév első napján a Szalézi templomban imádkoztak azért, hogy kegyelmekben gazdag legyen ez a tanév is.

Veni Sancte 2022
« 1 A 7 »
^