Iskolai könyvtárunk

Tartalom:

Online katalógus
A könyvtárunkról
Szolgáltatásaink
Viselkedési szabályok
Nyitva tartás
Elérhetőségek
TIOP pályázat
30 képes pályázat
Linkajánló


A Brenner János Iskola könyvtárának katalógusa:


 
Könyvtárunkat az iskola régi szárnyának alsó szintjén alakítottuk ki. A 258 m2 alap területű könyvtár négy egységre tagolódik. A középen elhelyezkedő fogadótérben történik a kölcsönzés, amiből két, egyenként közel 100 m2  nagyságú tér nyílik. Az egyik az olvasóterem, ahol 36 tanuló kényelmesen tud elhelyezkedni. Itt helyeztük el a kézikönyvtári állományunkat, melynek  segítségével két kisebb csendes tanulósarkot is berendeztünk. Az előtér másik oldaláról nyílik a kölcsönző részleg, ahol a kölcsönözhető állományt helyeztük el. Az egyik sarokban kényelmes pihenő kuckó várja az olvasgatni, pihenni vágyó kicsiket. Ebből a teremből nyílik a 20 m2 -es könyvraktár, ahol a tankönyveket és a régi folyóiratokat őrizzük.

 

Iskolánk könyvtára az itt folyó nevelési-oktatási munka szellemi bázisa. Gondoskodik a tartalmi munkához szükséges információhordozókról, eleget tesz a nevelők pedagógiai szakirodalmi és információs kéréseinek. Meghatározó szerepet tölt be az iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében, megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti az olvasási szokásaik kialakítását.

A könyvtár szolgáltatásait az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói ingyenesen vehetik igénybe.

A könyvtár állománya

A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak az oktatásban használt tankönyvek, a kötelező és ajánlott olvasmányok. Biztosítjuk az oktatásban használt kézikönyveket (lexikonok, szótárak), a pedagógusok munkáját segítő módszertani kiadványokat. Gyűjtjük a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalmat, a tanítást és a tanulást segítő nem-nyomtatott dokumentumokat. Az iskola vallásos szellemének megfelelően válogatunk a vallásos (keresztény) tárgyú kiadványokból. Gyarapítjuk az olvasás megszerettetését segítő, a tanulók olvasóvá nevelését támogató hazai és nemzetközi szépirodalmi olvasmányokat.
 
Állományadatok:

 • könyv: 12 ezer kötet
 • tankönyv: 4 ezer kötet
 • CD: 220 db
 • DVD: 220 db
 • CD-ROM: 170 db

 
Az iskolába járó folyóiratok (2017. január 1-től):

 • ifjúsági lapok (Mikkamakka)
 • pedagógiai, módszertani lapok (5perc Angol, Új Köznevelés, Tanító)
 • történelmi lapok (História, Magyar Krónika, Rubicon)
 • természettudományi lapok (Élet és Tudomány, Földgömb, National Geographic, Természet Búvár, Természet Világa)
 • nyelvtudományi lapok (Édes Anyanyelvünk)
 • egyéb (Új Ember, Képmás, Praktika)

 

Szolgáltatásaink

 • helyben használat – egyéni és csoportos

(kézikönyvtári könyvek, folyóiratok, audiovizuális és multimédiás dokumentumok)

 • kölcsönzés – A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtárostanár tudtával, a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítés után szabad kivinni.

Az alsó tagozatos diákok 2 könyvet, a felső tagozatosok és a gimnazisták 3 könyvet kölcsönözhetnek egy alkalommal. Kölcsönzési határidő: 3 hét, amely egy alkalommal meghosszabbítható. A tartós tankönyveket 1, szükség esetén 2 tanévre kölcsönözhetik ki a tanulók.
Az olvasónak a megrongált vagy elvesztett dokumentumot pótolnia kell, vagy annak forgalmi értékét meg kell térítenie.

 • előjegyzés – Ha a keresett dokumentumot már kikölcsönözték, a visszaérkezés után félretesszük az előjegyzést kérő olvasónak.
 • számítógép-, internethasználatA 6 internetkapcsolattal rendelkező számítógépet a felső tagozatos és a gimnazista diákok vehetik igénybe tanuláshoz, versenyre készüléshez, szorgalmi feladat elvégzéséhez. Az egyéb célú alkalmazásokra a délutáni nyitvatartási időben (feliratkozási rend alapján) egy diákra 30 perc jut.
 • könyvtárhasználati és egyéb tanítási órák
 • tájékoztatás, számítógépes információs szolgáltatások – A könyvtáros eligazítást ad a használathoz szükséges ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat a keresett információk kutatásában.

 

A könyvtár működése

A könyvtár a SZIRÉN9 integrált könyvtárkezelő programot használja. Ennek segítségével történik az állomány feltárása, valamint a kölcsönzések nyilvántartása. Az elektronikus katalógus bármely – internettel kapcsolatban lévő – számítógépről elérhető.

 

Néhány tudnivaló a könyvtári viselkedésről

 • A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.
 • A táskákat, kabátokat a könyvtár fogadóterében kell elhelyezni.
 • A könyvtárba élelmet nem szabad behozni.
 • Mobiltelefont használni csak tanulási célból engedélyezett.
 • Mindenkinek kötelessége vigyázni a könyvekre, folyóiratokra, bútorokra és az egyéb könyvtári eszközökre.

Nyitva tartás:
Hétfő: 12:00-16:00
Kedd: 9:30-12:00 12:00-16:00
Szerda: 9:30-12:00 12:00-16:00
Csütörtök: 9:30-12:00 12:00-16:00
Péntek: 12:00-15:30

 


Elérhetőségek:

9700 Szombathely, Táncsics Mihály utca 48.
Telefon: 94/505-212/könyvtár
Honlap:www.brenner.martinus.hu/konyvtar
E-mail: konyvtar.brenner@martinus.hu
Könyvtárostanár: Iványiné Nagy Kinga


TIOP-1.2.3-11/1 – Nyertes pályázat könyvtárfejlesztésre 2013-ban

Iskolánk könyvtára a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” pályázatán „Minőségi információs szolgáltatások kialakítása és fejlesztése a könyvtár oktatási-képzési szerepének erősítésért a Brenner János Általános Iskolában” címmel 5244627 Ft, 100 %-os támogatású összeget nyert.
Az elnyert összeg az iskolai könyvtár infrastruktúrájának fejlesztését szolgálja, melynek keretében új tanulói munkaállomásokat, esélyegyenlőséget biztosító eszközöket szereztünk be. A könyvtári munkafolyamatok megkönnyítéséhez reprográfiai és prezentációs eszközöket, szoftvereket és vonalkód olvasót vásároltunk.
A fejlesztések eredményeként a könyvtár képessé vált a legkorszerűbb szolgáltatási formák közvetítésére, erősödött a szerepe az élethosszig tartó tanulás megalapozásában, az információs műveltség kialakításában, valamint növelte a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő tanulók információhoz jutási esélyét.


Könyvtárunk élete képekben

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2016 szeptemberében kampányt és pályázatot hirdetett az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjára és az egyesület fennállásának 30 éves évfordulójára készülődve.
A 30 szempontból készített képekkel hívtuk fel a figyelmet az iskolai könyvtárak nyújtotta lehetőségekre, a jó gyakorlatokra és a problémákra.


Linkajánló:

www.bdmk.hu – A Berzsenyi Dániel Könyvtár honlapja

www.bdf.hu/konyvtar – A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtárának honlapja

www.oszk.hu – Nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár honlapja

www.mek.oszk.hu – Magyar Elektronikus Könyvtár. Főként magyar nyelvű tudományos, oktatási vagy kulturális célokra szolgáló digitalizált dokumentumokat tartalmaz.

www.ppek.hu – Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár. A magyar nyelvű keresztény irodalom digitalizált tárháza

www.irodalmiakademia.hu – Digitális Irodalmi Akadémia (DIA). Kortárs és klasszikus magyar szépirodalmi alkotások digitalizált formában. Az írók, költők életrajza, róluk szóló szakirodalom jegyzéke

www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom – Gyerekirodalmi adatbázis. A magyar nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát sorolja fel rövid ismertetések kíséretében. Hasznos kalauz szülőknek, tanítóknak, gyermekolvasóknak a gyermek- és ifjúsági könyvek útvesztőjében.

www.egyszervolt.hu – Honlap gyerekeknek.

 http://www.okosdoboz.hu/ – OkosDoboz – Játék a tanulás! Az OkosDoboz egy olyan digitális taneszköz, mely grafikus feladatsorokkal, gondolkodási képességeket fejlesztő játékokkal és rövid oktató videókkal segíti az általános iskolás gyerekeket az ismeretek elsajátításában, azok gyakorlásában és képességeik fejlesztésében.


^