„Nyissuk ki szívünket!” – adventi lelki napot tartottunk

Advent harmadik vasárnapja előtti pénteken lelki napot tartottunk a Brenner János Általános Iskolában és Gimnáziumban.

Kora reggel minden osztályunk felkereste iskolánk névadójának, Brenner Jánosnak sírját. A Szalézi Szent Kvirin templom kriptájában az osztályközösségek csendes imádsággal emlékeztek egyházmegyénk vértanú sorsú lelkipásztorára, sírjánál egy-egy szál virágot helyeztek el. Ezt követően a tornateremben ünnepeltük együtt a szentmisét, amelyet Csány Péter és Pete Polgár Máté atyák mutattak be. A zenei szolgálatot a Zalaegerszegről érkezett Rád találtam dicsőítő zenekar végezte.

Máté atya szentbeszédében arra buzdította az iskola hívő közösségét, hogy nyissuk ki szívünket, hiszen nem mindegy, hogy csak eltelik életünk vagy megtelik élményekkel és értékes tartalommal. Szent Máté írja: „Az Isten bölcsességét művei igazolták.” (Mt 11,19) E gondolat mentén Máté atya rávilágított arra, hogy a hit és a tettek egyaránt fontosak. A teremtett világ a hiteles keresztényeket várja. Buzdította a diákokat, hogy ahogy Brenner János is megtalálta hivatását, úgy ők is keressék azt, imádkozzanak érte, így válhatnak a világ építőivé.

A szentmise után három helyen folytatódtak a programok:

Az alsó tagozatosokat Óra Krisztián, körmendi káplán atya várta. Krisztián atya és segítői az adventi ünnepkörről, annak fontosságáról beszéltek. Sok énekkel és játékkal telt számukra a délelőtt.

A felső tagozatosok a Don Bosco közösségi teremben Ipacs Bence püspöki titkár és prefektussal elmélkedtek Brenner János életéről, szolgálatáról.

Gimnazistáinkat pedig a zalaegerszegi Rád találtam dicsőítő zenekar tagjai vezették adventi útjukon. Fiataljainkat a karácsonyi felkészülésben a gitáros énekek, a különböző filmbejátszások és tanúságtételek segítették.

A délelőtti programban helyet kapott még két film megtekintése is: az ötödik és hatodik osztályosok A Názáreti Jézus című alkotásból néztek meg részleteket, míg a hetedik és nyolcadik osztályosok Az utolsó hegycsúcs című filmet láthatták.

Iskolánk pedagógusai e nap délutánján az Egyházmegyei Kollégiumban vettek részt lelki napon, amelynek vezetője dr. Székely János megyéspüspök úr volt. Püspök atya elmélkedésében kiemelte: a gyermekeket a tanítás mellett nevelnünk is kell. Nevelni pedig a saját lényünkkel tudunk. Minden mozdulatunk, szavunk, minden egyes reakciónk formálja a diákokat, akik évek múltán már nem biztos, hogy emlékeznek arra, mit tanultak a mi óránkon, de azt biztosan fel tudják majd idézni, hogyan viselkedtünk, idegesek vagy türelmesek, megértőek voltunk-e velük. A gyermekek olyanok, mint a kisautók, amelyeknek kicsi a tankja és folyamatosan tankolni kell őket, hogy működjenek. Ugyanígy van ez a gyermekekkel is, akiket ránk bízott a Jóisten: mindig táplálnunk kell őket, megmutatni nekik az értéket. Akkor soha nem lesznek elveszett bárányok.

Szöveg: H.Pezenhófer Brigitta

Fotó: Virágné Geiszler Éva, Simon-Geiszler Sarolta és H.Pezenhófer Brigitta

Adventi lelki nap_2017
« A 7 »Comments are Closed

^