lelki nap

Jelenleg részek szerint tallóz...

 
 

Találkozás – nagyböjti lelkigyakorlat a Brennerben

Nagyböjti lelki napot tartottunk 2018. március 10-én, szombaton iskolánkban, amelynek mottója a találkozás volt. Alsó illetve felső tagozatos diákjaink, gimnazistáink, tanáraink és tanítóink reggel a tornateremben gyülekeztek, hogy a napot szentmisével kezdjék, amelyet Pete Polgár Máté iskolalelkész mutatott be.

Máté atya szentbeszédében először életünkben történő találkozásainkról beszélt: felhívta a tanulók figyelmét arra, hogy ők mindnyájan szüleik találkozásának gyümölcsei, és ezen a találkozáson a Jóisten áldása van. Ezt követően felidézte egy élményét, amikor a barátaival a Balatonon vízibiciklizett és egy vízi-mentő arra figyelmeztette a társaságot, hogy mielőbb térjenek vissza a partra, mert vihar közeleg. Bár az ég tiszta volt, a nap sütött, hallgattak a jó tanácsra. Ahogy partot értek, lecsapott a vihar. Bár akkor, abban a pillanatban nem látták a veszélyt, mégis meghallották a hívó szót. Így kellene lennie ennek életünkben akkor is, amikor Jézus hív minket: „Aki Jézussal él a Földön, hallgat a szavára, vele lesz az örökkévalóságban is.”- fogalmazott Máté atya.

Az őskeresztényeket látva a pogányok megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” Máté atya feltette a kérdést: „Vajon melyik osztályközösségre mondható el ez iskolánkban?” Arra buzdította a fiatalokat, hogy az osztályok imádkozzanak közösen, beszélgessenek hitükről, engedjék, hogy Jézus közéjük menjen, találkozzon velük, mert ez a találkozás megváltoztat, és a megváltást hozza el.

A szentmisét követően az alsó tagozatos diákok autóbuszokra szálltak, az úti céljuk pedig Gencsapáti volt. Gyönyörű napsütésben gyalogolt a gencsi templomtól a több mint kétszáz alsós diák a Szentkúthoz, ahol keresztúti ájtatosságon vettek részt, amelyet Virágné Geiszler Éva hittanárunk vezetett. Kicsik és nagyok együtt imádkozva és énekelve idézték fel az Úrjézus szenvedéseit.

Felső tagozatos diákjaink a Don Bosco közösségi termében gyűltek össze, hogy Kovács József atya vezetésével elmélkedjenek a lelki nap mottójáról, a találkozásról. József atya dinamikus előadása által mindenki átérezhette a találkozások fontosságát életünkben.

A nyolcadik, kilencedik és tizedik osztályos gimnazistáink pedig Tömő János börtönlelkésszel és kis csapatával tölthették a délelőttöt. Két érdekes, elgondolkodtató kisfilm, énekek és beszélgetések révén mélyülhettek el fiataljaink, így készülve lelkileg húsvét szent ünnepére.

A nagyböjti szent időben arra buzdítjuk az iskolánk aulájába betérő szülőket, nagyszülőket, hogy tekintsék meg az alsós diákjaink által készített keresztutat. Köszönet Keszte-Orvos Krisztina kolléganőnknek, hogy a stációs képeket elhelyezte és lehetővé tette számunkra, hogy a rohanó hétköznapokban egy-egy percet elmélkedéssel töltsünk.

Nagyböjt_2018
« A 7 »

Fotó és szöveg: H.Pezenhófer Brigitta

„Nyissuk ki szívünket!” – adventi lelki napot tartottunk

Advent harmadik vasárnapja előtti pénteken lelki napot tartottunk a Brenner János Általános Iskolában és Gimnáziumban.

Kora reggel minden osztályunk felkereste iskolánk névadójának, Brenner Jánosnak sírját. A Szalézi Szent Kvirin templom kriptájában az osztályközösségek csendes imádsággal emlékeztek egyházmegyénk vértanú sorsú lelkipásztorára, sírjánál egy-egy szál virágot helyeztek el. Ezt követően a tornateremben ünnepeltük együtt a szentmisét, amelyet Csány Péter és Pete Polgár Máté atyák mutattak be. A zenei szolgálatot a Zalaegerszegről érkezett Rád találtam dicsőítő zenekar végezte.

Máté atya szentbeszédében arra buzdította az iskola hívő közösségét, hogy nyissuk ki szívünket, hiszen nem mindegy, hogy csak eltelik életünk vagy megtelik élményekkel és értékes tartalommal. Szent Máté írja: „Az Isten bölcsességét művei igazolták.” (Mt 11,19) E gondolat mentén Máté atya rávilágított arra, hogy a hit és a tettek egyaránt fontosak. A teremtett világ a hiteles keresztényeket várja. Buzdította a diákokat, hogy ahogy Brenner János is megtalálta hivatását, úgy ők is keressék azt, imádkozzanak érte, így válhatnak a világ építőivé.

A szentmise után három helyen folytatódtak a programok:

Az alsó tagozatosokat Óra Krisztián, körmendi káplán atya várta. Krisztián atya és segítői az adventi ünnepkörről, annak fontosságáról beszéltek. Sok énekkel és játékkal telt számukra a délelőtt.

A felső tagozatosok a Don Bosco közösségi teremben Ipacs Bence püspöki titkár és prefektussal elmélkedtek Brenner János életéről, szolgálatáról.

Gimnazistáinkat pedig a zalaegerszegi Rád találtam dicsőítő zenekar tagjai vezették adventi útjukon. Fiataljainkat a karácsonyi felkészülésben a gitáros énekek, a különböző filmbejátszások és tanúságtételek segítették.

A délelőtti programban helyet kapott még két film megtekintése is: az ötödik és hatodik osztályosok A Názáreti Jézus című alkotásból néztek meg részleteket, míg a hetedik és nyolcadik osztályosok Az utolsó hegycsúcs című filmet láthatták.

Iskolánk pedagógusai e nap délutánján az Egyházmegyei Kollégiumban vettek részt lelki napon, amelynek vezetője dr. Székely János megyéspüspök úr volt. Püspök atya elmélkedésében kiemelte: a gyermekeket a tanítás mellett nevelnünk is kell. Nevelni pedig a saját lényünkkel tudunk. Minden mozdulatunk, szavunk, minden egyes reakciónk formálja a diákokat, akik évek múltán már nem biztos, hogy emlékeznek arra, mit tanultak a mi óránkon, de azt biztosan fel tudják majd idézni, hogyan viselkedtünk, idegesek vagy türelmesek, megértőek voltunk-e velük. A gyermekek olyanok, mint a kisautók, amelyeknek kicsi a tankja és folyamatosan tankolni kell őket, hogy működjenek. Ugyanígy van ez a gyermekekkel is, akiket ránk bízott a Jóisten: mindig táplálnunk kell őket, megmutatni nekik az értéket. Akkor soha nem lesznek elveszett bárányok.

Szöveg: H.Pezenhófer Brigitta

Fotó: Virágné Geiszler Éva, Simon-Geiszler Sarolta és H.Pezenhófer Brigitta

Adventi lelki nap_2017
« A 7 »

Adventi lelki nap

2015. december 15-én névadónk, Brenner János atya halálának napján iskolánk közössége lelki napot tartott.

A 10 órakor kezdődő püspöki szentmisében imádkoztunk boldoggá avatásáért, majd a szentmise után sírjánál tettünk tiszteletet.

A szerzetesek évéhez kapcsolódóan a Szombathelyen és környékén élő szerzetesrendekből érkeztek hozzánk meghívott vendégek. Az alsó tagozaton a szentmise előtt négy helyszínen ismerkedtek a kisdiákok a szerzetesrendek történetével, a szerzetesek életével. A felső tagozatosok a szentmise után találkozhattak a rendben élőkkel. Számukra a lelki nap Szentségimádással is kiegészült, az újonnan felszentelt kápolnában.

Brenner nap - 2015
« A 6 »

 

^