elsőáldozás

Jelenleg részek szerint tallóz...

 
 

Elsőáldozás iskolánkban

2017. május 13-án délelőtt a 9 órai szentmisében járultak először szentáldozáshoz iskolánk 3. osztályos és még e szentségben nem részesült felsős diákjai a szombathelyi Székesegyházban. A szentmise elején szüleik áldották meg gyermekeiket, kérték rájuk az Úr áldását.

Bokor Zoltán atya és Schauermann János atya a szentmisében külön is imádkozott az elsőáldozókért, akik énekekkel, imákkal adtak hálát a felkészülésért, Jézussal való első találkozásért. A szentmise után szeretetreggelivel fejeződött be az ünnepség.

Fotó: Tóth Fotó

Elsőáldozás_2017
« A 2 »

Elsőáldozás iskolánkban

Ragyogó napsütés fogadta 2016. május 7-én, szombaton reggel 49 kisdiákunkat a szombathelyi székesegyház előtt. A fehér ruhába öltözött kis sereg elsőáldozásra készülődött.

Több év szorgalmas, hittel és szeretettel végzett felkészülés után színültig megtelt az Isten háza, hogy tanúja legyen a szülői áldásnak, amellyel útnak indultak a gyermekek; keresztségi fogadásuk megújításának, amellyel most már a keresztszüleik helyett ők maguk tettek ígéretet, hogy Isten hű gyermeki lesznek; és személyes találkozásuknak a kenyér színe alatt fogadott Úr Jézussal.

Legyen hála és köszönet minden segítségért a szülői házaknak, a plébános atyáknak, a felkészítésért Schauermann János és De Rossi Raja SDB atyának, valamint Virágné Geiszler Évának, és mindenkinek, aki a szentgyónásig és szentáldozásig vezető hosszú úton kísérték a gyermekeket imával, szeretettel.

A délelőttöt szeretetreggeli zárta.

(szöveg: Lendli Erzsébet)

(fotó: Tóth Imre)

Elsőáldozás 2016
« A 4 »
^