június, 2023

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

Érettségi vizsgát tett a 12.n osztály is!

A 12.n osztályból összesen huszonhatan tettek rendes érettségi vizsgát.

Magyar nyelvből tizennégy jeles és hét jó eredmény született.

Matematika tantárgyból huszonnégyen középszinten adtak számot tudásukról: tizenegy jeles és négy jó eredmény született, hatan közepes, hárman elégséges érdemjegyet kaptak, egy fő emelt szinten vizsgázott jeles eredménnyel.

Történelemből emelt szinten két jeles és egy jó eredmény került a bizonyítványba, középszinten tíz jeles, hét jó eredmény.

Angol nyelvből mindhárom emelt szinten vizsgát tett tanuló jeles érdemjegyet kapott, a tizenegy középszinten vizsgázóból 8 jeles, 2 jó és egy hármas eredmény született. Németből mindhárom emelt szintű dolgozat jeles lett, középszinten közepest szerzett négy vizsgázó.

Mindenki másnak megvolt már az előrehozott legalább középszintű idegen nyelvi érettségije.

Biológia tantárgyból jelest szerzett mindkét emelt szinten vizsgázó, de a középszinten vizsgát tevő egy fő is jelest kapott.

Földrajzból ketten érettségiztek középszinten: egyikük jó, másikuk közepes érdemjegyet szerzett. Informatika tantárgyból egy jeles emelt szintű írásbeli és szóbeli eredményünk lett.

Katolikus hittanból nyolcan jelesre feleltek. Kémia tantárgyból mind a négy emelt szinten vizsgázó jelest kapott, az egy fő középszinten vizsgázó tanulónk jó érdemjegyet szerzett.

Üde színfoltja volt az idei tavaszi érettségi időszaknak a vizuális kultúrából tett érettségi vizsga: egy diákunk jeles érdemjegyet szerzett írásbeli dolgozatával és portfóliójának bemutatásával.

Az osztályban összesen hat kitűnő eredmény született. A 12.n osztályban összesen 126 érdemjegy került érettségi bizonyítványokba vagy tanúsítványokba, az osztály átlaga 4,21.

A 12.n osztály érettségi elnöke Bukitsné Derhán Ilona volt, aki szívesen csatlakozott a diákok reggeli imájához is.

Kedves 12.n osztály! Gratulálunk a szép eredményetekhez! További sok sikert kívánunk Nektek utatokon!

https://drive.google.com/drive/folders/1xTQUuMn9ci9hZ2OSwDHIk5MHYsZamfnb?usp=sharing

ÜGYELETI NAPOK A NYÁRI SZÜNETBEN 2023.

Hivatalos ügyek intézésére a nyári szünetben az alábbi időpontokban van lehetőség:

 

2023. július 6. (csütörtök)     9-12 óra

2023. augusztus 1. (kedd)      9-12 óra

2023. augusztus 16. (szerda)   9-12 óra

Egy “13.m”-es brenneres diák beszámolója

A elmúlt héten, míg iskolánk többi diákja a megérdemelt szünet első napjait töltötte, addig az osztály az érettségi időszak legmozgalmasabb hetén teljesített kiválóbbnál kiválóbb eredményekkel. A hét első napján mindenki otthon készült a szóbeli vizsga kihívásaira, hogy kedd reggeltől, ha kicsit félve és izgatottan is, de a lehető legtöbb tudást felmutatva számot adhasson az érettségi bizottság tagjainak rátermettségéről. A vizsgaidőszak Köbli Tamás atya áldásával és bátorító szavaival vette kezdetét. A három nap alatt felkészítő tanáraink és Brigi néni munkájának hála, a feleletek gördülékenyen zajlottak. A velünk szemben ülő tanároktól kapott biztató, nyugtató mosolyok és szavak mellett igazán megerősítő volt, hogy érezhettük, minden értünk történik. Aki már az elején sorra került, együtt izgult a vizsga előtt állókkal és hasznos tapasztalatokkal segítette a többieket.

Csütörtök kora délután már az elmúlt másfél hónap terhétől megszabadulva gondtalanul gyülekezetünk az ünnepélyes vizsgaeredmény hirdetésre. Az érettségi elnök asszony és igazgató úr is elismerő szavakkal nyilatkozott az osztály érdemjegyeiről, köszönjük jókívánságaikat. A friss érettségi bizonyítvánnyal a kezünkben felszabadultan készülődtünk a bankettre, ahol végre lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre a minket tanítókkal. Megtárgyaltuk a különböző vizsgafeladatokat és hangos nevetés kísérte az elmúlt évekből megőrzött, osztályról szóló emlékezetes történetek felelevenítését is.Habár sok osztálynak a bankettel egy pont kerül a közös évek kalandjainak végére, előttünk még ott állt a számtalan csodás pillanatot tartalmazó 3 napos osztálykirándulás.

Megvolt rá a lehetőség, hogy a megszokott formában, a bankettel zárjuk a 8, valakinek 12 éves brenneres időszakát, mi azonban éltünk a közös kirándulás lehetőségével és ezzel az emlékkel még szorosabbra fűztük a minket összetartó szálakat. Osztályfőnökünknek, Móni néni szervezésének és a szülők támogatásának hála, Zalaszombatfán ünnepelhettük tovább az érettségi sikereit. Balogh András tanár úr boldogan vállalta, hogy elkísér minket és segítséget nyújt, legyen szó vacsorafőzésről, vásárlásról vagy csomagjaink szállításáról. A három nap alatt ellátogattunk Lendvára biciklivel és a Vinarium kilátóból együtt gyönyörködtünk 4 ország tájában, utolsó nap pedig a lendvadedesi tó partján élveztük a természet nyugalmát.

Az esték jó hangulatú beszélgetésekkel, játékokkal és énekléssel teltek. Vasárnap kicsit fáradtan, de hálásan a kirándulás és az érettségi időszak pillanataiért vettünk részt a tábori szentmisén, melyet Pete Polgár Máté atya, volt iskolalelkész, rédicsi plébános mutatott be a szállásunkon.

A hazafelé út csendesebben telt, hiszen mindenki érezte, hogy a ránk váró búcsú más mint a korábbi kirándulások alkalmával. A vasútállomás előtt mindenki tétován várakozott, hátha megjelenik a filmek végén oly megszokott The End felirat, halk köszönésekkel fordítottunk hátat a kirándulásnak és talán a brenneres éveknek is. A nagybetűs utolsó nap éreztük át igazán, milyen összetartó közösséggé váltunk Móni néni szárnyai alatt.

Egy “13.m”-es brenneres diák

^