Gimnázium

Jelenleg inzézményegység szerint tallóz...

 

Siker a Curie-versenyen!

2019. május 11-én rendezték meg a Curie Kémia Emlékversenyt. A verseny 3 fordulóból állt. Az első fordulóban három írásbeli feladatsort oldottak meg a diákok, majd a területi fordulón igen eredményesen teljesítők juthattak be a Szolnokon megrendezett döntőbe.

Iskolánkból Ernyey Júlia 8. n osztályos tanuló vehetett részt az országos döntőn. A feladatsor elméleti és számításos feladatokból állt, melynek megoldására 90 perc állt a versenyzők rendelkezésére. A feladatlapok javítása alatt kémiai kísérleteket láthattak a verseny résztvevői. A késő délutáni eredményhirdetésen izgatottan várta mindenki, milyen eredményt sikerült elérnie. Julcsinak az igen szoros küzdelemben a VI. helyet sikerült megszereznie.

Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Ernyey Tibornénak!

Alapműveleti Matematika Verseny országos döntő Marcaliban

  1. május 11-én rendezték meg az Alapműveleti Matematika Verseny döntőjét.

Iskolánkból két tanuló, Kiss Mihály (8. m) és Berki András (5. n) mérhette össze feladatmegoldó tudását az ország többi megyéjéből érkezett, matematikában tehetséges diákokkal.

Az országos fordulóban is 60 perc állt rendelkezésükre, hogy helyes eredményt adjanak a felsorolt egyszerű és összetett számolási műveletekre. Ezután a versenyzőknek kulturális programot szerveztek, amíg a feladatlapok javítása zajlott.

Ebéd után minden résztvevő (diákok, tanárok és szülők) izgatottan várta, kik voltak a legeredményesebb feladatmegoldók. Évfolyamonként az első hat helyezettet hirdették ki. Nagy örömünkre Kiss Mihály a 8. évfolyamosok között a 4. helyezést érte el. Felkészítő tanára: Gyenesné Gojsza Mónika

Gratulálunk neki!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Mihály 8.m

 

Beszámoló: Sütheő Cecilia matematika szaktanár

Brenner-est Laura nővérrel

Klasszikus közgazdasági karrierbe kezdett, sikeres menedzser volt a 80-as évek végén és a 90-es évek elején. Aztán egy családi esemény részben átírta ezt a pályát és belépett a dominikánus rendbe – mesélte diákjainknak és a hallgatóságnak Baritz Sarolta Laura nővér, aki 2019. május 14-én iskolánk vendége volt.

Délelőtt a 7. és a 8. osztályos tanulóknak beszélt az emberközpontú közgazdaságról, majd este a diákoknak, iskolánkban dolgozó pedagógusoknak, szülőknek és érdeklődőknek mesélt életéről, mindennapi teendőiről. Eredeti szakmáját egyébként nem hagyta ott, írásaiban és az egyetemi katedrákon a közgazdaságtan megújításáról, az emberközpontúságról és a fenntartható fejlődésről beszél, ami világnézettől függetlenül a jövő záloga lehet.

Sok érdekességet tudtunk meg arról, hogyan is látta Aquinói Szent Tamás a jót, mindazt, ami értéket jelent: ő az anyagi javakat is jónak mondja, amennyiben eszközök. A pénzt is jónak mondja, amennyiben eszköz. A profitról azt állítja, hogy amennyiben erényes dolgot segít elő, márpedig nem kételkedhetünk abban, hogy a profit erényes dolgot segít elő, annyiban jónak mondjuk és hasznosnak. Ezt a gondolatot Firenzei Szent Antonin viszi tovább, aki a 15. században élt, hogy ha végül is az erényes tettek az örök életet segítik elő és a profit az erényes tettet segíti elő, akkor a profit elősegítheti az örök életet.

Köszönjük a résztvevő diákoknak, akik az est moderátorai voltak: Fogl Noémi, Hetényi Adél, Radócz Eszter, Tóth Boglárka, Vámosi Áron. A fotókat Devecsery Veronika készítette. Külön köszönet dr. Melegáné Somogyi Tímea tanárnőnek, aki segített az est szervezésében.

Folytatjuk a sorozatot a 2019-2020-as tanévben is!

H.Pezenhófer Brigitta gimnáziumi tagozatvezető

^