Archívum

Jelenleg szerzők szerint tallóz...

 

Bűnbánati liturgia a kollégiumban

2018. január 15-én volt a havonta esedékes bűnbánati liturgia a kollégiumban. Ez alkalommal rendhagyó módon domonkos rendi nővérek érkeztek hozzánk Kőszegről. Előadásuk központi témája az emberi érzelmek és az egymásra való odafigyelés volt.

Bűnbánati liturgia a koliban 2018.

A program közös énekléssel kezdődött, és azzal is zárult. A köztes időben rendkívül érdekes, interaktív és szórakoztató játékot játszottunk. A szerzetes nővérek bennünket is bevontak a kérdések megválaszolásába, így sokkal közelebb éreztük magunkhoz a témát. Tanultunk az empátiáról és arról, mennyire fontos, hogy társainknak a lelkére is vigyázzunk.

Nagyon- nagyon tetszett a bűnbánati liturgia ily módon történő megszervezése!

 

Leffler Bernadett-kollégium

„Újévi koccintás” a kollégiumban

Kollégiumunkban január 15-én tartottuk az évente megrendezésre kerülő dolgozói összejövetelt, az ún. „Újévi koccintást”. Ilyenkor a kollégiumvezető röviden ismerteti az előző évben elért pozitív változásokat, és tervezgetjük a jövőt. Most sem volt ez másként. Először közösen felolvastunk egy hálaadó imát, majd feladatot kaptunk. Zsoldos Imre: Számvetés című versében kellett aláhúzni azokat a tulajdonságainkat, amelyeken változtatni szeretnénk. Végül egy szép vers hangzott el Újévi ima címmel.

E kis összejövetelnek azonban más célja is volt. Elköszöntünk Ipacs Bence Atyától, kollégiumunk lelkészétől, aki február elsejétől már Lenti plébánosaként teljesít szolgálatot. Bence Atya életére a Jóisten áldását kértük egy szép énekkel!

Újévi koccintás a kollégiumban 2018.

 

(Kollégium)

A nyelvvizsga, ami érted van!

Gyakran ismételt kérdések az első sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről
Mikor vagyok jogosult nyelvvizsgadíj-visszaigénylésre?
Abban az esetben, ha
 35 évnél fiatalabb vagy és
 2018. január 1. után tettél sikeres komplex vagy részvizsgát B2 vagy C1 szinten.
Mennyi a kérhető támogatás díja?
 A ténylegesen megfizetett vizsgadíj, de maximum a minimálbér 25%-a, azaz 34 500 Ft (2018-ban).
Ha van már egy korábban letett vizsgám egy másik nyelvből vagy ugyanazon nyelvből, de egy alacsonyabb szinten, akkor jogosult vagyok-e a 2018. január 1. után letett első nyelvvizsga díjának visszatérítésére?
 Igen, mivel 2018. január 1. után letett első sikeres vizsga után is jár támogatás függetlenül attól, hogy tettem-e korábban sikeres vizsgát másik nyelvből vagy ugyanabból a nyelvből, de alacsonyabb szinten.
Igényelhetem-e a támogatást akkor is, ha nem egyszerre sikerült a komplex vizsgám, hanem több alkalommal sikeresen letett részvizsgákkal? Ez esetben mennyi támogatásra vagyok jogosult?
 Igen, de csak akkor, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között kevesebb, mint 1 év telt el.
 Két sikeres részvizsga esetén a támogatás mértéke a minimálbér 25 %-a, azaz jelenleg 34 500 Ft, akkor is, ha két részvizsga díjának összege meghaladja ezt az összeget.
Ha van már egy sikeres részvizsgám tavalyról, és most készülök egy újabb részvizsgára, akkor jár nekem támogatás?
 igen, de csak a 2018. január 1 után letett részvizsga összegének mértékéig
Mire van szükségem a támogatás igényléséhez?
 a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsga díj befizetését igazoló számla másolatára
 egy kitöltött, a nyelvvizsgadíj támogatásához nyújtott, támogatási kérelemre (amelyhez szükség van a bizonyítványban feltüntetett anyakönyvi számra, sorszámra és a vizsgához kapcsolódó egyéb adatokra)

Hol és meddig tudom igényelni a nyelvvizsga-támogatást?
 A bizonyítvány kiállításától számított 1 éven belül, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG), postai úton (a Budapest 1820 címre küldve) vagy emailen.
Mennyi idő alatt bírálják el a nyelvvizsgadíj támogatására benyújtott kérelmem?
 Az elbírálás ideje 30 nap.

GYIK – nyelvvizsga-támogatás igénylése – letöltés

^