Archívum

Jelenleg szerzők szerint tallóz...

 

Elsősök bemutatkozása a kollégiumban

A nevelőtestület minden évben szervez programokat, amelyek a 9. évfolyamos diákok beilleszkedését segítik elő a kollégiumban. Szeptemberben a gólya és a végzős lányok között kézilabda mérkőzés zajlott, a fiúk között pedig futball-mérkőzés.  Néhány hétre rá sor került az elsősök bemutatkozó estjére, ahol mókás ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. Például: különböző filmek zenéjére táncoltak előre elkészített jelmezben; csoki pudingot kellett megenniük bekötött szemmel, lufit kellett felfújniuk miközben fekvőtámaszt végeztek. És természetesen a végén egy vicces eskü szövegét kellett elmondaniuk.

Az est nagyon jó hangulatban telt!

Elsősök bemutatkozása 2019.

Élményeink a Forráspontról

„Kollégiumunk közreműködésével, négy diáktársammal egyetemben részt vehettem a Forráspont nevű katolikus rendezvényen. Reggel, 7 óra körül indultunk busszal Zalaegerszegre, ahol az ottani ifjúsági csoporthoz csatlakozva mentünk Budapestre. Útközben imádkoztunk, énekeltünk. Nagyon jó hangulat uralkodott már a buszon is. 12 óra fele megérkeztünk a BOK Csarnokhoz. Az elsők közt voltunk, akik bejutottunk. A rendezvény dicsőítő énekekkel kezdődött, ezek fiatalosak és „megszólítóak” voltak.
Rengeteg színes tanúságtétel volt, közülük a legérdekesebbnek Kovács András Péter humoristáét találtam, aki sok vicces elemmel fűszerezve, de sok bölcs kérdésre világított rá. Emellett, talán a műsorok  fénypontja, Cristina nővér zenés előadása volt. A műsorok után, egy rendkívül áhítatos, és fiatalos szent mise következett, majd egy Szentségimádás. Remek hangulat uralkodott, és a rendezvény fő témája, a „néven szólítás” szerintem megvalósult. Leírhatatlan érzések támadnak ilyenkor az emberben. Egyszerre csak megérezzük Isten felemelő, magához ölelő szeretetét. Soha nem fogom elfelejteni azokat az érzéseket, melyek itt kezdtek el dolgozni bennem. Ezek után szerintem mindegyikünk nagyon várja az 52.Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, ami hasonlóan jó, az Úr Krisztustól megáldott programokat kínál. „

(Nagy Gergő-kollégium)

„A mi kis kollégiumunk is képviselte magát a Budapesten tartandó Forrásponton. Öt diák indult el Kati testvér kíséretével reggel az Ady térről busszal a zalaegerszegi buszpályaudvarra és ott már várt is minket a különjáratos busz és már száguldottunk is Budapestre. Három és fél óra alatt oda is értünk a BOK csarnok parkolójába, ahol a buszunk parkolt. Leszálltunk és már indultunk is a csarnok bejáratához, ahol először regisztrálni kellet, és utána foglalhattuk csak el a helyünket a lelátón. Nekünk ez gyorsan ment, hiszen mi voltunk az első csapat, aki megérkezett. Nagy izgalommal vártuk már a programok kezdetét. Egy fél óra várakozás után el is kezdődött . A zenekar belecsapott a húrjaiba és már szóltak is a szebbnél szebb dicsőítő énekek. Nagyon szép kezdet volt. Majd végighallgathattuk egy humorista tanúságtételét, persze vicces keretek között. Ezután aerobik edző beszélt  arról, hogyan szokott dicsőítő aerobikot tartani. Miután ezt a tanúságtételt meghallgattuk, következett Cristina nővér, aki csodálatos hangjával elkápráztatott minket. Éppen hogy csak felocsúdtunk az ámulatból, már kezdődött a szentmise, ami kifejezetten gyönyörű volt.  A szentmisét Mohos Gábor püspök atya celebrálta. Végül, de nem utolsó sorban a program megkoronázásaként szentségimádás volt. Ilyen hatalmas lelki feltöltődést – mint amit ezen a programon tapasztaltam- nem sok más helyen éltem át, vagyis talán még sehol. Örülök, hogy részt vehettem kollégista barátaimmal egy ilyen gyönyörű és Istenközpontú eseményen.”

(Szilvás Ádám-kollégium)

 

Szombathely,2019.09.24

Élményeink a Forráspontról 2019.

A kollégium évnyitó szentmiséje

A kollégiumi évnyitó szentmisére szeptember 11-én, szerdán került sor a Székesegyházban, este 20 órakor. A szentmisét Császár István helynök úr celebrálta. Kollégiumunk új lelkésze mellett több kollégista fiú is segédkezett István Atyának. Volt, aki ministrált, volt, aki felolvasott.  S voltak, akik a szentmise szöveges részének és az énekeknek a kivetítését oldották meg.

A mise zenei részét a művészetis diákok szolgáltatták Sebestyén Virág édesanyja vezényletével. Szereplésük meghitté tette a szentmisét. A mise alatt gyónási lehetőség volt.  Néhányan éltek is a lehetőséggel, hiszen előtte lévő nap Tömő János kollégiumi lelkész bűnbánati liturgiát tartott a kollégistáknak, hogy fel tudjanak készülni a gyónásra.

István Atya szavai életünk lényegére világítottak rá. Thomas Mertont idézte, miszerint mindegyikünknek vannak céljai, vágyai, de mindig azt kell keresnünk, mi a Jóisten célja velünk. Mindig a végső cél távlatából kell rátekintenünk saját életünkre és eszerint kell minden napunkat megtervezni. A mai hangzatos „élj a mának” kifejezést aszerint kell vizsgálat alá vetni, hogy szolgálja-e üdvösségünket vagy sem. Több példát is említett, amikor már rég elballagott kollégisták tértek vissza az atyához és felnőtt fejjel belátták, hogy kellett a fegyelem a középiskolás diákoknak, mert az nem ellenük volt, hanem értük. István Atya a mise végén mindenkinek sikeres tanévet kívánt, és megköszönte zeneművészetis társainknak a színvonalas szereplést.

A szentmise méltó kezdete volt az előttünk álló új tanévnek!

Veni Sancte 2019. - Kollégium

 

(Szilvás Ádám-kollégium)

^