Kisiskolástól érettségiig

Általános Iskola

Gimnázium

Kollégium

Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

SZOMBATHELY, Táncsics Mihály u. 48. 9700 - Tel: 94- 505-212, katolikus mobil: 30-4095041 - Email: brenner@martinus.hu

Isten hozta a Brenner János Nevelési Központ oldalán

Az alábbi karikákon intézményegységeink legfissebb közleményei között válogathat...

Intézményünk legfrissebb hírei

A kollégium évnyitó szentmiséje

A kollégiumi évnyitó szentmisére szeptember 11-én, szerdán került sor a Székesegyházban, este 20 órakor. A szentmisét Császár István helynök úr celebrálta. Kollégiumunk új lelkésze mellett több kollégista fiú is segédkezetttovább…

Brenner József atya: “Példaképeink a szentek”

Keddenként a reggeli szentmisét Brenner József atya mondja el iskolánk kápolnájában. A szeptemberi első alkalmon prédikációjában a szentekről beszélt a fiataloknak. “Kik is a szentek?” – tette fel a kérdést,tovább…

Elsőseink első napjai

2019. szeptember 2-án 83 kisdiákunknak szólt először a csengő, amely a tanítás kezdetét jelenti. Volt, aki megilletődve, volt, aki mosolygósan, vidáman lépte át a Brenner kapuját. Az első héten atovább…

HÁROMNAPOS BIOLÓGIA GYAKORLAT – tanulói beszámoló

2019. augusztus 26-28. a Szegedi Tudós Akadémia tehetséggondozó foglalkozást szervezett az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium biológiai laboratóriumában. Iskolánkból a programon Molnár Nóra (9.N) és Palatin Dánieltovább…

A kollégium évnyitó szentmiséje

A kollégiumi évnyitó szentmisére szeptember 11-én, szerdán került sor a Székesegyházban, este 20 órakor. A szentmisét Császár István helynök úr celebrálta. Kollégiumunk új lelkésze mellett több kollégista fiú is segédkezett István Atyának. Volt, aki ministrált, volt, aki felolvasott.  S voltak, akik a szentmise szöveges részének és az énekeknek a kivetítését oldották meg.

A mise zenei részét a művészetis diákok szolgáltatták Sebestyén Virág édesanyja vezényletével. Szereplésük meghitté tette a szentmisét. A mise alatt gyónási lehetőség volt.  Néhányan éltek is a lehetőséggel, hiszen előtte lévő nap Tömő János kollégiumi lelkész bűnbánati liturgiát tartott a kollégistáknak, hogy fel tudjanak készülni a gyónásra.

István Atya szavai életünk lényegére világítottak rá. Thomas Mertont idézte, miszerint mindegyikünknek vannak céljai, vágyai, de mindig azt kell keresnünk, mi a Jóisten célja velünk. Mindig a végső cél távlatából kell rátekintenünk saját életünkre és eszerint kell minden napunkat megtervezni. A mai hangzatos „élj a mának” kifejezést aszerint kell vizsgálat alá vetni, hogy szolgálja-e üdvösségünket vagy sem. Több példát is említett, amikor már rég elballagott kollégisták tértek vissza az atyához és felnőtt fejjel belátták, hogy kellett a fegyelem a középiskolás diákoknak, mert az nem ellenük volt, hanem értük. István Atya a mise végén mindenkinek sikeres tanévet kívánt, és megköszönte zeneművészetis társainknak a színvonalas szereplést.

A szentmise méltó kezdete volt az előttünk álló új tanévnek!

Veni Sancte 2019. - Kollégium

 

(Szilvás Ádám-kollégium)

Brenner József atya: “Példaképeink a szentek”

Keddenként a reggeli szentmisét Brenner József atya mondja el iskolánk kápolnájában. A szeptemberi első alkalmon prédikációjában a szentekről beszélt a fiataloknak. “Kik is a szentek?” – tette fel a kérdést, majd kifejtette, hogy a szentek ízig-vérig emberek voltak, például Szent II. János Pál pápa, akivel maga is találkozott és testvére is, Boldog Brenner János, iskolánk névadója, akivel együtt nevelkedett.

Visszaemlékezett rá, hogy ugyanúgy élt, mint ő: együtt játszottak, tanultak, de imádkozni is együtt szoktak. Az akkori hatalom azonban máshogy látta, őket az zavarta, hogy János a fiatalokkal foglalkozott. Ezért kellett vértanú halált szenvednie. Brenner József atya arra biztatta a fiatalokat, hogy válasszanak magunknak példaképül szenteket.

 

Elsőseink első napjai

2019. szeptember 2-án 83 kisdiákunknak szólt először a csengő, amely a tanítás kezdetét jelenti. Volt, aki megilletődve, volt, aki mosolygósan, vidáman lépte át a Brenner kapuját.

Az első héten a kisdiákok megismerték az iskola épületét, délutánonként játszottak az udvaron. Megismerkedtek a tanító nénikkel, nővérekkel, de még a konyhás nénikkel is. Az első napok pillanatképeit találják fotógalériánkban:

Elsőseink első napjai 2019

^