Kisiskolástól érettségiig

Általános Iskola

Gimnázium

Kollégium

Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

SZOMBATHELY, Táncsics Mihály u. 48. 9700 - Tel: 94- 505-212, katolikus mobil: 30-4095041 - Email: brenner@martinus.hu

Isten hozta a Brenner János Nevelési Központ oldalán

Az alábbi karikákon intézményegységeink legfissebb közleményei között válogathat...

Intézményünk legfrissebb hírei

„ISTEN ARCA A TERMÉSZETBEN”

  Természettudományi Diákkonferencia – 2019/2020. Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium   A diákkonferencia célja, hogy lehetőséget adjon az általános iskola felső tagozatosainak és a gimnazistáknak érdeklődési körükben végzetttovább…

“Nyári élményem” rajzpályázat

Évről-évre szebbnél szebb alkotásokat láthatunk szeptember hónapban iskolánk aulájában, hiszen alsó tagozatos kisdiákjainkat tanítóik arra biztatják, hogy rajzolják le legkedvesebb nyári élményüket. Idén is megtelt az aula fala  színes ceruzával,tovább…

A kollégium évnyitó szentmiséje

A kollégiumi évnyitó szentmisére szeptember 11-én, szerdán került sor a Székesegyházban, este 20 órakor. A szentmisét Császár István helynök úr celebrálta. Kollégiumunk új lelkésze mellett több kollégista fiú is segédkezetttovább…

Brenner József atya: “Példaképeink a szentek”

Keddenként a reggeli szentmisét Brenner József atya mondja el iskolánk kápolnájában. A szeptemberi első alkalmon prédikációjában a szentekről beszélt a fiataloknak. “Kik is a szentek?” – tette fel a kérdést,tovább…

„ISTEN ARCA A TERMÉSZETBEN”

 

Természettudományi Diákkonferencia – 2019/2020.

Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium

 

A diákkonferencia célja, hogy lehetőséget adjon az általános iskola felső tagozatosainak és a gimnazistáknak érdeklődési körükben végzett kutató munkájuk, annak eredményeinek bemutatására, előadó készségük fejlesztésére. Lehetőség nyílik a természettudományok tárgykörében kiadott folyóiratok, magazinok tudásanyagának elsajátítására is.

Pályázni maximum 5 perces előadással lehet a megadott témák egyikében. Az előadás formátuma: ppt vagy prezi. Az előadás anyagát word dokumentum formájában is kérjük leadni (12-es betűméret, 1,5-es sorköz, Times New Roman). A forrást mind a vetítés, mind a word dokumentum végén kérjük feltüntetni!

A pályázatra való jelentkezés határideje: szeptember 30.

Jelentkezés:     Biológia: Melegáné Somogyi Tímea tanárnőnél

Kémia: Simon-Geiszler Sarolta tanárnőnél

Fizika: Vida Mária tanárnőnél

Földrajz: Melegáné Somogyi Tímea tanárnőnél

Matematika: Káldy Nóra tanárnőnél

Technika: Király Klaudia tanárnőnél

 

Első forduló ideje: november 13. 14 óra, fizika előadó.

Az előadások nyitottak, bárki meghallgathatja őket. A legjobb előadók februárban (áprilisban) a diákok, tanárok, szülők előtt adják elő kísérleti eredményeik bemutatását. A legjobbakat ezen alkalommal minden kategóriában díjazzuk.

Konferencia időpontja: február 27. 15 óra, aula.

A 2019/2020-as tanévben a következő témakörökben lehet pályázni:

Mindegyik tantárgyból szabadon választható egy téma a National Geographic, a Földgömb, az Élet és Tudomány, a Természetbúvár és a Természet Világa újságokból.

 

“Nyári élményem” rajzpályázat

Évről-évre szebbnél szebb alkotásokat láthatunk szeptember hónapban iskolánk aulájában, hiszen alsó tagozatos kisdiákjainkat tanítóik arra biztatják, hogy rajzolják le legkedvesebb nyári élményüket. Idén is megtelt az aula fala  színes ceruzával, filctollal, vízfestékkel készült képekkel. Keszte-Orvos Krisztina és Nagy Zsuzsanna voltak idén a rajzpályázat és kiállítás koordinátorai. A gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő, értékes ajándékokkal térhettek haza.

Helyezettek:

1.osztály: 1. Náray Péter            2. Vizaver Dorottya 1.c        3. Magyar Villő 1.b

2.osztály: 1. Feigl Mór                2. Simon Emma 2.c              3. Kovács Izabella 2.c

3.osztály: 1. Csóka Eliza 3.b      2. Molnár Rozália 3.a           3. Pálfi Kristóf 3.a

4.osztály: 1. Kiss Benedek 4.a   2. Szunyog Anna 4.c             3. Péhm Gellért 4.b

Szívből gratulálunk mindenkinek!

Nyári élményeim 2019

A kollégium évnyitó szentmiséje

A kollégiumi évnyitó szentmisére szeptember 11-én, szerdán került sor a Székesegyházban, este 20 órakor. A szentmisét Császár István helynök úr celebrálta. Kollégiumunk új lelkésze mellett több kollégista fiú is segédkezett István Atyának. Volt, aki ministrált, volt, aki felolvasott.  S voltak, akik a szentmise szöveges részének és az énekeknek a kivetítését oldották meg.

A mise zenei részét a művészetis diákok szolgáltatták Sebestyén Virág édesanyja vezényletével. Szereplésük meghitté tette a szentmisét. A mise alatt gyónási lehetőség volt.  Néhányan éltek is a lehetőséggel, hiszen előtte lévő nap Tömő János kollégiumi lelkész bűnbánati liturgiát tartott a kollégistáknak, hogy fel tudjanak készülni a gyónásra.

István Atya szavai életünk lényegére világítottak rá. Thomas Mertont idézte, miszerint mindegyikünknek vannak céljai, vágyai, de mindig azt kell keresnünk, mi a Jóisten célja velünk. Mindig a végső cél távlatából kell rátekintenünk saját életünkre és eszerint kell minden napunkat megtervezni. A mai hangzatos „élj a mának” kifejezést aszerint kell vizsgálat alá vetni, hogy szolgálja-e üdvösségünket vagy sem. Több példát is említett, amikor már rég elballagott kollégisták tértek vissza az atyához és felnőtt fejjel belátták, hogy kellett a fegyelem a középiskolás diákoknak, mert az nem ellenük volt, hanem értük. István Atya a mise végén mindenkinek sikeres tanévet kívánt, és megköszönte zeneművészetis társainknak a színvonalas szereplést.

A szentmise méltó kezdete volt az előttünk álló új tanévnek!

Nincsenek képek ebben a galériában.

Veni Sancte 2019. - Kollégium

 

(Szilvás Ádám-kollégium)

^