FIGYELEM!

Digitális távoktatásra térünk át...

2020. március 16-tól határozatlan ideig...

További információkért kövesse

weboldalunkat!

Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

SZOMBATHELY, Táncsics Mihály u. 48. 9700 - Tel: 94- 505-212, katolikus mobil: 30-4095041 - Email: brenner@martinus.hu

Intézményünk legfrissebb hírei

Kupakgyűjtő szív: „Jót tenni jó!”

2020. szeptember utolsó napján iskolánk egy kupakgyűjtő szívet kapott, amelyet a két főbejárati ajtó között, a portával szembeni falnál helyeztünk el. Régi álmunk vált valóra, hiszen több éve gyűjtjük jótékonytovább…

Nővéri üdvözlet

 Kedves Szülők! Nagyon örültünk a találkozásnak a szülői értekezleteken! Szeretettel várjuk Önöket a Brenneres szülőknek indított többféle hittancsoportban: Havonta egyszer a Szőlővesszők közösségben Míra OP nővér vezetésével a Hittudományi Főiskolán.tovább…

Brenneresek a Brenner-kiállításon

Élménydús programon vehettek részt a Brenner Iskola 3.a osztályos tanulói 2020. szeptember 24-én, csütörtökön. Látogatást tettek a szombathelyi püspökvárban található Brenner kiállításon. Amíg a földszinten várakoztunk tárlatvezetőnkre, addig megtekintettük atovább…

A Szentlélek ajándékaival gazdagodtak a 11.n osztályosaink

2020. szeptember utolsó szombatján bérmálásra gyülekeztek gimnáziumunk 11.n osztályos diákjai. Régóta készültek már a fiatalok a szentség felvételére, de a tavaszi járványügyi helyzet nem tette lehetővé az ünnep megtartását. Aztovább…

A Szentlélek ajándékaival gazdagodtak a 11.n osztályosaink

2020. szeptember utolsó szombatján bérmálásra gyülekeztek gimnáziumunk 11.n osztályos diákjai. Régóta készültek már a fiatalok a szentség felvételére, de a tavaszi járványügyi helyzet nem tette lehetővé az ünnep megtartását. Az új tanév kezdetén azonban, megerősödve egy közös lelkigyakorlat után, amelyet dr. Székely János megyéspüspök vezetett az iskolánkban szolgálatot teljesítő Domonkos-rendi nővérekkel együtt, lehetővé vált a bérmálás.

Püspök atyát a szentmise elején Vámosi Virág és Skerlec Stella bérmálkozók köszöntötték, majd Köbli Tamás atya, iskolánk lelkésze kérte a megyésfőpásztort, hogy a Szentlélek ajándékaival erősítse meg a fiatalokat.

János atya homíliájában kiemelte: a Szentlélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy élete nehéz helyzeteiben is hitünknek megfelelően tudjon cselekedni, a hitéleti nagykorúság pedig nem valaminek a végét, hanem épp ellenkezőleg, a kezdetét jelenti.

A szentmise végén Kiss Tibor és Kissné Marton Adrienn szülők mondtak köszönetet Püspök atyának a szentség kiszolgáltatásáért és azért, hogy szívén viseli a fiatalok sorsát a nővérekkel együtt.

Köszönjük János püspöknek, Tamás atyának, Filoména és Lujza nővéreknek valamint Nagylaki András osztályfőnöknek, hogy segítették a fiatalokat és együtt ünnepelhettünk a mai napon.

Bérmálás 11.n 2020.09.26.
« 1 A 5 »

 

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

2020. október elsejétől (csütörtöktől) kötelező az iskolába való belépéskor a testhőmérséklet vizsgálata. Az ehhez szükséges eszközök részben már az iskola rendelkezésére állnak. Amennyiben a tanuló testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, úgy a diákot elkülönítjük és haladéktalanul értesítjük a szülőt. Terveink szerint az iskola két főbejárati ajtaja között alakítunk ki mérési pontokat.

Az előzetesen 2020. október 7-ére és 8-ára tervezett fogadó órákat a járványügyi helyzet miatt elhalasztjuk. Ha feltétlenül szükséges, lehetőség van azonban személyes konzultációra az adott tantárgyat tanító pedagógussal. Kérjük a szülőket, hogy a Mozanaplón keresztül vegyék fel a kapcsolatot a tanítókkal/tanárokkal.

Iskolánk megkapta a Szülői Szervezet által vásárolt automata kézfertőtlenítő adagolókat, amelyeket a főbejárati ajtóknál helyeztünk el és használunk a továbbiakban. Hálásan köszönjük a szülői közösség támogatását!

Vigyázzunk egymásra!

Az iskolavezetés

 

Tájékoztatás a várható intézkedésekről koronavírus fertőzöttség esetén

Tisztelt Szülők!

 

Az elmúlt hét tapasztalatai alapján tájékoztatom Önöket, hogy koronavírus fertőzöttség, pozitív teszteredmény esetén milyen intézkedések várhatók.

Ha az iskola pedagógusának, vagy diákjának koronavírus tesztje pozitív lesz, akkor a Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya felveszi az érintettekkel a kapcsolatot és megkezdődik a kontaktkutatás. Ha már látszik a kapcsolatrendszer és a hatóság úgy dönt, hogy karanténnal érintettek lesznek osztályok, tanárok, szülők, akkor (néhány óra elteltével) felveszik a kapcsolatot az intézmény vezetőjével. Az intézményvezetőt tájékoztatják a járványügyi rendelkezésekről és tájékoztatás megtételére kötelezik. Az igazgató elektronikus levélben tájékoztatja az érintett pedagógusokat, az osztályfőnökök bevonásával az osztályok szülői közösségét, a tantestületet, az iskolaorvost, az iskolai védőnőt, a Szülői Munkaközösség elnökét a járványügyi megfigyelés (hatósági karantén) alá vont személyekről, a karantén várható idejéről és a hatóság által küldött dokumentumokat továbbítja (Pl.: kitöltendő kérdőívek). Ez a tájékoztatás él addig, amíg a hatóság nem kézbesíti az érintetteknek a járványügyi megfigyelést elrendelő határozatot. Ez a folyamat (a határozat kivételével) 1-2 nap alatt lezajlik. Ezt követően a hatóság elrendelheti a járványügyi megfigyelés alá vont személyek tesztelését.

Fontos hangsúlyozni, hogy az intézmény vezetője nem rendel el és nem is rendelhet el karantént vagy tesztelést, iskolabezárást, mivel ez a hatóság jogköre.

Ha teljes osztályok érintettek a járványügyi megfigyelésben, akkor az intézményvezető tájékoztatása alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága elrendelheti a digitális munkarendet határozott vagy határozatlan időre. Ha a diákok többségének járványügyi megfigyelése lejár, az iskola kérheti a digitális munkarend megszüntetését, ha azt határozatlan időre rendelték el.

Fontos, hogy az intézmény vezetője a digitális tanrendet sem rendelheti el, ez az EMMI jogköre.

A tanulók, pedagógusok iskolába való visszatérése akkor történhet meg, ha a karantén határideje, amely a határozatban szerepel, lejár. Abban az esetben, ha a hatóság tesztelést rendelt el, akkor a negatív eredmény is szükséges a visszatéréshez. Ha nem rendelt el a hatóság tesztelést, akkor a karantén lejártát követő tanítási napon jöhet a diák iskolába, kivétel, ha új határozat ismét járványügyi megfigyelést rendel el. A határozat feloldása automatikusan megtörténhet, nem kell feloldó határozatra várni ellenkező tartalmú hatósági jelzés hiányában.

Iskolánk felkészült rá, hogy a karanténból visszatérő diákokat fogadja, akkor is, ha tanítóik még nem állhatnak munkába.

Bízom benne, hogy együttműködve mielőbb túljutunk a nehézségeken.

Segítségüket, támogatásukat köszönöm!

Englert Zsolt igazgató

 

^