szerda, november 27th, 2019

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Brenneres, végzős diákok vendégségben a Gépipariban

Bázisintézményi program keretében Horváth István mesterpedagógus, munkaközösség vezető folytatta az elmúlt években megkezdett emelt szintű fizika érettségi kísérleteinek bemutatását a VSZC Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumában.

  1. november 21-én három emelt szintű kísérlet került bemutatásra:
  • Tapadókorong lövedék sebességének mérése (4. mérési feladat)
  • A hang terjedési sebességének mérése rezonanciával (7. mérési feladat)
  • Lencse fókusztávolságának mérése Bessel módszerrel (18. mérési feladat).

A programon részt vettek a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 12. évfolyamos fizika fakultációs diákjai is.

A kísérletek elméleti alapjainak ismertetése után az eszközök bemutatására került sor, lehetőség nyílt a diákok számára fotók készítésére is. A próbamérések elvégzése után a diákok és tanáraik is elvégezhették a méréseket. Szükség esetén az előadótól segítséget kaptak a kísérletek kivitelezéséhez, az adatok méréséhez és a kiértékeléshez. A munka jó hangulatban folyt, mindenki aktívan tevékenykedett a program során.

Nagyon hasznosnak bizonyult a diákoknak a részvétel, mivel több tanuló is még gondolkodik, hogy milyen szintű érettségi vizsgát tegyen a fizika tantárgyból. Az előadás során bepillantást nyerhettek a végzős diákok egy másik iskola életébe is, tapasztalatokat gyűjthettek az ott folyó szakmai munkával kapcsolatban. Találkozhattak olyan diákokkal, akiknek az érdeklődési területe szintén a fizika.

Geröly Péter, szaktanár

Püspöki előadás és adventi koszorúkötés

Az egyházi év utolsó hetében már az adventre készülünk, december 1-jén pedig közösen gyújtjuk majd meg iskolánk adventi koszorúján az első gyertyát a Székesegyházban.

Több évtizedes hagyomány, hogy az első osztályosok és szüleik az adventet megelőző héten közösen készítik el a család adventi koszorúját. Különleges volt ez a keddi alkalom abból a szempontból is, hogy a koszorúkötést püspöki előadás előzte meg a hét első napján, a Don Bosco Művelődési Ház termében. Dr. Székely János megyéspüspök a gyermeknevelésről beszélt: számtalan példa útján mutatta be, milyen fontos feladatot látnak el a szülők a gyermekeik életében, milyen fontos az édesanya és az édesapa közötti szeretetkapcsolat. János püspök a kisgyermekeket kisautókhoz hasonlította, amelyeknek olyan kicsi a benzintartálya, hogy minden nap fel kell tölteni: szeretettel, öleléssel, megértéssel, hallgatással, válaszokkal.

Püspök atya előadása is segítette a ráhangolódást a kedd esti közös programra, amikor iskolánk aulájában gyűltünk össze, hogy először Gergely atya gondolatait hallgassuk meg adventről, az adventi koszorú szimbólumairól. Ezt követően minden osztályközösség külön teremben készíthette el koszorúit, majd következett az ünnepélyes áldás, ismét az aulában:

„Mindenható Isten, Fiad, Jézus Krisztus gyújtsa meg szívünkben dicsőséged visszfényét; az Ő eljövetele űzze el a bűn minden sötétségét és alakítson át bennünket a világosság gyermekeivé.”

Az világosság gyermekeinek lelkületét akarjuk mindnyájan hordozni az adventi időben…

Adventi koszorúkötés 2019

„…Tűz! Tűz!…”

Az ismert gyermekdal részletével is indíthattuk volna Kádárné Beke Gabriella, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Kirendeltsége tűzoltó hadnagyának tűzvédelmi előadását november 20-án, szerdán, a 2.a osztályban.

Bár Gabi néni egyben az egyik osztálytársunk édesanyja is, most tűzoltó minőségben jött el hozzánk. Remek volt az időzítés, hiszen egy hét múlva kezdődik advent időszaka. Osztálytermünkben, és sok család otthonában is megjelennek a szebbnél szebb adventi koszorúk 4 gyertyával feldíszítve, amelyeket meg is gyújtunk.

És hogyne legyen „Tűz! Tűz!”, ehhez adott vetített képes előadásban – megismertetve bennünket Trombi és a Tűzmanó kapcsolatával is – rengeteg ötletet, jótanácsot a gyermekeknek a lánglovagok egyike. Bár a tűz a barátunk is lehet, de csak akkor, ha betartjuk a szabályokat. Nem játszadozunk a tűzzel, legyen jelen vagy elérhető közelségben felnőtt, ha valamilyen tűzforrás éppen használatban van osztályteremben, lakásunkban, kirándulásokon.

A gyermekek közül többen érdeklődtek, hogyan és hány éves kortól lehetnek tűzoltók. A válaszból kiderült, hogy a tűzoltóknak is kell tanulni, minimum az érettségiig, és már felső tagozatos diákként bekapcsolódhatunk valamelyik önkéntes tűzoltócsapat munkájába. Ha pedig 18 éves kor után is erős az elhatározás, bármi megtörténhet…

Gabi néni előadását a tűzoltó eskü szövegének egy szép részletével zárta, amely szerint a tűzoltó saját életének veszélyeztetésével is véd bennünket és mindenkit. Ne legyen rá szükség! Legyen áldott, és tűzmentes az adventünk, karácsonyunk és mind a 365 napunk!

Köszönjük az áldozatos munkát! Folytatás tavasszal a tűzoltóságon.

Fotó és szöveg: Lendli Erzsébet

Tűzoltóság 2019
« 1 A 2 »
^