Szent Gellért-díjat kapott két brenneres pedagógus

Június 29-én a szombathelyi Brenner-iskola tornatermében gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények dolgozói év végi hálaadásra, találkozóra, kötetlen beszélgetésre.

Itt adta át Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök a kiemelkedő szakmai munkát végző dolgozóknak a Szent Gellért-díj arany fokozatát.

Iskolánk díjazottjai:

Vida Mária, a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium tanára, a természettudományi munkaközösség vezetője

Vida Mária gimnáziumi tanulmányait Kőszegen a Jurisich Miklós Gimnáziumban folytatta, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karának matematika-fizika szakán szerzett pedagógus oklevelet 1982-ben.

1997-től a Püspöki Általános Iskola tanára. Szakmai munkájának elismeréseként 2002-től a természettudományi munkaközösség vezetője. Mária 40 éves pedagógus pályafutása során mindig nagy hangsúlyt fektetett a matematika és fizika tárgyak iránt érdeklődő diákok tehetségének gondozására. Tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő versenyeredményekkel öregbítette iskolánk hírnevét. Az elmúlt években rendszeresen jutottak tanítványai a Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntőjébe. Kiemelkedő eredményeket értek el a teljesség igénye nélkül: a Dugonics András Matematikaversenyen, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, az Alapműveleti Matematikaversenyen, a komplex természettudományi versenyeken. Szívesen ismerteti meg tanítványait a csillagászat érdekes tudományával és a fizikai kísérletek izgalmas világával. Nagy energiával törekszik a természettudományok népszerűsítésére. Projektnapokat, fizikai bemutató kísérleteket és több mint 10 esztendeje tanév végi természettudományi napközis tábort szervez az érdeklődő diákok számára. Felkérésre vállalkozott szakköröseivel fizikai kísérletek bemutatására a Szombathelyi Televízióban az „Egyszerűen nagyszerű” műsor keretében.

Az oktatás mellett nagy figyelmet fordít a diákok személyiségének formálására, amelyet 2018-ig osztályfőnökként is precízen végzett. Keresztény szellemben neveli tanítványait, életvitelével példát mutat. Mária lelkiismeretes, pontos munkájával, kiemelkedő szakmai tevékenységével öregbíti iskolája jó hírnevét, növeli ismertségét, elismertségét. Szakmai munkájával sokat tesz a természettudományok népszerűsítéséért. Nevelő-oktató munkája példaértékű.

A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos pedagógusát, természettudományi munkaközösségének vezetőjét, Vida Máriát kiemelkedő, példamutató szakmai munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesítette.

 

Englert Zsolt, a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója

Englert Zsolt tanár, iskolaigazgató 1994-ben a Miskolci Egyetemen mérnöktanári képesítést szerzett, amit 1998-ban a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kibővített matematika szakkal. 1998-tól 2007-ig a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium tanára, majd igazgatója. 2003-ban megszerezte a közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2010-ben a Nyugat-magyarországi Egyetemen okleveles pedagógia tanári képesítést szerzett. 2007. augusztus 01-től dr. Veres András megyéspüspök úr felkérésére a szombathelyi Püspöki Általános Iskola igazgatója, majd 2008. szeptember 01-től az összevont Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. Magas szakmai, pedagógusi és vezetői tudással vezeti az intézményt. 2012 szeptemberétől kezdeményezésére bővült az intézmény a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzéssel. Igazgató Úr mind szakmailag, mind emberileg meghatározó egyéniség az oktató- nevelő munkában. Az összevont intézmény vezetőjeként és tanáraként bizonyságot ad szakmai rátermettségéről. Nyugodt, kiegyensúlyozott, ugyanakkor határozottsággal bíró személyisége nagy hatással van kollégáira, a diákokra és a szülők közösségére egyaránt.

A Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium vezetőjét, Englert Zsoltot igazgató urat kiemelkedő és példamutató szakmai munkásságáért a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesítette.

Szívből gratulálunk!

Forrás: Szent Gellért-díjak átadása Szombathelyen – Szombathelyi Egyházmegye (martinus.hu)

 Comments are Closed

^