Archívum

Jelenleg szerzők szerint tallóz...

 

A 2019-2020-as tanév év eleji szülői értekezleteinek időpontjai:

  1. szeptember 3. (kedd)                    7. évf.

2019. szeptember 4. (szerda)                 1-2. évf., 8.a

2019. szeptember 5. (csütörtök)            3-4. évf., 9.n, 11.n

2019. szeptember 9. (hétfő)                    5-6. évf.

2019. szeptember 10. (kedd)                  8.m, 8.n

2019. szeptember 11. (szerda)                9.m, 10.n, 12.n

A szülői értekezletek minden nap 17 órakor kezdődnek.

„Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk!”

2019. szeptember első napján délután Veni Sancte ünnepségre gyűlt össze brenneres közösségünk. A Székesegyházban dr. Székely János megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlt diákokat, szüleiket és az intézmény minden dolgozóját. A tanévkezdő szentmisén jelen volt Császár István általános helynök valamint Szár Gyula Gergely atya, iskolánk újonnan kinevezett lelkésze.

Püspök atya szentbeszédében arra kérte a diákokat, hogy nyitott szívvel, halló füllel lépjenek be az iskolába. Több példát is elénk állított a főpásztor, köztük azt a pedagógust is, aki életét áldozta fel egy kisdiákjáért, amikor a tanuló a jeges vízbe esett. “Egymást felemelni, ez legyen a mottónk” – hangsúlyozta.

A szentmise végén Englert Zsolt igazgató úr köszöntötte az egybegyűlteket, majd Császár Ernő, Finta Sándor unokája szólt az ünneplőkhöz. Megemlékezett arról, hogyan és miként élt nagyapja, milyen alázattal végezte munkáját, mennyire szeretett a diákok körében lenni. Az ünnepség végén nagy örömmel nyújtotta át Dr. Székely János megyéspüspökkel együtt azt a mesekönyvet, amely a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Minden első osztályos kisdiák az Egy év az erdőben című Finta-mesekönyvvel térhetett haza a Veni Sancte ünnepségről.

A 2019-2020-as tanévet 740 diák kezdi meg a Boldog Brenner János Általános Iskolában és Gimnáziumban.

Veni Sancte 2019
« 1 A 6 »

A 2019/2020-as tanév kezdésével kapcsolatos tudnivalók

Füzetcsomagok osztása (1-8. évfolyam)

  • augusztus 28-án ( szerda )                   800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h
  • augusztus 29-én ( csütörtök )             800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h

 

A füzetcsomagok ára az alábbi:

  1. évfolyam: 3720,- Ft          2. évfolyam:  3795,- Ft             3. évfolyam:  2705,- Ft          4. évfolyam:  2990,- Ft
  2. évfolyam: 4185,- Ft          6. évfolyam:  4090,- Ft             7. évfolyam:  4375,- Ft          8. évfolyam:  4755,- Ft

A gyorsabb ügyintézés végett kérjük, hozzanak magukkal aprópénzt is!

 

Tankönyvek osztása  

  • augusztus 28-án ( szerda ) 3 – 5. évfolyamnak                   800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h
  • augusztus 29-én ( csütörtök ) 6 – 8. évfolyamnak              800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h
  • szeptember 2-án ( hétfő ) 1 – 2. évfolyamnak         – a termekben kapják meg a tankönyveket
  • szeptember 2-án ( hétfő )          9 – 12. évfolyamnak – az 1-5. órában kapják meg a tankönyveket

 

A 2019/2020. tanévben az 1-9. évfolyamon tanuló diákok térítésmentesen kapják meg a Könyvtárellátótól a rendelt tankönyveket.

A tankönyvtámogatásra szolgáló jogosultságot csak a 10-12. évfolyamon tanuló diákoknak kell igazolniuk a korábbi tanévekhez hasonló módon.

 

 

A javítóvizsgák időpontja:        2019. augusztus 28. (szerda)   800 óra

(a kiküldött értesítés szerinti beosztásban)

 

 

Veni Sancte, ünnepélyes tanévnyitó a Székesegyházban:

2019. szeptember 1-jén (vasárnap) 14.30 órakor

Gyülekezés:

énekkarosoknak, kamarásoknak,

ministránsoknak                         a Székesegyház oldalbejáratánál       13 45 órakor

  1. és 8.évfolyamnak              a Kollégium udvarán                           13 45 órakor

a többi osztálynak                        a Székesegyház előtti téren               14 00 órakor

(eső esetén a Székesegyházban)

 

Megjelenés ünnepi ruhában. Kérjük, hogy a szentgyónást a megelőző napokban végezzék el a tanulók.

 

Első tanítási nap :           2019. szeptember 02. ( hétfő )

A napközisek tízórait, uzsonnát hozzanak magukkal, ebédet kapnak.

Az 5-12. évfolyamosoknak az előző tanév végi jelentkezés szerint biztosítunk ebédet.

 

Szombathely, 2019. augusztus 21.

Englert Zsolt                                                                                                                                                           igazgató

^