augusztus, 2016

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

A 2016/2017-es tanév kezdésével kapcsolatos tudnivalók

Füzetcsomagok osztása

  • 1-4. évfolyamnak: augusztus 29-én ( hétfő )            800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h
  • 5-9. évfolyamnak: augusztus 30-án ( kedd )             800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h

A füzetcsomagok ára az alábbi:

1. évfolyam: 3645,- Ft          2. évfolyam:  3425,- Ft             3. évfolyam:  2820,- Ft   4. évfolyam:  2460,- Ft
6. évfolyam:  2755,- Ft             7. évfolyam:  2800,- Ft  8. évfolyam:  2950,- Ft

A gyorsabb ügyintézés végett kérjük, hozzanak magukkal aprópénzt is.

***********************************************************************

Tankönyvek osztása  

  • augusztus 29-én ( hétfő )          1 – 4.évfolyamnak          800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h
  • augusztus 30-án ( kedd )          5 – 9.évfolyamnak                    800 – 1200 h  és  1300 – 1700 h


Azok a tanulók jogosultak a tankönyvvásárláshoz biztosított normatív kedvezményre, akikre érvényes az alábbi feltételek valamelyike.

Ha a tanuló:

  1. a) tartósan beteg,
  2. b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az a)-e) pontok bármelyike vonatkozásában
a kedvezményre jogosultság fennállását a tankönyvosztás időpontjában kérjük igazolni!
Az igazolásoknak az osztás időpontjában és október 1-jén is érvényesnek kell lenniük!
Az, akinek változik a státusza (5-9. évf.), jöjjön be valamelyik osztási napon, hogy át tudjuk szervezni a tankönyveit.

 

Normatív kedvezményre jogosult Igazolás
tartósan beteg tanuló emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás
sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság szakvéleménye
három- vagy többgyermekes családban élő tanuló családi pótlék igazolása
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló a települési önkormányzat határozata

 

a tankönyveket fizető tanulók számára

Az 5-9. évfolyamon tanuló, a tankönyveket fizető diákok ekkor kapják meg a számlát egy átadás-átvételi bizonylattal együtt.
A befizetés módja: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány
(A befizetés egyéb részleteiről az iskola honlapján lehet tájékozódni 2016. augusztus 23-tól.)

********************************************************

A javítóvizsgák időpontja:  2016. augusztus 26. (péntek)  800 óra (a kiküldött értesítés szerinti beosztásban)

*******************************************************

Veni Sancte, ünnepélyes tanévnyitó a Székesegyházban:

augusztus 31-én (szerda) 16 órakor

Gyülekezés:

énekkarosoknak, kamarásoknak, ministránsoknak: a Székesegyház oldalbejáratánál 15 15 órakor
1. és 8.évfolyamnak a Kollégium udvarán 15 15 órakor
a többi osztálynak a Székesegyház előtti téren 15 30 órakor

(eső esetén a Székesegyházban)

Megjelenés ünnepi ruhában. A 4 – 9. évfolyamos tanulók a szentmisén áldoznak. Ezért kérem, hogy a szentgyónást a megelőző napokban végezzék el a tanulók.

**********************************************************

Első tanítási nap :  2016.szeptember 01. ( csütörtök )

A napközisek tízórait, uzsonnát hozzanak magukkal, ebédet kapnak.
Az 5-6-7-8-9. évfolyamosoknak az előző tanév végi jelentkezés szerint biztosítunk ebédet.

Szombathely, 2016. augusztus 17.

Englert Zsolt
igazgató

Kollégiumba jelentkezők figyelmébe!

Értesítjük a Kedves Szülőket és Kollégistáinkat, hogy a kollégiumba költözés 2016.augusztus 31-én, 12 órától 16 óráig tart. A 9. évfolyamos kollégisták szüleinek szülői értekezlete 16 órakor kezdődik a kollégium dísztermében. A felsőbb éves kollégisták szüleinek szülői értekezletére 17 órakor kerül sor.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy beköltözéskor hozzák magukkal a gyermekük nevére kiállított orvosi igazolást és -ha jogosultak a kedvezményes étkezés igénybevételére- az erről szóló igazolásokat is! Honlapunkról letölthető az igénylőlap a tanulói étkezési támogatáshoz.

 

^