vasárnap, március 10th, 2024

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Diák lelkinap az alsó tagozaton

A nagyböjt kezdetén az alsó tagozatos kisdiákok is megkapták a lelki útravalót, a számukra hagyományaink szerint szervezett napon, hamvazószerdán.

Minden évben nagy gonddal választjuk ki a meghívott atyákat, akik a nehéz témákat is gyermek közelbe tudják hozni, egyéniségükkel pluszt adva a hittani ismeretekhez.

A lelkinap szentmisével kezdődött a tornacsarnokban, amelyen az egész iskola az első évfolyamosoktól a tizenkettedikesekig együtt vett részt. A szentmisét Bodorkós Áron atya, iskolalelkészünk mutatta be, a szentbeszédet pedig Fekete Szabolcs Benedek atya, egyházmegyénk segédpüspöke mondta.

Közvetlen és érzelmekkel, történetekkel átszőtt beszédében visszaemlékezett gyermekkorára, amikor a csúszós, jeges utat hamuval szórták fel, hogy ne essenek el. Arra hívta fel a figyelmünket, hogy számunkra is kell valami, ami segít, hogy ne essünk el, a helyes útról ne térjünk le. Erre emlékeztet a hamuval  homlokunkra rajzolt kereszt.

A hamvazkodás szertartása több, meghívott atya segítségével zajlott, akik a szentmise előtt és a kezdetén a tornacsarnok hátsó részében várták szentgyónásra a nagyobb diákokat, hogy így is felkészülhessenek a nagyböjti időszakra.

A szentmise után az 1-2. évfolyamosok számára Orsos Zoltán atya előadása következett, amelyet a szeretet-hála-megbocsátás témájában tartott, igazán gyermekközeli hangnemben.

A 3-4. évfolyamosok dr Stift Zoltán, Angelico atya énekes-rajzos evangelizációján mélyülhettek el a nagyböjt titkaiban. Zoltán atya évről-évre visszatérő vendégünk és mindig meg tud újulni, magához vonzza a diákok figyelmét.

A délelőtt további részében minden osztály a saját termében, osztálytanítóik vezetésével vett részt nagyböjti témájú foglalkozásokon. Ezek forgatókönyvét a BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program munkatársai biztosították számunkra.

Hálásak vagyunk minden atyának, és a lelkinap szervezőinek, hogy iskolánk lelki többletét, és a gyermekek lelki fejlődését ezúton biztosították.

Kozma Andrásné

Lelkinapalso2024
^