“A könyvtárostanári hivatásért”

A Könyvtárostanárok Egyesületének “A könyvtárostanári hivatásért” emlékérmét Iványiné Nagy Kinga kolléganőnk vehette át 2019. november 18-án a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján.

Szívből köszönjük Kinga munkáját, az elismeréshez gratulálunk, további jó egészséget kívánunk!

Laudatio

Iványiné Nagy Kinga Gyöngyvér könyvtárosi pályafutását az OSZK-ban kezdte, majd a BME Központi Könyvtárában folytatta. 1987-ben került a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárba tájékoztató könyvtárosként, majd 1997-től könyvtárostanár jelenlegi munkahelyén, a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményében, ahol megbízhatósága, támogató egyénisége nagy biztonságot ad az intézmény működésének. Lelkiismeretes, pontos munkájával, magas szintű szakmai tudásával meghatározó pedagógusa iskolájának.

A Vas megyei könyvtárostanári munkaközösség aktív, stabil tagja. Könyvtárszakmai és pedagógusi, könyvtárpedagógusi tudása, tevékenysége rendkívüli színvonalú. Könyvtári állományának gondozása, fejlesztése folyamatos, a lehetőségeket megragadja, ugyanakkor tervszerűen végzi mindezt, az iskola pedagógiai programjának, tanulóinak és pedagógusainak szolgálatában. Nagy gondot fordít a Nemzeti Alaptantervnek és a helyi tantervnek megfelelő könyvtárhasználat tanítására, a befogadó tárgyak pedagógusaival folyamatosan egyeztetve. Tanóráit a régi iskola rendezett, de kisebb könyvtárában is innovatívan, differenciálva és tevékenykedtetve vezette, ahogy teszi ezt az új iskolai épületben kialakított mintakönyvtárában is. A tanítás során szinte elsőként alkalmazta a webes lehetőségeket tantárgya tanításában, megragadva ezzel az y, z, alfa generációk figyelmét. Tanóráira precízen, alaposan készül fel, óravezetése biztos és nagyon színes. A tantervi elemeken túl minden jeles napot megragad a könyvtár és az olvasás népszerűsítésére, sok-sok programmal, feladatlapokkal, vetélkedőkkel. Könyvtárostanárként sokat tesz a diákok olvasóvá neveléséért a könyvek és az olvasás megszerettetéséért.  A könyvtár igazi közösségi, kulturálódási, központi hely az iskola életében.

Az új iskola könyvtárának megtervezésében, funkcionális tereinek kialakításban részt vett, terveire, véleményére kíváncsiak voltak, amit hallatlan körültekintéssel, a piacon való tájékozódással, ötletek gyűjtésével valósított meg. Könyvtára olvasóterem, kuckó, könyvtári tanterem, kölcsönző is egyben. A berendezéssel, dekorálással, könyvtári speciális kiegészítőkkel folyamatosan csinosítja és szakszerűvé teszi könyvtárát.

Ahogy a segítségnyújtás, úgy a tehetséggondozás is sarkalatos szerepet kap munkája során. Előkészítő, versenyfelkészítő munkájának köszönhetően a tanulói aktivitás növekedését is elérte. Évek óta versenyeztet, kiváló eredménnyel. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen több diákja jutott az országos döntőbe. Nagy érdeme van a Bod Péter verseny modernizálásában is. Szakmai, pedagógusi észrevételeinket etikus és szakszerű szempontokkal támogatja. A megye könyves, könyvtári rendezvényein tanulóival folyamatosan jelen van, projektjeinkben aktívan támogat bennünket. A Vas megyei könyvtárostanár munkaközösséget nem csupán személyes konzultálással, hanem a műhelymunkákon, szakmai napokon való aktív feladatvállalással is támogatja.

Ötleteit, tapasztalatait folyamatosan, minden lehetséges fórumon vagy személyes konzultációval megosztja, segítve ezzel a kollégák munkáját. Blogot működtet (http://kingarium.blogspot.com/), amelynek számos követője és felhasználója van országszerte; aktív tagja közösségi, tudásmegosztó, tanácsadó portáloknak (például az Iskolai könyvtári tanácsadó zárt Facebook csoport), hasznos, etikus hozzászólásaival segítve a szakmai közösséget.

Tudását a nagyobb szakmai intézmények és szervezetek is számon tartják, egyre többször hívják konferencia előadások tartására, foglalkozások levezetésére, amelyekre szintén alaposan, körültekintően készül.  Megyei könyvtárostanári rendezvényeinken rendszeresen szót kap, támogatja szaktanácsadóját is. Külön pozitívum, hogy előadásainak nagy része elérhető a világhálón.

Kinga iskolai munkája mellett családanyai teendőit is példamutatóan végezte és végzi ma is. Négy gyermeke mindig számíthat bölcs tanácsaira, gyakorlati segítségére az önálló életükben is.

Felterjesztői: Englert Zsolt igazgató és Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Vas megyei könyvtárostanár munkaközösségének vezetője

2019-ben KTE emlékérmet kaptak | A Könyvtárostanárok Egyesületének honlapjaComments are Closed

^