„Leszerellek” program a Brenner Iskolában

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek lelki és testi épségének megóvására.  A gyermekek koruknál fogva nem ismerik fel a reájuk leselkedő veszélyeket, ezért ezekre a figyelmet fel kell hívni és a gyermekeket fel kell készíteni a különféle élethelyzetekben rejlő veszélyek felismerésére, kezelésére.

Ezt a tevékenységet kiszélesítendő iskolánk évekkel ezelőtt csatlakozott a „Leszerellek” programhoz, amely program keretein belül évfolyamokra bontva az adott korosztályra leginkább veszélyt jelentő helyzetek kerülnek feldolgozásra az osztályfőnöki órákon megtartott előadásokon.

Az 5. évfolyamon az internet veszélyeire hívjuk fel a figyelmet, a 6. évfolyamon az általános bűnmegelőzési, a gyermek és fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályokat mutatjuk be. A 7-8. évfolyamon az áldozattá válás körülményeire és elkerülésének lehetőségeire fókuszálunk, a 9-12. évfolyamosoknál a drogprevenciós ismeretek, a vagyonvédelem, a külföldi munkavállalásban és az emberkereskedelemben rejlő veszélyekre hívjuk fel a figyelmet.

Az előadásokat Németh Andrea c. rendőr őrnagy tartja, aki szakmai felkészültsége okán hitelesen, a gyermekek által használt terminológiát alkalmazva, érthetően dolgozza fel az adott témát. Az már csak külön fokozza a megértést és az elfogadást, hogy az őrnagy asszony megnyerő stílusa, empatikus személyisége révén közel tud kerülni a gyermekekhez.

Ezek az előadások csak az első lépcsőfokot jelentik, ez csak a kezdet, hiszen a hallottakról a szünetekben, tanórán kívüli időszakban a diákok beszélgetnek, kérdések fogalmazódnak meg bennük, sőt otthon a szüleikkel is szót váltanak a hallott témákról.

Az őrnagy asszony lehetőséget biztosít azon érdeklődők számára, akikben a hallottak kérdéseket vetettek fel, gondolatokat indukáltak, hogy ezekről szervezett formában konzultálhassanak vele.

Ez csak egy kis szelete a prevenciónak, de nagyon fontos és reméljük, hogy ezáltal a diákjaink nagyobb védettséget élveznek, és kevésbé lesznek kitéve a különféle helyzetekből adódó, rájuk leselkedő veszélyeknek.

 

szöveg: Karagityné Geiger Szilvia

középiskolai tanár, ifjúságvédelmi felelősComments are Closed

^