január, 2018

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

Iskolaválasztás előtt – Interjú Englert Zsolt igazgató úrral

Iskolaválasztás előtt

Elsősorban keresztény családok gyermekeinek jelentkezését várja a szombathelyi Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik nyitottak a keresztény élet megismerésére, a keresztény életre és nevelésre. Englert Zsolttal, a Brenner János Nevelési Központ igazgatójával az első évfolyamosok beiskolázása előtti időszakról, a jelentkezési feltételekről és a jelen feladatairól beszélgettem.

Lassan véget ér a 2017-2018-as tanév első féléve. Melyek voltak a legfontosabb események az elmúlt időszakban?

Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb eseményünk 2017. október 25-én megtartott jubileumi ünnepségünk volt, hiszen ezen a napon emlékeztünk meg a Püspöki Általános Iskola újraindításának 25. évfordulójáról. Erre az ünnepségre már egy éve készültünk és hála a kollégák lelkiismeretes munkájának színvonalas valamint emlékezetes lehetett ez az alkalom. Természetesen a jubileumi évhez kapcsolódóan több rendezvényünk is lesz még, illetve egy évkönyvet is szeretnénk a tanév végére kiadni.

Az iskolaválasztás időszaka megkezdődött úgy a nagycsoportos óvodások számára, mint a negyedikesek számára, hiszen nemcsakaz első évfolyamra várják az jelentkezőket, hanem a nyolc osztályos gimnázium első osztályába valamint becsatlakozásra is van lehetőség a 9. évfolyamon.

Így van. A tájékoztatókat már a tavalyi évben, ősszel megkezdtük és folytatódnak ezek az alkalmak januárban. 2018. január 17-én, január 24-én és február 21-én azokat a szülőket várjuk, akik első évfolyamra íratják be gyermekeiket. Ezek szerdai alkalmak lesznek, délután 17 órától, az iskola aulájában van lehetőség a tájékozódásra. Amíg a szülőknek fontos információkkal szolgálunk, addig a bátrabb gyermekek tanítóinkkal játszhatnak, kézműveskedhetnek, bütykölhetnek. Első alkalommal Kovácsné Sümegh Stefánia ad tájékoztatást az alsó tagozat felépítéséről, az ott folyó munkáról, majd jómagam tájékoztatom a szülőket a további információkról, de természetesen szívesen várjuk a kérdéseket is.

A második alkalommal Pete Polgár Máté, iskolánk lelkipásztora beszél a keresztény nevelésről, annak fontosságáról, és hogy ez hogyan valósul meg a mindennapokban. A harmadik alkalom középpontjában az iskolaérettség témája áll. Kovács Ágota, iskolánk gyógypedagógusa mondja majd el, hogyan zajlik az átmenet az óvodából az iskolai életbe illetve ezen alkalommal ismerhetik meg a szülők a leendő első osztályok tanítóit is. A felmenő rendszer miatt a most negyedik osztályban tanítók várják majd 2018. szeptembertől a kis elsősöket. Mivel az új épület kapacitása is korlátozott, két osztályt tudunk indítani, 54-58 kisdiákot tudunk fogadni.

Milyen kérdések fogalmazódnak meg a szülőkben?

Leginkább a jelentkezés elbírálási formájára kíváncsiak. Kérdeznek az iskolai időbeosztásról: mikor lehet hozni reggel a gyermeket, mikor lehet hazavinni. Mivel sok diák sportol, így adódik a kérdés, hogyan tudják összeegyeztetni a délutáni sportfoglalkozást a napközivel.

Melyek az iskolába való jelentkezés feltételei?

Felekezeti, egyházi iskola a miénk, így alegfontosabb, hogy a szülők elfogadják az egyházi tanítást, az evangélium üzenetét. Minden esetben szükség van plébánosi ajánlásra is, ezt a jelentkezők 95 százaléka csatolja is a jelentkezési lapjához. Szeretnénk, ha az iskolaelőkészítő-alkalmak valamelyikén részt vennének a szülők, így személyesen is találkozhatunk, illetve már ezen alkalmakkor várjuk jelentkezésüket arra a személyes beszélgetésre, amelynek keretében a leendő tanítók beszélgethetnek a szülőkkel és a gyermekekkel. Ezeket a beszélgetéseket idén március 6-9. között tartjuk. Az iskolába való jelentkezés határideje 2018. február 27-e és március 28-áig mindenkit írásban értesítünk arról, hogy felvételt nyert-e a gyermek oktatási intézményünkbe. Nemleges válasz esetén így még időben tudnak állami iskolát keresni a szülők gyermekük számára.

Mennyire érzi igazgató úr a versenyt az iskolák között a gyermekekért?

A gyermekekért való versengés a rendszerváltás óta jelen van. Mivel a mi iskolánk egyházi fenntartású, ezért nem érint minket annyira, de természetesen érezzük ennek a súlyát. Minél több családdal szeretnénk megismertetni iskolánkat.

A nyolc osztályos gimnáziumról is ejtsünk pár szót, hiszen a jelenlegi negyedik osztályosokat is várják illetve becsatlakozási lehetőség van a kilencedik évfolyamon is.

Azokat várjuk elsősorban, akik nyolc évfolyamos magas színvonalú képzés keretein belül szeretnének gimnáziumi érettségi vizsgát szerezni. A hely szűke miatt nem tudunk külön kilencedik osztálytól gimnáziumi osztályt indítani, de lehetőség van a becsatlakozásra. A történelem tantárgy esetében, amelynek tanítási rendszere, az anyag elrendezése más, mint az általános iskola felső tagozatán illetve egy normál gimnázium esetében, csoportbontással felzárkózást biztosítunk, ezekre a tanulóinkra külön figyelünk, a becsatlakozás számukra teljesen zökkenőmentes lesz. A gimnáziumi képzésünk sajátja a csoportbontás több tantárgy esetében, így a nyelvek, a humán-, a reáltantárgyak tekintetében is.

Akik az általános iskolai tanulmányaik elvégzése után másik oktatási intézményt választanak, hogy állják meg a helyüket? Milyen visszajelzések érkeztek eddig?

Tanulóink egyharmada gimnáziumba nyer felvételt, a többiek pedig általában az első helyen megjelölt szakgimnáziumban, szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Hála Istennek nagyon jól megállják a helyüket. A visszaérkezett értékelések általában megegyeznek azzal, ahogyan mi értékeltük a diákok teljesítményét.

A Püspöki Általános Iskola újraindításának évfordulóját ünnepeljük idén. Gyorsan elszaladt ez a több mint két évtized, igazgató úr pedig tizenegyedik éve vezetője az oktatási intézménynek, illetve a Brenner János Nevelési Központnak. Nagyon sok változás történt az elmúlt években. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?

Nagyon sok munkával telt az elmúlt tizenegyesztendő, sosem volt idő a pihenésre, hiszen mindig jöttek és jönnek újabb és újabb feladatok. Az első időszakban az iskola megerősítése, a létszámának növelése volt a cél, aztán a gazdaságosabb működés megteremtése, emellett a hitélet erősítése. A Nevelési Központ megalapításával bővültünk óvodával, kollégiummal, majd jött az új épület megépítése, az átköltözés, a nyolc osztályos gimnázium elindítása. Várhatóan ezután sem pihenünk, hiszen boldog napok elé nézünk, májusban boldoggá avatják iskolánk névadóját, Brenner Jánost, illetve erősítenünk kell a gimnáziumi képzést, felkészülni az első érettségi vizsgára. Azt szeretném, ha diákjaink egy nyugodt környezetben, egy erőszakmentes iskolában tanulhatnának, ahol a használható tudás megszerzése mellett az evangélium üzenete is áthatja a mindennapokat.

H.Pezenhófer Brigitta

A nyelvvizsga, ami érted van!

Gyakran ismételt kérdések az első sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről
Mikor vagyok jogosult nyelvvizsgadíj-visszaigénylésre?
Abban az esetben, ha
 35 évnél fiatalabb vagy és
 2018. január 1. után tettél sikeres komplex vagy részvizsgát B2 vagy C1 szinten.
Mennyi a kérhető támogatás díja?
 A ténylegesen megfizetett vizsgadíj, de maximum a minimálbér 25%-a, azaz 34 500 Ft (2018-ban).
Ha van már egy korábban letett vizsgám egy másik nyelvből vagy ugyanazon nyelvből, de egy alacsonyabb szinten, akkor jogosult vagyok-e a 2018. január 1. után letett első nyelvvizsga díjának visszatérítésére?
 Igen, mivel 2018. január 1. után letett első sikeres vizsga után is jár támogatás függetlenül attól, hogy tettem-e korábban sikeres vizsgát másik nyelvből vagy ugyanabból a nyelvből, de alacsonyabb szinten.
Igényelhetem-e a támogatást akkor is, ha nem egyszerre sikerült a komplex vizsgám, hanem több alkalommal sikeresen letett részvizsgákkal? Ez esetben mennyi támogatásra vagyok jogosult?
 Igen, de csak akkor, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között kevesebb, mint 1 év telt el.
 Két sikeres részvizsga esetén a támogatás mértéke a minimálbér 25 %-a, azaz jelenleg 34 500 Ft, akkor is, ha két részvizsga díjának összege meghaladja ezt az összeget.
Ha van már egy sikeres részvizsgám tavalyról, és most készülök egy újabb részvizsgára, akkor jár nekem támogatás?
 igen, de csak a 2018. január 1 után letett részvizsga összegének mértékéig
Mire van szükségem a támogatás igényléséhez?
 a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsga díj befizetését igazoló számla másolatára
 egy kitöltött, a nyelvvizsgadíj támogatásához nyújtott, támogatási kérelemre (amelyhez szükség van a bizonyítványban feltüntetett anyakönyvi számra, sorszámra és a vizsgához kapcsolódó egyéb adatokra)

Hol és meddig tudom igényelni a nyelvvizsga-támogatást?
 A bizonyítvány kiállításától számított 1 éven belül, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG), postai úton (a Budapest 1820 címre küldve) vagy emailen.
Mennyi idő alatt bírálják el a nyelvvizsgadíj támogatására benyújtott kérelmem?
 Az elbírálás ideje 30 nap.

GYIK – nyelvvizsga-támogatás igénylése – letöltés

Játékos ismerkedés az iskolával

A Brenner János Általános Iskola szeretettel hívja és várja a leendő 1. osztályos gyermekeket és szüleiket a 2018. január 17-én induló foglalkozásaira.
Szerdánként intézményünk tanítói foglalkoznak a kis óvodásokkal, miközben szüleik részére nevelő-oktató munkánkat bemutató előadásokat tartunk.
A programokra minden alkalommal iskolánk Táncsics M. u. 48. szám alatti épületében (bejárat a Brenner Tóbiás krt. felől) 17 órai kezdettel kerül sor.

Részletek a plakáton…

^