MaTalent6 – matematikai mérés a negyedikeseknek

Iskolánk negyedik évfolyamáról 38 tanuló vett részt az Oktatási Hivatal által szervezett MaTalent6 matematikai tehetségazonosító online mérésen. A megmérettetésen önkéntes alapon vehettek részt, szüleik előzetes hozzájárulásával.

Az esemény 2021. május 27-én valósult meg a Nemzeti Tehetség Program keretében. Az iskola 2 számítástechnika tantermében zajlott a feladatok megoldása, jó lehetőséget teremtve ezzel, hogy a negyedikesek belekóstoljanak az informatika légkörébe is.

A tanulóknak 45 perc alatt 22 érdekes, de kihívást jelentő feladatot kellett megoldaniuk. Így lehetőség nyílik arra, hogy a tehetségazonosításba bevont tanulók közül megtaláljuk a matematikában legtehetségesebb diákokat. Erre a felső tagozat során tudunk építeni a tehetséggondozásban, versenyeztetésben.

A felmérés azonban nem csak a matematikaórán jól teljesítő gyermekek számára volt elérhető, bárki próbára tehette magát. A mérés anonim volt, a program minden tanuló számára saját mérési azonosítót generált, a gyermekek és szüleik ezzel a kóddal tudják majd megtekinteni az eredményeket.

Külső, objektív mérésként tanulságos lehet intézményünk számára is az eredmény. A diákok izgatottan ám lelkesen fogadták az újszerű  kihívást.

Kozma Andrásné, az alsó tagozat munkaközösségének vezetőjeComments are Closed

^