Elsőáldozás az alsó tagozaton

2015. május 16-án, szombaton reggel izgatott gyermekek gyülekeztek a Brenner Kollégium dísztermében. Előző napi szentgyónásuk után 52 gyermek várta, hogy először járulhasson szentáldozáshoz.

Az ünnepi szentmisét az iskolánk püspöki referense, Császár István atya mutatta be a székesegyházban Schauermann János atyával és Derosi Raja SDB atyával együtt. Szentbeszédében Derosi atya kérte az elsőáldozókat, hogy váljanak Jézus barátaivá.
Szülők és gyermekeik olvasták fel az egyetemes könyörgéseket és vitték az adomá-nyokat a felajánláshoz. Majd végül elérkezett az a pillanat, amelyre a családok évekig készültek: első szentáldozásukhoz járultak a gyermekek.
Istennek legyen hála mindazokért, akik felkészítették őket erre a pillanatra és tovább kísérik őket hitük útján!
(fotó: Tóth Imre)

Lendli ErzsébetComments are Closed

^