Kollégium

Jelenleg inzézményegység szerint tallóz...

 

Családi délután a kollégiumban

2019. június 14-én ugyan véget ért a tanév, de kollégiumunkban nem szűnt meg az élet, sőt…! Június 16-án, vasárnap délután, kíváncsisággal, érdeklődéssel és vidámsággal teli családok érkeztek intézményünkbe, az ún. Családi délutánra. Már hagyomány kollégiumunkban, hogy a leendő elsősöknek, testvéreiknek és szüleiknek színes programot szervez a nevelőtestület és a DÖK. Idén sem történt másként.

A rendezvény a kollégiumvezető köszöntőjével indult, majd a kollégisták műsora következett, melyben hallhattuk gyönyörűen énekelő és szavaló társainkat, láthattunk pergős néptánc produkciót. Ezután Marika néni ismertette a további programot, és párhuzamosan 3 helyszínen folyt tovább a rendezvény. A díszteremben a szülők vetélkedőjére került sor, a fiúk tanulójában a kisebb gyermekek rajzolhattak, társasjátékozhattak. A lányok tanulójában pedig a leendő kollégisták és testvéreik vetélkedtek. A foglalkozás előtt két diáktársam mesélt a cserkészmozgalom céljairól, feladatairól, szépségeiről, küldetéséről. Az eredményhirdetés után Gergely Atya névadónk életéből kiragadott események felidézésével „lelkiismeret-vizsgálatra” invitálta a résztvevőket a fiúk kápolnájába.

Az est a kollégium ebédlőjében zárult, ahol finom gulyáslevessel és pogácsával kínáltuk meg vendégeinket!

Családi délután 2019.
« 1 A 2 »

Nagy Gergő-kollégium

Kollégiumi Te Deum

Elérkezett az év vége. Ilyenkor hálát adunk a Jóistennek az elért eredményeinkért, hogy megőrzött bennünket épségben, egészségben a tanév során és növekedhettünk testben és lélekben.

A Hálaadó szentmisét Gergely Atya tartotta, aki jó tanácsokkal látott el bennünket a nyárra, és lelkiismeretünk vizsgálatára kért bennünket. Azt a feladatot adta, hogy az év során elkövetett cselekedeteinket tegyük mérlegre, melyek voltak a pozitívak és melyek a negatívak. A mise zenei részét a művészetis diákok szolgáltatták (többségében elsős lányok), ami azért volt nagy teljesítmény tőlük, mert nagyon kevés idejük volt próbálni, s kedden már szerepelniük is kellett. Sebestyén Virág édesanyjának vezényletével azonban nagyon széppé tették a szentmisét.

A Hálaadó szentmise méltó befejezése volt az évnek!

Te Deum 2019.

Szilvás Ádám- kollégium

Ballagás a kollégiumban

Április 29-én tartottuk meg a ballagást kollégiumunkban. Először a díszteremben készült rólunk fénykép, majd következett a szentmise. Püspök Atya hozzánk intézett beszédében a köszönet, a hála, és a megbocsátás fontosságát hangsúlyozta. Több kis tanulságos történetet is mesélt. Az egyik lényege az volt, hogy nem mindegy, mivel töltjük meg az életünket: értékes vagy értéktelen dolgokkal. A másik a házastársi szeretetről szólt, amely nemcsak érzelem, hanem döntés kérdése is. Felhívta a figyelmünket arra, hogy a sok pénz, a jó autó bár nem rossz dolgok, de nem az élet lényegét jelentik. A keresztény ember életének célja ugyanis az üdvösségre törekvés.

A szentmise után a ballagási műsorra került sor. Skriba Bertalan konferált, majd következtek  a búcsúztató 11. évfolyamosok. Gyarmati Flóra verset szavalt, Jassó Gellért és Varga Bence komolyzenei darabot játszott. Az alsóbb évesek nevében Leffler Bernadett köszönt el a ballagóktól.

Marika néni, kollégiumvezetőnk, kedves, segítőkész diákokként jellemezte évfolyamunkat és mindenkinek a múltban tett pozitív cselekedeteit elevenítette fel. Azt kérte, hogy ne cseréljük fel a személyes hús-vér kapcsolatokat a virtuális világra. Tanácsai közt szerepelt, hogy  találjuk meg életünkben azt a küldetést, amit a Jóisten csak nekünk szánt.

Ezután következett a ballagók műsora. Reha Júlia Ady verset szavalt el, majd Zolnai Fanni és Gácsi Vivien zenei számmal léptek fel. A végzősök nevében Nagy Nikolett Anna búcsúzott.

A műsor után az alsóbb évesek sorfala között vonultunk az ebédlőbe, ahol finom vacsora várt ránk.

 

 

Nagy Nikolett Anna-kollégium

Ballagás 2019.
^