Brenner-est Laura nővérrel

Klasszikus közgazdasági karrierbe kezdett, sikeres menedzser volt a 80-as évek végén és a 90-es évek elején. Aztán egy családi esemény részben átírta ezt a pályát és belépett a dominikánus rendbe – mesélte diákjainknak és a hallgatóságnak Baritz Sarolta Laura nővér, aki 2019. május 14-én iskolánk vendége volt.

Délelőtt a 7. és a 8. osztályos tanulóknak beszélt az emberközpontú közgazdaságról, majd este a diákoknak, iskolánkban dolgozó pedagógusoknak, szülőknek és érdeklődőknek mesélt életéről, mindennapi teendőiről. Eredeti szakmáját egyébként nem hagyta ott, írásaiban és az egyetemi katedrákon a közgazdaságtan megújításáról, az emberközpontúságról és a fenntartható fejlődésről beszél, ami világnézettől függetlenül a jövő záloga lehet.

Sok érdekességet tudtunk meg arról, hogyan is látta Aquinói Szent Tamás a jót, mindazt, ami értéket jelent: ő az anyagi javakat is jónak mondja, amennyiben eszközök. A pénzt is jónak mondja, amennyiben eszköz. A profitról azt állítja, hogy amennyiben erényes dolgot segít elő, márpedig nem kételkedhetünk abban, hogy a profit erényes dolgot segít elő, annyiban jónak mondjuk és hasznosnak. Ezt a gondolatot Firenzei Szent Antonin viszi tovább, aki a 15. században élt, hogy ha végül is az erényes tettek az örök életet segítik elő és a profit az erényes tettet segíti elő, akkor a profit elősegítheti az örök életet.

Köszönjük a résztvevő diákoknak, akik az est moderátorai voltak: Fogl Noémi, Hetényi Adél, Radócz Eszter, Tóth Boglárka, Vámosi Áron. A fotókat Devecsery Veronika készítette. Külön köszönet dr. Melegáné Somogyi Tímea tanárnőnek, aki segített az est szervezésében.

Folytatjuk a sorozatot a 2019-2020-as tanévben is!

H.Pezenhófer Brigitta gimnáziumi tagozatvezető

Comments are Closed

^