Megemlékezés kollégiumunkban

Október 6.

Az október hatodikai megemlékezés alkalmából a kollégium diákjai, megadva a tiszteletet a hősöknek, ünnepi ruhába öltöztek.  A fiú kápolnában tartották az ünnepséget.

A Himnusz eléneklése után kezdetét vette a 11. évfolyamos fiúk műsora. Nagy átéléssel hallgattuk a történetet, amely elmesélte mekkora áldozatot hoztak mártírjaink a hazáért. Nagyon megfogott bennünket, hogy betétként voltak szép versek is a hősökről, amelyeket a fiúk nagyon szépen szavaltak el. A zenei részek még szebbé és meghittebbé tették a megemlékezést. Mindenkinek tetszett a jól előadott műsor, így nagy tapssal köszöntük meg a társainknak, hogy felelevenítették számunkra az  ünnep lényegét. Mindenki számára végiggondolandó az aradi 13 tábornok és Gróf Batthyány Lajos hazaszeretete: életüket áldozták hazájukért.

Úgy gondolom, minden mai fiatal számára követendő példák lehetnek!

(Szilvás  Ádám  – kollégium)

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a budapesti egyetemista diákok békés tüntetésével kezdődött….Talán diákként ezért is tudtuk átérezni mélyebben a kollégium dísztermében tartott megemlékezés minden egyes mondatát, a műsort szervező 11. évfolyamos lányok tolmácsolásában.

Illyés Gyula, Pesti József, Képes Géza, Tamási Lajos  versei elevenítették fel október 23-a felemelő és egyben szomorú eseményeit, melyet a narrátorok egészítettek ki, és zenei betétek tettek érzelemgazdaggá.  Az előadás végén régi felvételeket is láthattunk a felidézett nap eseményeiről. Ennek segítségével még inkább át tudtuk élni e nap történéseit, és tudatosult bennünk, mennyi megpróbáltatáson kellett keresztülmenni elődeinknek.

(Reha Júlia-kollégium)

Október 6. a kollégiumban (2017.)

 Comments are Closed

^