Gimnáziumi ballagás 2024.

Május 3-án délelőtt ünneplőbe öltözött az iskolánk. Ekkor köszöntünk el a végzős 12.m és 12.n osztályos diákjainktól. A búcsúzás az utolsó osztályfőnöki órával kezdődött Móni néni és Enikő néni vezetésével. Ezután a ballagó diákjaink énekszóval kísérve végigvonultak az iskolánk folyosóin, majd az aulában egy közös énekléssel fejeződött be a ballagási ünnepség iskolai része.
Az ünnepi szentmise 10.30-kor kezdődött a Székesegyházban Dr. Székely János megyéspüspök vezetésével. Püspök Úr többek között a próbatételekben való helytállásra buzdított egy kedves történet segítségével.
A szentmisét követően először a Most múlik pontosan c. dal hangzott fel. Közreműködtek: Vincze Lívia és Hajba Noémi 11.n osztályos, Lénárd Jakab és Mohácsi Benedek 10.n osztályos tanulók. A 11.n osztály nevében Kolman Klaudia köszönt el a végzősöktől. Ezután Pap Zsolt Adrián 12.m osztályos tanuló  Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba c. versét szavalta el. A ballagók nevében Bokodi Noémi Lili (12.n) és Márovics Kata (12.m)   búcsúzott, majd Somogyi Mihály (12.n) énekelt.
Igazgató Úr beszéde után elismerésben részesültek a kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájukért vagy a hitéleti tevékenységükért a következő diákok: Bálint Péter Imre, Boda Gréta, Bodorkós Zsófia, Brobst Maxime Loic, Farkas Boglárka, Francsics Violetta, Fülöp Zoltán, Gosztolya Gabriella, Gyenes Adél, Horváth Vanda, Kiss Gergő, Kovács Ádám, Maár Noémi, Mészáros Alexandra Melinda, Pap Zsolt Adrián és Somogyi Mihály József.
Brenner-plakettben részesült Bokodi Noémi Lili (12.n) a  hitéleti tevékenységéért és a kiemelkedő közösségi  munkájáért, Horváth Márk Sándor (12.m) a kiemelkedő tanulmányi munkájáért és a versenyeredményeiért, Márovics Kata (12.m) a kiemelkedő közösségi  munkájáért, valamint a hitéleti tevékenységéért. A díjakat dr. Székely János megyéspüspök adta át.  Iskolánk alapítványának elnöke, dr. Szőke Zoltán pedig  20 ezer Ft értékű könyvutalványt adott át mindhármuknak.

Zárásként – hagyományainknak megfelelően – a ballagó diákjaink osztályfőnökükkel elhelyezték a tisztelet virágait a Brenner-oltárnál. A himnusz eléneklése után ünnepélyes kivonulással zárult a közös ünnep.

Gimnáziumi ballagás 2024.
« A 4 »


Comments are Closed

^