hétfő, június 27th, 2022

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Érettségi beszámoló a 2021-2022-es tanévben

A 2021-2022-es tanévben a 12.n osztályból 20 fő tett sikeres, rendes érettségi vizsgát.

A 12.n osztályban hat kitűnő bizonyítvány született: Borbás Abigél, Hajba Jázmin, Kiss Lili, Nádor Liza, Végh Dorottya Dóra és Vámosi Virág általános dicséretet is kapott a csak jeles eredményekért. Két tanulónak csak egy négyes osztályzata lett, hat tanulónak pedig csak négyes és ötös érdemjegy került az érettségi bizonyítványába. Volt olyan tanulónk is, aki egy tantárgyból ért el közepes eredményt, a többi minősítése jeles lett. Szívből gratulálunk a szép eredményekhez!

Magyar nyelv és irodalomból egy tanulónk tett emelt szintű vizsgát, vizsgájára jeles osztályzatot kapott. A többi tanuló középszinten nyolc jeles, hat jó és öt közepes eredményt ért el.

Matematikából tizennyolcan középszinten vizsgáztak, tíz jeles, hat jó és két közepes eredmény született. Emelt szintű matematika érettségi vizsgát két tanulónk választott, egyikük jelest, másikuk közepes eredményt ért el. A jeles eredményt elérő tanulónk szóbeli feleletét 100 százalékosra értékelte a vizsgabizottság.

Történelem tantárgyból tizenhatan középszintű vizsgát tettek, öt jeles, tizenegy jó eredmény született. Négyen emelt szinten adtak számot tudásukról, két jeles és két jó eredménnyel.

Angol nyelvből nyolcan vizsgáztak középszinten, mind a nyolc diák jeles minősítést kapott. Négyen emelt szinten vizsgáztak, ők is jelest eredményt értek el.

Német nyelvből heten tettek középszintű érettségi vizsgát – köztük hárman 11. évfolyamosként előrehozott érettségit tettek – , öt jeles, egy jó és egy közepes eredmény született, egy végzősünk pedig emelt szinten jeles eredményt ért el.

Biológiából egy tanulónk középszinten négyesre, három tanulónk emelt szinten sikeresen vizsgázott.

Üde színfoltja volt az idei érettséginek az ének-zene tantárgy érettségi vizsga: egy tanulónk, aki zenei pályára készül, jeles eredményt szerzett az írásbelit követő szóbeli felelete után.

A fizika tantárgyat is csak egy tanulónk választotta, jó eredményt ért el. Kémiából is egy diákunk írt és felelt középszinten, jeles minősítést szerzett, hiszen 97 százalékos írásbeli dolgozatot írt, a szóbeli feletete pedig 100 százalékos lett.

Földrajzból ketten vizsgáztak emelt szinten, egyikük jó, másikuk közepes eredményt ért el, de a továbbtanuláshoz szükséges 50 pluszpontot mindketten megszerezték.

Informatikából végzőseink közül hárman mérettették meg magukat emelt szinten, ketten jelest, egy tanulónk jó eredményt ért el. Büszkék vagyunk arra is, hogy egyik végzős diákunk a szóbeli informatika érettségin 100 százalékos felelettel örvendeztette meg a vizsgabizottságot. Ezen kívül előrehozott informatika érettségit tett négy tanulónk: három jeles és egy jó eredménnyel.

A katolikus hittan tantárgyat hatan választották, minden tanuló 90 százalékot meghaladó eredményt ért el, így mindnyájan jelest kaptak az érettségi bizonyítványukba.

Kedves érettségizők!

Eredményeitekhez szívből gratulálunk!

Érettségi 2022
« A 5 »
^