kedd, június 22nd, 2021

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Búcsú végzőseinktől, kiváló érettségi eredmények

„Engedjétek be Jézust életetek csónakjába!”

Nagy izgalommal várta a végzős 12.n osztály 10 diákja 2021. június 18-át, hiszen ezen a napon középszintű szóbeli érettségi vizsgát tettek katolikus hittan tantárgyból. A világjárvány miatt csak azokból a tantárgyakból lehetett szóbeli vizsgát tartani, amelyeknek nincs írásbeli része, így az osztály egy része az írásbelik után szorgalmasan készült a 24 hittantételből. Németh Roland osztályfőnök és egyben szaktanár is izgalommal várta ezt a napot, hiszen első gimnáziumi osztályának diákjait „faggatta” a Római Katolikus Egyházhoz és a hitünkhöz kapcsolódó legfontosabb kérdésekről. A végzősök szépen teljesítettek: a 96, 92 és 86 százalékos eredmény mellett hét diák 100 százalékos teljesítményt nyújtott.

Büszkék vagyunk az írásbeli vizsgákon elért eredményekre is:

összesen 29 emelt szintű érettségi vizsgát tettek tanulóink, amelyből 23 jeles eredmény született. Matematika tantárgyból a 9 dolgozatból, 8 jelesre sikerült, e mellett két tanuló 99 és 96 százalékot ért el. Kémia tantárgyból egy tanulónk érettségizett: Haller Dorka 100 százalékos dolgozatot írt.

Minden emelt szintű idegen nyelvi érettségi dolgozatot (angol és német) ötös jegyre értékeltek a független javító tanárok. Egy tanulónk középszinten adott számot olasz tudásáról: Lénárd Anna második idegen nyelvként tanulta az olaszt hetedik osztálytól, érettségije pedig 93 százalékos lett.

A szóbeli érettségi napján délután 14 órakor fogadtuk az előrehozott idegen nyelvből és informatikából érettségizett tanulókat, majd a végzősök vehették át Jobb Szilvia elnökasszonytól az érettségi bizonyítványukat, Németh Roland osztályfőnöktől pedig a gimnáziumi bizonyítványt. A nap a 12. osztályosok érettségi bankettjével zárult, amely rendkívül felszabadult és jó hangulatban telt. Együtt örült tanár és diák az elmúlt nyolc év sikereinek. Volt mit ünnepelni: hét kitűnő érettségi bizonyítvány született!

  1. június 20-án, vasárnap 15 órakor pedig a családok és a barátok körében is megünnepeltük végzőseinket: ekkor kezdődött ugyanis a Te Deum a szombathelyi Székesegyházban, amelyen részt vett dr. Székely János megyéspüspök, Köbli Tamás iskolalelkész, Haller László és Horváth József atyák is. Püspök atya homíliájában kiemelte: életünk minden szituációját – legyen az öröm, bánat, siker vagy nehézség – igyekezzünk Jézussal együtt megélni. Buzdította a fiatalokat a hivatásuk megtalálására, de beszélt a tiszta, keresztény házasság értékeiről is. Köszönet Rátkai Imréné és Tóth Ernő zenei szolgálatáért!

A szentmise után Gaspari Dóra, 10.n osztályos tanuló Szabó T. Anna versét mondta el, majd a 11. osztályosok nevében Bakk Sára búcsúzott a végzősöktől. Baján Dávid, 12.n osztályos tanuló búcsúzó szavai után Nagy Luca, 10.n osztályos tanuló örvendeztette meg az ünneplőket szép énekével.

Englert Zsolt igazgató gratulált a fiataloknak, megköszönte nekik az áldozatos munkát, de a tanároknak és a szülőknek is köszönetet mondott.

Tíz tanuló jutalomkönyvet vehetett át, négyen pedig a Marton Katalin művésztanárunk által készített Brenner Plakettet, amely díjazáshoz csatlakozott az iskolánk támogatására alakult alapítvány is. Dr. Szőke Zoltán elnök a plakettek mellé egy tizenötezer forintos értékű könyvutalványt adott át a díjazott diákoknak:

Haller Dorka kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, Lénárd Anna hitéleti tevékenységéért, Gaspari Balázs közösségi munkájáért és Radócz Eszter közösségi munkájáért valamint médiatevékenységéért részesült a Boldog Brenner János Gimnázium Tantestülete által alapított Brenner Plakettben.

Az ünnepség után a 12.n osztály visszatért a gimnáziumba egy utolsó osztályfőnöki órára. A végzősök az aulában gyülekeztek, majd az utolsó csengőszó elhangzása után közös énekkel vonultak az osztálytermükbe. Németh Roland osztályfőnök képekkel, személyes ajándékokkal búcsúzott el azoktól, akiket a Jóisten 8 évig rábízott.

Visszatérve az aulába a szülők meghatódva énekelték el az „Áldjon meg Téged az Úr” kezdetű éneket, hálát adva Roland bácsiért és kérve a Jóisten áldását a pedagógus életére és munkájára.

Kedves 12.n! Várunk vissza Titeket! Iskolánk ajtaja mindig nyitva áll Előttetek.

12.n érettségi, ballagás
« A 13 »

Versenyeredmények kémiából a 2020/2021. tanévben

Bár a tanév jelentős részében online oktatás folyt, ennek ellenére az idén is jelentős sikereket tudtunk elérni. Azt is örömmel tapasztalhatjuk, hogy egyre több diákunk méretteti meg magát a tantárgy különböző versenyein. Bízunk benne, hogy jövőre is folytatódnak sikereink.

 

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny
Kovács Gergely 10. n országos 3.
   
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
Kovács Gergely 10. n országos 4.
Kiss Mihály 10. m országos 11.
Horváth Márk 9. m országos 23.
Ernyey Júlia 10. n országos 27.
Horváth Márk 9. m megyei 1.
Kovács Gergely 10. n megyei 1.
Kiss Mihály 10. m megyei 2.
Ernyey Júlia 10. n megyei 3.
Curie Kémia Emlékverseny
Ernyey Júlia 10. n országos 1.
Varga Valentin 8. n területi 1.
Palatin Adrienn 8. a területi 2.
Géczi Lili 8. a területi 3.
Kiss Gergő 9. n területi 1.
Horváth Márk 9. m területi 2.
Farkas Boglárka 9. n területi 3.
Ernyey Júlia 10. n területi 1.
Palatin Dániel 10. n területi 2.
Molnár Nóra 10. n területi 3.

Szívből gratulálunk mindenkinek!

 

Ernyey Tiborné, szaktanár

Kovács Gergely

Ernyey Júlia

Kiss Mihály

Horváth Márk

^