Házmegáldás Vízkereszt ünnepén

A házak megáldásának ideje Vízkereszt ünnepnapjára vagy az azt követő napokra esik. A szertartás részeként Köbli Tamás atya az ajtókra felírta az évszámot, és a latin áldásformula, a Christus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg e házat) szavak kezdőbetűit. A népi értelmezés a szokást a Háromkirályokhoz kapcsolja, ezért olvasható a napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűje, G+M+B felirat is házmegáldások alkalmával.

A Jóisten vigyázzon iskolánkra és annak minden lakójára 2021-ben is!Comments are Closed

^