csütörtök, szeptember 10th, 2020

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Kiegészített Intézkedési Terv

INTÉZKEDÉSI TERV

A BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

 1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 1. Az iskola 6 óra 45 perctől van nyitva. A belépés a főbejáraton, több ajtón keresztül történik. A szülők gyermekeiket csak a bejárati ajtóig kísérhetik, a tanítás befejeztével a bejárat előtti téren várják őket. A diákoknak a reggeli belépéskor kézfertőtlenítőt kell használniuk. Az épületen belül, a tanítási órákon, a foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanítás befejezését követően a diákoknak a legrövidebb időn belül el kell hagyni az iskola épületét.
 1. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével és ebben az esetben is szájmaszkban és kézfertőtlenítést követően.
  A szülők az iskolában a kifejezetten számukra szervezett programok idején tartózkodhatnak.
  Az iskolába látogatás vagy ügyintézés céljából érkezőknek is intézményvezetői engedély szükséges, valamint maszk használata kötelező az iskola területén és belépéskor kézfertőtlenítőt kell használniuk. Személyes ügyintézés csak különösen indokolt esetben történjen. Az elsődleges a telefonos és az elektronikus ügyintézési mód.
 2. A diákok elsősorban a saját osztálytermükben tartózkodnak. A közösségi terekben, a büfénél való várakozáskor az 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani. Az iskolai büfénél való sorban álláskor a maszk viselését kérjük a diákoktól, pedagógusoktól. Osztályterem váltása csak különösen indokolt esetben történhet. Szaktantermi órára, testnevelés órára csak jelzőcsengetés után lehet indulni, hogy az előző osztály már biztosan ne tartózkodjon a szaktanteremben, öltözőkben. Várakozni, csoportosulni az öltözők előtti folyosón nem szabad. Minden osztály szigorúan csak a csarnokbeosztásban neki kijelölt öltözőt használhatja. Minden egyes testnevelés órát a pedagógusok a jelző csengetéskor befejeznek, hogy az osztályok minél előbb el tudják hagyni az öltözőket. Az óra után mindenki alaposan mosson kezet, szükség esetén használjon kézfertőtlenítő folyadékot. Ha az időjárás engedi, a csoport mindig a szabadban tartja a testnevelés órát.

 

 1. Az első félévben esedékes nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeinket későbbre halasztjuk vagy a járványügyi előírások figyelembe vételével tartjuk meg. Az őszi úszásoktatást a tavaszi időszakra ütemeztük át. A nem tanórai, délutánra szervezett sportfoglalkozásokat, bizonyos szakköröket később (ha a járványveszély lehetővé teszi) indítjuk.

 

 1. Teendők beteg gyermek esetén
  Amennyiben a tanulónál betegség tünetei észlelhetők /hőemelkedés, láz, torokfájdalom, izomfájdalom, fejfájás, köhögés, légszomj, orrfolyás, hasmenés/ orr-száj maszk használata a beteg és környezete számára szükséges.

A beteget haladéktalanul el kell különíteni az elkülönítő helyiségben (orvosi rendelő melletti alagsori kijelölt öltöző).
Hétfőn – kedden – szerdán az iskolavédőnő látja el a beteg gyermek felügyeletét a szülő megérkezéséig. A védőnő telefonszáma: 06 30/ 700 45 09
Csütörtökön és pénteken (valamint az iskolavédőnő távollétében) az osztályfőnök a felelős a gyermekért. A beteg felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

A tanuló felügyeletét ellátó személy értesíti az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Az iskolaorvos telefonszáma: 06 30 / 471 51 49

Szülő/gondviselő értesítéséről is a felügyeletet ellátó személy gondoskodik!

A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően pedig az orvos utasításai alapján járjanak el!
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – gyógyulás után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, az őt érintő intézkedésekről a kezelőorvosa dönt.

 

 

Szombathely, 2020.09.10.

 

Englert Zsolt

igazgató

AZ INTÉZKEDÉSI TERV KIEGÉSZÍTÉSE

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma legújabb járványügyi intézkedési terv módosítása alapján tájékoztatom Önöket az iskolánkban alkalmazott módosításokról, kiegészítésekről.

 • Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Az első félévben esedékes nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeinket későbbre halasztjuk vagy a járványügyi előírások figyelembe vételével tartjuk meg.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével és ebben az esetben is szájmaszkban és kézfertőtlenítést követően.
  A szülők az iskolában a kifejezetten számukra szervezett programok idején tartózkodhatnak.
 • Az őszi úszásoktatást a tavaszi időszakra ütemeztük át.
 • A nem tanórai, délutánra szervezett sportfoglalkozásokat, bizonyos szakköröket később – ha a járványveszély lehetővé teszi – indítjuk.
 • Az iskolai büfénél való sorban álláskor a maszk viselését kérjük a diákoktól, pedagógusoktól.

Az előírások betartásához kérjük a tisztelt Szülők támogatását, segítségét.

Köszönettel: Englert Zsolt

igazgató

^