Veni Sancte az alsó tagozat kisdiákjaival a Székesegyházban

2020. augusztus utolsó napján Veni Sancte szentmisére gyűlt össze a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium alsó tagozata, hogy kérje a Szentlélek kegyelmét a 2020-2021. tanév kezdetén.

A szentmise elején az első osztályos diákokat szüleik kísérték be a templomba. Megható pillanat volt, mikor a kicsik megkapták a brenneres gallért és nyakkendőt, így váltak közösségünk tagjaivá.

A szentmisét Köbli Tamás atya, iskolánk új lelkésze mutatta be. Tamás atya a prédikációban arra bíztatta a kisdiákokat és minket is, hogy vegyük észre Jézust az életünkben és ne engedjük el. Ne tegyünk úgy, mint a názáretiek, akik nem hittek Jézusban, így Ő nem is maradt közöttük (Lk 4,16-30).

A szertartás után Nagy Gréta Sára (3.b) furulyázott. Henc Zsóka és Gálos Domonkos (4.a) verssel köszöntötték az első osztályosokat, majd Rettegi Emese 1.b osztályos tanuló következett, akire nagy feladat várt, hiszen elsősként szavalt az ünnepségen. Emese bátran, csengő hangon tolmácsolta Kálnay Adél: Köszöntő című versét. Vidáman szólt az utolsó pár sor is:

“Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek.
Számok, betűk és dallamok…
Szervusz iskola! Itt vagyok!”

A szentmise végén Englert Zsolt igazgató úr mondta el a legfontosabb tudnivalókat a tanévkezdéssel kapcsolatban. Igazgató úr külön köszöntötte az új brenneres tanulókat, gratulált az országos versenyen kiemelkedő eredményt elért tanulóknak, felidézte érettségiző diákjaink teljesítményét, illetve köszöntötte az ettől a tanévtől nálunk tanító pedagógusokat.

Rendhagyó módon idén a brenneres közösség három csoportban vesz részt tanévnyitó szentmisén és ünnepségen: a felső tagozat illetve a gimnáziumi osztályok szeptember 1-jén, az első tanítási napon imádkoznak majd azért, hogy a Jóisten áldása kísérjen mindnyájunkat a következő hónapokban is.

Veni Sancte 2020 alsó tagozat
« A 2 »


Comments are Closed

^