augusztus, 2020

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

Veni Sancte az alsó tagozat kisdiákjaival a Székesegyházban

2020. augusztus utolsó napján Veni Sancte szentmisére gyűlt össze a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium alsó tagozata, hogy kérje a Szentlélek kegyelmét a 2020-2021. tanév kezdetén.

A szentmise elején az első osztályos diákokat szüleik kísérték be a templomba. Megható pillanat volt, mikor a kicsik megkapták a brenneres gallért és nyakkendőt, így váltak közösségünk tagjaivá.

A szentmisét Köbli Tamás atya, iskolánk új lelkésze mutatta be. Tamás atya a prédikációban arra bíztatta a kisdiákokat és minket is, hogy vegyük észre Jézust az életünkben és ne engedjük el. Ne tegyünk úgy, mint a názáretiek, akik nem hittek Jézusban, így Ő nem is maradt közöttük (Lk 4,16-30).

A szertartás után Nagy Gréta Sára (3.b) furulyázott. Henc Zsóka és Gálos Domonkos (4.a) verssel köszöntötték az első osztályosokat, majd Rettegi Emese 1.b osztályos tanuló következett, akire nagy feladat várt, hiszen elsősként szavalt az ünnepségen. Emese bátran, csengő hangon tolmácsolta Kálnay Adél: Köszöntő című versét. Vidáman szólt az utolsó pár sor is:

“Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek.
Számok, betűk és dallamok…
Szervusz iskola! Itt vagyok!”

A szentmise végén Englert Zsolt igazgató úr mondta el a legfontosabb tudnivalókat a tanévkezdéssel kapcsolatban. Igazgató úr külön köszöntötte az új brenneres tanulókat, gratulált az országos versenyen kiemelkedő eredményt elért tanulóknak, felidézte érettségiző diákjaink teljesítményét, illetve köszöntötte az ettől a tanévtől nálunk tanító pedagógusokat.

Rendhagyó módon idén a brenneres közösség három csoportban vesz részt tanévnyitó szentmisén és ünnepségen: a felső tagozat illetve a gimnáziumi osztályok szeptember 1-jén, az első tanítási napon imádkoznak majd azért, hogy a Jóisten áldása kísérjen mindnyájunkat a következő hónapokban is.

Veni Sancte 2020 alsó tagozat
« A 2 »

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
Kérjük Önöket, hogy a 2020. augusztus 31-én, hétfőn 15 órakor (az 1-4. évfolyam részvételével) kezdődő Veni Sancte tanévnyitó szentmisére lehetőség szerint egy alsós kisgyermeket egy felnőtt kísérjen el a Székesegyházba. Amennyiben valaki a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tud részt venni az eseményen, természetesen megértjük.
A szülői értekezletek várható időpontjai:
2020. szeptember 1. kedd: 5.b, 5.n
2020. szeptember 2. szerda: 1-2. évfolyam + 12.n
2020. szeptember 3. csütörtök: 3-4.évfolyam
2020. szeptember 7. hétfő: 5.a
2020. szeptember 8. kedd: 6. évfolyam
2020. szeptember 9. szerda: 7-8. évfolyam
2020. szeptember 10. csütörtök: 9-11. évfolyam
A kezdési időpont minden esetben 17 óra.
Előzetes tájékoztató:
Kérjük a kedves Szülőket, hogy a vírushelyzetre való tekintettel az első tanítási naptól gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérjék, illetve a tanítás befejeztével a bejárat előtti téren várakozzanak.
Kérjük az iskolánkba látogatás vagy ügyintézés céljából érkezőket, hogy maszkot viseljenek és használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!
A járványügyi helyzettel kapcsolatos további teendőkről és az intézmény intézkedési tervéről hétfőn illetve a szülői értekezleteken tájékoztatjuk a brenneres közösséget.
Az iskolavezetés

Tanévkezdés rendje a kollégiumban

Tisztelt Szülők, Kedves Kollégisták!

Szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket és kollégistáinkat az új tanévkezdés előtt. Valamennyien izgatottan készülünk a személyes találkozásra. Kollégiumunk mindent megtesz a zökkenőmentes tanévkezdés érdekében. Mivel a járványveszély nem múlt el, ezért továbbra is fontos feladatunk kollégistáink, szüleik és a kollégiumi dolgozók egészségének megőrzése.

2020. augusztus 18-án jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési terve, amely a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szól. Az ebben foglaltak alapján tájékoztatom a Tisztelt Szülőket a kollégiumba költözéssel kapcsolatos tudnivalókról.

 1. A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be.”

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a beköltözéskor 2 hétnél nem régebbi orvosi igazolást hozni szíveskedjenek, melyben a gyermeket jól ismerő háziorvos nyilatkozik arról, hogy a diák fertőző betegségben nem szenved, közösségbe mehet. Amennyiben háziorvostól nem lehetséges igazolást hozni, a szülők nyilatkoznak erről.

 1. „A beköltözésnél a tünetek esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és testhőmérés szükséges.”

A diákok kikérdezésére beköltözéskor a csoportosulás elkerülése érdekében nincs lehetőség. (Ezt helyettesíti a mellékelt nyilatkozat előzetes kitöltése, melyet a kollégiumba költözéskor minden diáknak le kell adni az ügyeletes nevelőnek.) A hőmérőzés a portával szemközt lévő fogadóteremben történik, melynek eredményét az ügyeletes nevelő dokumentálja.

 1. „A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.”

A beköltözés 12.00-től 16.00-ig történik. (9. évfolyamosoknak 15.30-ig a szülői értekezlet miatt.)

 1. „Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg.”

 

A 9. évfolyamos és az új felsőbb éves kollégisták szüleinek szülői értekezlete 15 óra 30-kor kezdődik a kollégium dísztermében. Kérjük, hogy csak 1 szülő képviselje a diákot, hogy a megfelelő védőtávolságot be tudjuk tartani és a szülőknél is legyen szájmaszk.

 

 

A csoportvezető tanárok által tartott szülői értekezletre 16 órától 16. 30-ig kerül sor a következő helyszíneken.

 1. évfolyamos diákok számára a csoportvezető nevelők (Csákvári Tímea tanárnő és Biczó András tanár úr) a díszteremben tarják a szülői értekezletet.
 2. évfolyamos lányok szüleinek szülői értekezlete Dobányné Martonicz Katalin Györgyi tanárnő vezetésével – 2. emeleti tanulószoba
 3. évfolyamos lányok szüleinek szülői értekezlete Rásóné Zöld Gabriella tanárnő vezetésével- 2. emeleti társalgó
 4. 13. évfolyamos lányok szüleinek szülői értekezlete Tringli Zita tanárnő vezetésével- 3. emeleti informatikai terem
 5. Békei Vilmos tanár úr tanulócsoportjának szülői értekezlete: 1. emeleti fiú tanulószoba
 6. Kiricsi László tanár úr tanulócsoportjának szülői értekezlete: 2. emeleti tanulószoba

 

 

 1. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét.

A porta előtti folyosón található asztalon helyeztük el a kézfertőtlenítőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a diákoknál legyen szájmaszk, kézfertőtlenítő gél, antibakteriális szappan.

 1. „Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).”

Kérjük a Szülőket és a diákokat beköltözéskor vegyenek fel maszkot a folyosókon és a közösségi helyiségekben, termekben.

 

Kollégiumi étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás:

A beköltözés napján mindenki maga gondoskodik az étkezéséről.

A felsőbb éves kollégisták étkezési kedvezményére vonatkozó szülői nyilatkozatot kérjük kitöltve hozni a beköltözés alkalmával! A nyomtatvány a honlapról letölthető.

 

Kérjük és köszönjük a tanulók, a szülők és a kollégák együttműködését, a járványügyi eljárásrend szabályainak tiszteletben tartását, ajánlásainak figyelembe vételét!

 

A személyes találkozásig vigyázzunk, vigyázzanak egymásra!

^