Ballagás a kollégiumban

Április 29-én tartottuk meg a ballagást kollégiumunkban. Először a díszteremben készült rólunk fénykép, majd következett a szentmise. Püspök Atya hozzánk intézett beszédében a köszönet, a hála, és a megbocsátás fontosságát hangsúlyozta. Több kis tanulságos történetet is mesélt. Az egyik lényege az volt, hogy nem mindegy, mivel töltjük meg az életünket: értékes vagy értéktelen dolgokkal. A másik a házastársi szeretetről szólt, amely nemcsak érzelem, hanem döntés kérdése is. Felhívta a figyelmünket arra, hogy a sok pénz, a jó autó bár nem rossz dolgok, de nem az élet lényegét jelentik. A keresztény ember életének célja ugyanis az üdvösségre törekvés.

A szentmise után a ballagási műsorra került sor. Skriba Bertalan konferált, majd következtek  a búcsúztató 11. évfolyamosok. Gyarmati Flóra verset szavalt, Jassó Gellért és Varga Bence komolyzenei darabot játszott. Az alsóbb évesek nevében Leffler Bernadett köszönt el a ballagóktól.

Marika néni, kollégiumvezetőnk, kedves, segítőkész diákokként jellemezte évfolyamunkat és mindenkinek a múltban tett pozitív cselekedeteit elevenítette fel. Azt kérte, hogy ne cseréljük fel a személyes hús-vér kapcsolatokat a virtuális világra. Tanácsai közt szerepelt, hogy  találjuk meg életünkben azt a küldetést, amit a Jóisten csak nekünk szánt.

Ezután következett a ballagók műsora. Reha Júlia Ady verset szavalt el, majd Zolnai Fanni és Gácsi Vivien zenei számmal léptek fel. A végzősök nevében Nagy Nikolett Anna búcsúzott.

A műsor után az alsóbb évesek sorfala között vonultunk az ebédlőbe, ahol finom vacsora várt ránk.

 

 

Nagy Nikolett Anna-kollégium

Ballagás 2019.

Comments are Closed

^