Jöjj Szentlélek! Veni Sancte ünnepség a tanév kezdetén!

A 2018-2019-es tanév kezdetén is összegyűlt a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium közössége, hogy a Jóisten segítségét és áldását kérje az új iskolai esztendőre.

Iskolánk 27. tanévét 26 osztályban 675 diák kezdte meg, köztük 79 kis elsős, akiket nyolcadik osztályos tanulóink kísértek be a Székesegyházba.

A szentmisét Pete Polgár Máté atya mutatta be, aki szentbeszédében először egy ószövetségi példát állított elénk: Gedeont, aki földjén dolgozott és közben rettegett, mert érkezett Amalek, az idegen hadsereg. A menny hírnöke, az angyal azonban így köszöntötte: „Az Úr veled, hős vitéz!” Gedeon értetlen ebben a pillanatban, később érti meg, hogy az Úr általa szabadítja meg népét az idegen zsarnokságtól. „Téged is ilyen hőssé akar tenni!” – szólt Máté atya diákjainkhoz, majd folytatta: „Szükségünk van a mindennapok hőseire. A szorgalmas tanulókra. A valódi keresztényekre, akik nem ellenséget vagy vetélytársat látnak a másikban, hanem testvért. Tisztákra, hősökre, szentekre van szükségünk!” Iskolánk lelkipásztora arra buzdította a tanulókat és tanáraikat, hogy igyekezzenek felszínre hozni a bennük rejlő talentumokat, a bennük lévő értékeket és azokat a közösség javára használják.

A szentmisét követően Englert Zsolt igazgató köszöntötte a város egyik legnagyobb és legerősebb iskolai közösségét. Igazgató úr kiemelte, hogy a tanulás mellett mindig legyen a szemünk előtt a másik legfontosabb dolog, a szeretettel, támogatással teli közösség: „Az osztályközösségek ne engedjék egyetlen diák kirekesztését sem és az iskolánkba járó diákokat jellemezze az, hogy egy nagy család tagjai vagyunk, akik kiállnak egymásért még akkor is, ha néha összevesznek vagy nem értenek egyet bizonyos kérdésekben.”

Ha nehéz ezt megvalósítani, jusson eszünkbe Kalkuttai Szent Teréz Anya bölcsessége: „Az olyan szeretetnek nincs értelme, amely nem oszt meg semmit. A szeretetnek át kell mennie a cselekedetekbe. Szeress elvárások nélkül, s tégy valamit magáért a szeretetért is, viszonzást nem várva. Ha viszonzást vársz, akkor az nem szeretet, mert az igazi szeretet nem ismer feltételeket és elvárásokat.”

Az ünnepség végén Englert Zsolt igazgató úr köszöntötte a nevelő-oktató munkát segítő új pedagógusainkat: Az első évfolyamosokhoz érkezett Kozma Andrásné tanítónő és Horváthné Feiner Orsolya tanítónő. Matematikát és informatikát fog tanítani Sütheö Cecília tanárnő, németet Kramli Katalin tanárnő. Magyar nyelv és irodalmat és hittant tanít majd Ferencsák Béla tanár úr, angolt és olaszt tanít Dr. Angelo Pagano tanár úr. Angolt tanít ismét a gyermeknevelési szabadságról visszatérő Kiricsiné Baján Krisztina tanárnő. Tanulószobai feladatokat lát majd el Tóth Ernő tanár úr.

Új pedagógusaink mellett igazgató úr köszöntötte a Pakisztánból érkezett két új diákunkat. A hívő katolikus család gyermekei Püspök Úr támogatásával tanulnak iskolánkban.

 

Istentől megáldott új tanévet kívánunk intézményünk minden tanulójának, pedagógusának!

Veni Sancte 2018
« A 4 »


Comments are Closed

^