Iskolaválasztás előtt – Interjú Englert Zsolt igazgató úrral

Iskolaválasztás előtt

Elsősorban keresztény családok gyermekeinek jelentkezését várja a szombathelyi Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik nyitottak a keresztény élet megismerésére, a keresztény életre és nevelésre. Englert Zsolttal, a Brenner János Nevelési Központ igazgatójával az első évfolyamosok beiskolázása előtti időszakról, a jelentkezési feltételekről és a jelen feladatairól beszélgettem.

Lassan véget ér a 2017-2018-as tanév első féléve. Melyek voltak a legfontosabb események az elmúlt időszakban?

Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb eseményünk 2017. október 25-én megtartott jubileumi ünnepségünk volt, hiszen ezen a napon emlékeztünk meg a Püspöki Általános Iskola újraindításának 25. évfordulójáról. Erre az ünnepségre már egy éve készültünk és hála a kollégák lelkiismeretes munkájának színvonalas valamint emlékezetes lehetett ez az alkalom. Természetesen a jubileumi évhez kapcsolódóan több rendezvényünk is lesz még, illetve egy évkönyvet is szeretnénk a tanév végére kiadni.

Az iskolaválasztás időszaka megkezdődött úgy a nagycsoportos óvodások számára, mint a negyedikesek számára, hiszen nemcsakaz első évfolyamra várják az jelentkezőket, hanem a nyolc osztályos gimnázium első osztályába valamint becsatlakozásra is van lehetőség a 9. évfolyamon.

Így van. A tájékoztatókat már a tavalyi évben, ősszel megkezdtük és folytatódnak ezek az alkalmak januárban. 2018. január 17-én, január 24-én és február 21-én azokat a szülőket várjuk, akik első évfolyamra íratják be gyermekeiket. Ezek szerdai alkalmak lesznek, délután 17 órától, az iskola aulájában van lehetőség a tájékozódásra. Amíg a szülőknek fontos információkkal szolgálunk, addig a bátrabb gyermekek tanítóinkkal játszhatnak, kézműveskedhetnek, bütykölhetnek. Első alkalommal Kovácsné Sümegh Stefánia ad tájékoztatást az alsó tagozat felépítéséről, az ott folyó munkáról, majd jómagam tájékoztatom a szülőket a további információkról, de természetesen szívesen várjuk a kérdéseket is.

A második alkalommal Pete Polgár Máté, iskolánk lelkipásztora beszél a keresztény nevelésről, annak fontosságáról, és hogy ez hogyan valósul meg a mindennapokban. A harmadik alkalom középpontjában az iskolaérettség témája áll. Kovács Ágota, iskolánk gyógypedagógusa mondja majd el, hogyan zajlik az átmenet az óvodából az iskolai életbe illetve ezen alkalommal ismerhetik meg a szülők a leendő első osztályok tanítóit is. A felmenő rendszer miatt a most negyedik osztályban tanítók várják majd 2018. szeptembertől a kis elsősöket. Mivel az új épület kapacitása is korlátozott, két osztályt tudunk indítani, 54-58 kisdiákot tudunk fogadni.

Milyen kérdések fogalmazódnak meg a szülőkben?

Leginkább a jelentkezés elbírálási formájára kíváncsiak. Kérdeznek az iskolai időbeosztásról: mikor lehet hozni reggel a gyermeket, mikor lehet hazavinni. Mivel sok diák sportol, így adódik a kérdés, hogyan tudják összeegyeztetni a délutáni sportfoglalkozást a napközivel.

Melyek az iskolába való jelentkezés feltételei?

Felekezeti, egyházi iskola a miénk, így alegfontosabb, hogy a szülők elfogadják az egyházi tanítást, az evangélium üzenetét. Minden esetben szükség van plébánosi ajánlásra is, ezt a jelentkezők 95 százaléka csatolja is a jelentkezési lapjához. Szeretnénk, ha az iskolaelőkészítő-alkalmak valamelyikén részt vennének a szülők, így személyesen is találkozhatunk, illetve már ezen alkalmakkor várjuk jelentkezésüket arra a személyes beszélgetésre, amelynek keretében a leendő tanítók beszélgethetnek a szülőkkel és a gyermekekkel. Ezeket a beszélgetéseket idén március 6-9. között tartjuk. Az iskolába való jelentkezés határideje 2018. február 27-e és március 28-áig mindenkit írásban értesítünk arról, hogy felvételt nyert-e a gyermek oktatási intézményünkbe. Nemleges válasz esetén így még időben tudnak állami iskolát keresni a szülők gyermekük számára.

Mennyire érzi igazgató úr a versenyt az iskolák között a gyermekekért?

A gyermekekért való versengés a rendszerváltás óta jelen van. Mivel a mi iskolánk egyházi fenntartású, ezért nem érint minket annyira, de természetesen érezzük ennek a súlyát. Minél több családdal szeretnénk megismertetni iskolánkat.

A nyolc osztályos gimnáziumról is ejtsünk pár szót, hiszen a jelenlegi negyedik osztályosokat is várják illetve becsatlakozási lehetőség van a kilencedik évfolyamon is.

Azokat várjuk elsősorban, akik nyolc évfolyamos magas színvonalú képzés keretein belül szeretnének gimnáziumi érettségi vizsgát szerezni. A hely szűke miatt nem tudunk külön kilencedik osztálytól gimnáziumi osztályt indítani, de lehetőség van a becsatlakozásra. A történelem tantárgy esetében, amelynek tanítási rendszere, az anyag elrendezése más, mint az általános iskola felső tagozatán illetve egy normál gimnázium esetében, csoportbontással felzárkózást biztosítunk, ezekre a tanulóinkra külön figyelünk, a becsatlakozás számukra teljesen zökkenőmentes lesz. A gimnáziumi képzésünk sajátja a csoportbontás több tantárgy esetében, így a nyelvek, a humán-, a reáltantárgyak tekintetében is.

Akik az általános iskolai tanulmányaik elvégzése után másik oktatási intézményt választanak, hogy állják meg a helyüket? Milyen visszajelzések érkeztek eddig?

Tanulóink egyharmada gimnáziumba nyer felvételt, a többiek pedig általában az első helyen megjelölt szakgimnáziumban, szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Hála Istennek nagyon jól megállják a helyüket. A visszaérkezett értékelések általában megegyeznek azzal, ahogyan mi értékeltük a diákok teljesítményét.

A Püspöki Általános Iskola újraindításának évfordulóját ünnepeljük idén. Gyorsan elszaladt ez a több mint két évtized, igazgató úr pedig tizenegyedik éve vezetője az oktatási intézménynek, illetve a Brenner János Nevelési Központnak. Nagyon sok változás történt az elmúlt években. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?

Nagyon sok munkával telt az elmúlt tizenegyesztendő, sosem volt idő a pihenésre, hiszen mindig jöttek és jönnek újabb és újabb feladatok. Az első időszakban az iskola megerősítése, a létszámának növelése volt a cél, aztán a gazdaságosabb működés megteremtése, emellett a hitélet erősítése. A Nevelési Központ megalapításával bővültünk óvodával, kollégiummal, majd jött az új épület megépítése, az átköltözés, a nyolc osztályos gimnázium elindítása. Várhatóan ezután sem pihenünk, hiszen boldog napok elé nézünk, májusban boldoggá avatják iskolánk névadóját, Brenner Jánost, illetve erősítenünk kell a gimnáziumi képzést, felkészülni az első érettségi vizsgára. Azt szeretném, ha diákjaink egy nyugodt környezetben, egy erőszakmentes iskolában tanulhatnának, ahol a használható tudás megszerzése mellett az evangélium üzenete is áthatja a mindennapokat.

H.Pezenhófer Brigitta



Comments are Closed

^