hétfő, november 6th, 2017

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Egészséghét a kollégiumban

Kollégiumunkban az elmúlt héten a testi-és lelki egészség volt a fő téma.  Hétfőn délután csapatverseny keretében – az egészséges táplálkozást hangsúlyozva- zöldségekből és gyümölcsökből salátát és szobrot készítettünk.

Minden csapat nagy lendülettel vágott bele a munkába. Az asztalokon kreatív szobrok és saláták készültek. Az én csapatom paradicsomból, paprikából és uborkából készített salátát. A szobrunk pedig egy jókora tökből kifaragott hajót ábrázolt. A többi csapat is nagyon kreatívan tevékenykedett.  Volt, ahol egy bohócot formáztak meg tökből, vagy egyszerűen töklámpást faragtak. Mikor az összes „műalkotás” elkészült, kitettük őket a zsűri asztalára. Rövid gondolkodás után megszületett a döntés, amit mindenki nagy izgalommal várt. Nagy örömünkre a mi szobrunk és salátánk nyerte el nevelőink tetszését. Nagyon tetszett nekem is és társaimnak ez a program, nagyon várjuk már a következőt!

Kedden a szexualitásról hallgattunk meg előadást Márovics Pál és felesége Mónika néni előadásában.

A téma minket, fiatalokat egyre fokozottabban érint, így figyelmesen hallgattuk az előadók szavait. Mindenfajta távolságtartás nélkül, közvetlenül és érthetően beszéltek erről a kényes témáról a Katolikus Egyház tanítása szerint. Hangsúlyozták, hogy mindenki egyedi és pótolhatatlan, a testünk értékes, nem tárgy, amit mutogatni kell. Elmondták – példákkal illusztrálva-, hogy milyen káros következményei lehetnek a házasság előtti felelőtlen kapcsolatoknak. Mivel Mónika néni a kórházban is dolgozik, sok tapasztalata van e terén. Sajnálatát fejezte ki, hogy sok fiatal azt hiszi, érett a szexualitásra, pedig lelkileg egyáltalán nem vagyunk azok. S ebből kifolyólag a fiatalok súlyos sebeket kaphatnak, különösen, ha a felelőtlen kapcsolatoknak terhesség lesz a vége. Az pedig a legszomorúbb, ha a történet a megfogant gyermek elvetetésével, abortusszal végződik. Külön kifejtették, mennyire fontos várni a testi kapcsolattal a házasságig. Szerintem az elhangzottak nagy hatást tettek ránk.

Az előadás végén a lányok kissé szégyenlősek voltak, ezért nem mertek kérdezni, ám a fiúk annál bátrabban tették fel kérdéseiket.

Nagyon örülünk, hogy a kollégium ilyen értékes programokat szervez számunkra!

Szerdán az Imaest a tisztaságért elnevezésű programon vettünk részt a Szent Erzsébet templomban. Amikor elindultunk a kollégiumból, már akkor éreztem, hogy egy jó estének nézünk elébe.  A program első részében szentmise volt, ahol Püspök Atya prédikációját hallhattuk, majd Böröcz Júlia és Németh Kornél fiatal kétgyermekes házaspár mesélt hitükről, megismerkedésükről, házasságukról, az egyetemista lét szépségeiről és nehézségeiről. Jó tanácsként említették, hogy egyetemi éveink alatt is egyházi kollégiumot keressünk, hogy hasonló gondolkodású fiatalokkal legyünk együtt. A feleség többször hangsúlyozta, milyen jó érzés tisztán az oltár előtt állni házasságkötéskor.

Ezután szentségimádás következett, majd 5 házaspárhoz mehettünk oda, akik imádkoztak értünk, s végül mécseseket helyezhettünk az oltárra. A szertartás alatt a KID zenekar nagyon szép dicsőítő énekeket énekelt. Az est agapéval zárult, ahol a ferences atyák pogácsával és teával kínáltak meg bennünket.

Csütörtökön a szenvedélybetegségek közül a drogok ártalmairól tartott előadást Varga Sándor rendőr őrnagy, aki a Bűnmegelőzési Alosztályról érkezett hozzánk.

Úgy gondolom, a legtöbben korábban már hallgattunk meg hasonló jellegű előadást, ennek ellenére sok új információval gazdagodhattunk. Megtudtuk például, hogy pontosan mi is a különbség a drogok és a kábítószerek között, és hogy az utóbbiaknak milyen káros hatásai lehetnek. Tájékoztatást kaptunk többek között arról is, hogy milyen tünetei, illetve következményei lehetnek a kábítószer-fogyasztásnak. Mindezek mellett szó esett arról is, hogy hol, és milyen módon árusítják ezeket az anyagokat, és hogy milyen lépéseket tesz meg a rendőrség azok forgalomba hozása ellen. Kifejezetten hasznosnak tartottam azokat az információkat, amelyek azzal kapcsolatban hangzottak el, hogy például egy szórakozóhelyen milyen módon tudják az italokba belecsempészni a kábítószert, ami pedig még fontosabb, hogy milyen árulkodó jelek segítségével tudjuk ezt megelőzni.

Az előadás végén egy nagyon elgondolkodtató videót is megnézhettünk, amelyből megtudhattuk, hogy az a drog, amely legális, még nem veszélytelen, fogyasztása pedig akár az illető életébe is kerülhet.

Véleményem szerint mindannyian tanulhattunk valami újat egy olyan témában, amelyről manapság sajnos okkal beszélünk sokat, és amelyről beszélni is kell.

Az egészséghét rendezvényein sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtunk, köszönjük a színvonalas programokat a szervezőknek!

(Kapornaky Veronika, Leffler Bernadett, Varga Lilla, Riesner Gréta, Szilvás Ádám, Pálfi Dorián, Palatin Gábor-kollégium)

Egészséghét 2017.

Megemlékezés kollégiumunkban

Október 6.

Az október hatodikai megemlékezés alkalmából a kollégium diákjai, megadva a tiszteletet a hősöknek, ünnepi ruhába öltöztek.  A fiú kápolnában tartották az ünnepséget.

A Himnusz eléneklése után kezdetét vette a 11. évfolyamos fiúk műsora. Nagy átéléssel hallgattuk a történetet, amely elmesélte mekkora áldozatot hoztak mártírjaink a hazáért. Nagyon megfogott bennünket, hogy betétként voltak szép versek is a hősökről, amelyeket a fiúk nagyon szépen szavaltak el. A zenei részek még szebbé és meghittebbé tették a megemlékezést. Mindenkinek tetszett a jól előadott műsor, így nagy tapssal köszöntük meg a társainknak, hogy felelevenítették számunkra az  ünnep lényegét. Mindenki számára végiggondolandó az aradi 13 tábornok és Gróf Batthyány Lajos hazaszeretete: életüket áldozták hazájukért.

Úgy gondolom, minden mai fiatal számára követendő példák lehetnek!

(Szilvás  Ádám  – kollégium)

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a budapesti egyetemista diákok békés tüntetésével kezdődött….Talán diákként ezért is tudtuk átérezni mélyebben a kollégium dísztermében tartott megemlékezés minden egyes mondatát, a műsort szervező 11. évfolyamos lányok tolmácsolásában.

Illyés Gyula, Pesti József, Képes Géza, Tamási Lajos  versei elevenítették fel október 23-a felemelő és egyben szomorú eseményeit, melyet a narrátorok egészítettek ki, és zenei betétek tettek érzelemgazdaggá.  Az előadás végén régi felvételeket is láthattunk a felidézett nap eseményeiről. Ennek segítségével még inkább át tudtuk élni e nap történéseit, és tudatosult bennünk, mennyi megpróbáltatáson kellett keresztülmenni elődeinknek.

(Reha Júlia-kollégium)

Október 6. a kollégiumban (2017.)

 

^