szeptember, 2017

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

NYELVEK EURÓPAI NAPJA

Szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. Ebből az alkalomból idén is meghirdettük hagyományos plakátkészítő versenyünket – ezúttal három kategóriában.

Az 5-6. évfolyamosok képviselték magukat a legnagyobb számban, ők európai fővárosokat jelenítettek meg plakátjaikon. A 7-8. évfolyamosok alkotásain híres európaiak mutatkoztak be, a 9-10. évfolyam pályázói Magyarország tájegységeit, jellegzetességeit mutatták be idegen nyelven.

Az ünnep részeként – Máté atyának és János atyának köszönhetően –  idén is részt vehettek a 8-9-10. évfolyamosok idegen nyelvű szentmisén, az iskola illetve a Szalézi templom kápolnájában.

Az idei verseny díjazottjai:

5-6. évfolyam – egyéni

I. Szalay Barnabás 6.a

II. Cziklin János 6.n

III. Németh Márton 6.m

 

5-6. évfolyam – csapat

I. Czövek Vivien, Leibinger-Németh Emma – 5.n

II. Baán Zsófia, Csányi Ármin, Molnár Julianna, Vincze Lívia – 5.n

 

7-8. évfolyam

I. Bertók Izabella, Magyar Júlia – 7.n

II. Csárdi Kincső – 8.n

III. Szendi Bence – 8.a

 

9-10. évfolyam

I. Elek Soma, Vámosi Áron – 10.n

II. Gál Elizabet – 10.n

III. Fogl Noémi – 10.n

 

KÜLÖNDÍJ

Rubik-kocka: Gáspár Gergő, Kolman Domonkos, Papp Marcell – 9.n

 

Nyelvek európai napja 2017.
« A 2 »

Minden pályázónak köszönjük a részvételt!

Vassné Szilvágyi Mónika

Szlovákiai körutazás az Északnyugati-Kárpátok vonulatai között

Brenneres diákok jártak Felvidéken

„De üzenem a kisírt szemű hegyeknek!

Viszi még magyar szót feléjük a szellő….

Ha Pozsony felől ez tán nem is kecsegtet,

Délről! Lassan bár, de megy majd elegendő…” /Haut Zoltán: Üzenet a felvidéki hegyeknek/

2017. szeptember 20-23. között utazott a 7. n osztály a Határtalanul! program keretében Felvidékre, melynek célja a nemzeti összetartozás erősítése és személyes tapasztalatok szerzése a külhoni magyarságról. 33 diák és 4 kísérő pedagógus vett részt a történelmi helyszínek, váremlékek és királyi bányavárosok elnevezésű tanulmányúton. Az utat komoly előkészítő tevékenységek előzték meg. A Felvidék történelmének, irodalmának, földrajzának, növény- és állatvilágának megismerése volt az előkészítő órák témája. A gyerekek csoportmunkában és vetélkedőben is felkészülhettek az út programjára.

A szerdai nap első állomása Budapest volt, ahol a Petőfi Irodalmi Múzeumban tekinthettük meg Petőfi Sándor és Arany János munkásságát bemutató kiállítást. Pozsonyba érve találkoztunk a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium diákjaival és tanáraival, bepillantást nyerhettünk az iskola mindennapi életébe. A nap fénypontja a Duna fölé magasodó pozsonyi vár megtekintése volt. Napunk utolsó állomásaként felmentünk a dévényi várromhoz, a történelmi Magyarország „nyugati kapujához”.

Második nap testvérvárosunkban, Nagyszombaton tettünk városnézést, a város új egyetemi épületében megkoszorúztuk Pázmány Péter szobrát. Jártunk a híres búcsújáróhelyen, Garamszentbenedeken, és egy gyönyörű várkastélyban, Bajmócon is.

Harmadik nap délelőtt Deákiba utaztunk, felkerestük a Szűz Mária tiszteletére épített ősi templomot, majd Galánta következett a híres magyar zeneszerző és népdalgyűjtő, Kodály Zoltán szülőhelye. Délután Beckó várának romjaihoz túráztunk, a gyerekeknek nagy örömet okozott a vár zugainak felfedezése, de a trencséni vár tornyából is gyönyörködhettek a Vág folyóra néző csodaszép panorámában.

Utolsó nap a bányavárosok, Selmecbánya és Besztercebánya utcáin sétálhattunk. Ellátogattunk Balassi Bálint szülőhelyére, Zólyomra, végül Léván felkerestük a hatalmas várromot és belső udvarán található Dobó-kastélyt is.

Felvidék rengeteg kincset őrzött meg a történelmi Magyarországból. Hálásak vagyunk, hogy ezeket mi most láthattuk.

Köszönjük iskolánk vezetőinek, hogy lehetőséget adtak a program megvalósítására, a szülőknek a lelkes, támogató együttműködést, a diákoknak a vidám, felejthetetlen együttlétet.

Morosits Eszter, a 7.n osztályfőnöke,

 valamint Ernyey Tiborné, Horváth Mónika és Nagylaki András projektben részt vevő segítő pedagógusok

felvidék_2017
« A 2 »

Szent Gellért-nap a Brenner János Általános Iskolában és Gimnáziumban

Szeptember 24-e Szent Gellért vértanú ünnepe, aki a katolikus iskolák védőszentje. Iskolánkban már hagyomány, hogy a velencei születésű szentre emlékezünk szeptember hónap végén.

A nap a felső tagozatosok és a gimnazisták számára szentmisével kezdődött, amelyet Pete Polgár Máté atya mutatott be a Szalézi templomban. Szentbeszédében szólt arról, hogy Szent Gellért eljött hozzánk Magyarországra: itt tanított, tanúságot tett arról, hogy segítenünk kell a másik embernek, így lehetünk csak boldogok. Szent Gellért példája nyomán nekünk is útra kell kelnünk, méghozzá egymás felé, hiszen egymást segítve juthatunk csak előbbre. Ez maga a Krisztus-követés.

Az alsó tagozatos diákok délelőttjének programját Bokányi Attila tanító állította össze ebben az évben. Reggel nyolc órakor a negyedik osztályos diákok Szent Gellért életét elevenítették fel iskolánk aulájában, majd ezt követően Filoména és Lujza nővérek gitáros műsora következett. Kilenc órától a tornateremben frissültek fel gyermekeink, de ezt sem akárhogyan tették, ugyanis a Szent Gellért életével kapcsolatos mozdulatokat tanáraink mozgássorrá alakították át, amelyet a diákok szorgalmasan ismételtek. A tízórait követően kézműves foglalkozás várt mindenkit: Szent Gellért élete jelent meg a képeken, a rajzokon, a tárgyakon, a plakátokon. Köszönjük Keszte-Orvos Krisztina pedagógiai asszisztens lelkes munkáját, aki az elkészült képekből összeállította a kiállítás anyagát, amelyet iskolánk aulájában tekinthetnek meg az érdeklődők. A közös ebéd után szentmisén vettek részt alsósaink a Szalézi templomban.

Felső tagozatos diákjainkat a reggeli szentmisét követően nyolc állomás várta: totó, kvíz-játékok, kreatív és ügyességi feladatok által ismerték meg még jobban Szent Imre nevelőjének életét. A második állomáson például Gellért életével és halálával kapcsolatos szavakat kellett a betűhalmazban megtalálni, úgy mint taliga, lóhús, Képes Krónika, mártírhalál, püspök, Vata. Izgalmas feladat várta a diákokat a harmadik állomáson is, ugyanis a kreativitásukra nagy szükségük volt az osztályoknak: Szent Gellért életéből egy mozzanatot/eseményt kellett megjeleníteniük élőképben. Az állomáson a csapatok segítségképpen találhattak néhány tárgyat, eszközt, amelyeket a kép megalkotásához felhasználhattak. Az eszközök között püspöksüveg, plédek, vásznak, madzag, olló, magyar nyelv és kommunikáció könyv, távcső, Coca-colás flakon, sőt még Minnie-egér fül is volt. Csak akkor járt a pont, ha a megfelelő eszközöket használták fel, vagy a szent korához nem illő darabról meg tudták indokolni, miért is választották a képalkotáshoz. Az állomást vezető tanároknak nagyon tetszett néhány ötletes megoldás: pecabot végén a (számítógép) egér, mint csali és hal –  „Emberek halászává teszlek.” -, a hullámzó tenger, az írnok és állványa, a madzagra fűzött „medál”, a botokból alkotott kereszt és a misén használt oltár. Reméljük, a gyerekek is legalább annyira élvezték a feladatot, mint mi tanárok.

A következő állomások egyikén Szent Gellért életéhez kapcsolódóan kellett kirakni képeket az osztályoknak valamint termésképet is sikerült alkotni a parkban talált termésekből, levelekből. A közösségek megmutathatták ügyességüket, tudásukat, kreativitásukat. Bebizonyosodott, hogy Szent Gellért életét jól és részletesen ismerik, amit öröm volt látni, hallani. Remek munkák születtek, és minden kép más témát, életszakaszt ábrázolt a velencei születésű szent életéből.

Gimnazistáink illetve nyolcadik osztályos diákjaink délelőttjének programfelelőse Karagityné Geiger Szilvia tanárnő volt. A diákok számára rendhagyó napon a tanulók négy állomáson folyamatosan váltották egymást.  Az állomások vezetői meghívott szakemberek voltak: Tangl László és Sali Zsolt az NSZKK munkatársai valamint Bínó Tamás, Makszim Miklós, Bánfi Attila és Potzman Arnold pedig a Vas MRFK Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai. Ezúton is köszönjük segítségüket!

Az első állomás fő témái a baleset-megelőzés, a veszélyes szituációk, a baleset következményei voltak. A második állomáson a tanulók kipróbálhatták a szimulációs szemüveget, így megtudhatták, hogy egy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy hogyan látja, érzékeli a környezetét. A harmadik állomáson kerékpáros teszt várta a nyolcadik, a kilencedik és a tizedik osztályos tanulókat, majd a negyedik állomáson akadálypályán, gokartos gyakorlatokkal bizonyíthatták ügyességüket, illetve puzzle-t is ki kellett rakniuk, a kirakók témái pedig a különböző KRESZ táblák voltak.

Az iskolánkba érkezett szakemberek nagyon érdekes, izgalmas feladatokkal, gyakorlati bemutatóval tették lehetővé a tanulók számára, hogy megtapasztalják a közlekedésben rejlő veszélyeket, veszélyhelyzeteket.

Ezúton is köszönjük a szervező pedagógusok, az állomásokat vezető tanárok munkáját és köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a Szent Gellért-nap sikeréhez.

H. Pezenhófer Brigitta

Szent Gellért nap_2017
« A 4 »
^