Kollégisták év végi hálaadó szentmiséje a Székesegyházban

2016.június 08-án este 20 órakor kezdődött az év végi hálaadó szentmise a Székesegyházban. Kollégiumunk lelkivezetője, János Atya megszívlelendő gondolatokat adott számunkra útravalóul.

Beszédében kihangsúlyozta, hogy most év végén azt hisszük, hogy fellélegezhetünk, pedig most jön a legfontosabb része az évnek: életre tudjuk-e váltani, amit az év során tanultunk. Kiemelte a megbocsátás fontosságát, és azt, hogy továbbra is tekintettel kell lennünk társainkra. A modern generáció szavaival élve hallhattuk, hogy ahogy a szoftverek is megújulnak, úgy a mi életünk is állandó fejlődés kell, hogy legyen.

A szentmisén Póhr Frigyes irányításával művészetis diáktársaink zenéltek, ezáltal a Te Deum még szebb és meghittebb volt.

A mise végén János Atya Paff, a bűvös sárkány barátjával, Janival példálózva búcsúzott el tőlünk.

Hálaadó évvégi szentmise 2016.

Horváth Fanni – kollégiumComments are Closed

^