Tavaszi Nyílt nap a SZÍV csoportban

Május 10-én vártuk csoportunkba a kedves Szülőket, hogy egy rövid időre bepillanthassanak csoportunk keddi napirendjébe. A gyermekek örömmel, de izgalommal telve érkeztek reggel. Kiscsoportos gyermekeink szeptemberben kezdték az óvodát. Így ezen a reggelen néhányuknak nehéz volt az elválás, ragaszkodtak hozzátartozóikhoz, ölükbe bújtak, igényelték a testi közelséget, ami teljesen természetes még ennél a  korosztálynál.

Óvodánkban már hagyomány, hogy kis-, és nagycsoportban egy alkalommal a mozgás, a mozgásfejlesztés a nyílt napok fő témája. Hiszen a nagymozgások és az ezzel szoros összefüggésben lévő idegrendszeri fejlődés előre jelezheti készségek, képességek fejlődését, illetve jelezheti a gyermek későbbi életszakaszaiban előforduló nehézségeit. Ezért csoportunkban az egyetlen kötött tevékenységi formában tartott mozgás (testnevelés) volt a keddi nap fő témája. A szülők megfigyelhették, hogy a folyamatos napirendi keretek közé hogy épül be a kötött tartalom. Szerettük volna megláttatni, hogy a mozgásfejlesztés milyen összetett területe az óvodai nevelésnek – oktatásnak.

A csoportnak nagy a mozgásigénye, szeretnek tornázni, és ez nemcsak a testi képességek alakulására van hatással, hanem az egész személyiségre, a személyiségfejlődés minden területére kihat.

A délelőtt folyamán látszott, hogy voltak a szülők számára nehéz pillanatok, amikor egy-egy nehezebb feladatnál rohantak volna, hogy segítsék gyermeküket. Azonban igyekeztek fegyelmezetten tűrni (olykor csak szavakkal segíteni), hogy lássák, gyermekük mire képes önállóan. A mozgásos tevékenységnél, az öltözködésnél, teremrendezésnél, tisztálkodásnál, majd az azt követő étkezésnél átfogó képet kaphattak a szülők gyermekük önállóságáról, tenni akarásáról, munkához való hozzáállásáról.

A gyermekek már ismerik a kialakult csoportszokásokat, pl: a „Csendes percek” folyamatát, ahol ezen a napon- a Madarak és fák napja alkalmából- imával és énekkel adtunk hálát a teremtett világért. Majd a gyermekek igyekeztek kedvenc játékukhoz, hogy megmutathassák azt édesanyjuknak, édesapjuknak, nagymamájuknak, hogy együtt játszanak vele.

Nagyon köszönjük az elismerő, támogató szavakat,- amelyeket a két óra látogatás után- a kedves szülőktől kaptunk, amelyben jelezték, hogy látják, gyermekeik szeptember óta mennyit fejlődtek, ügyesedtek.

Tavaszi nyílt nap a Szív csoportban 2016.

Nagy Katalin

 Comments are Closed

^