május, 2016

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

Mini kiállítás a János vitézről

Iskolánk 5. m. és 5.n osztályos diákjai az irodalom óra keretén belül a tananyaghoz kapcsolódóan különleges módon is feldolgozták Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményét.

Csoportokban dolgozva készítettek bábokat az egyes fejezetekhez, és forgatókönyvet is készítettek. Végül egymásnak elő is adták az egyes jeleneteket.

Munkáikból egy mini kiállítás is nyílt az iskola könyvtárában, mely év végéig lesz megtekinthető.

Morosits Eszter és Iványiné Nagy Kinga

Mini kiállítás 2016
« A 2 »

Tavaszi Nyílt nap a SZÍV csoportban

Május 10-én vártuk csoportunkba a kedves Szülőket, hogy egy rövid időre bepillanthassanak csoportunk keddi napirendjébe. A gyermekek örömmel, de izgalommal telve érkeztek reggel. Kiscsoportos gyermekeink szeptemberben kezdték az óvodát. Így ezen a reggelen néhányuknak nehéz volt az elválás, ragaszkodtak hozzátartozóikhoz, ölükbe bújtak, igényelték a testi közelséget, ami teljesen természetes még ennél a  korosztálynál.

Óvodánkban már hagyomány, hogy kis-, és nagycsoportban egy alkalommal a mozgás, a mozgásfejlesztés a nyílt napok fő témája. Hiszen a nagymozgások és az ezzel szoros összefüggésben lévő idegrendszeri fejlődés előre jelezheti készségek, képességek fejlődését, illetve jelezheti a gyermek későbbi életszakaszaiban előforduló nehézségeit. Ezért csoportunkban az egyetlen kötött tevékenységi formában tartott mozgás (testnevelés) volt a keddi nap fő témája. A szülők megfigyelhették, hogy a folyamatos napirendi keretek közé hogy épül be a kötött tartalom. Szerettük volna megláttatni, hogy a mozgásfejlesztés milyen összetett területe az óvodai nevelésnek – oktatásnak.

A csoportnak nagy a mozgásigénye, szeretnek tornázni, és ez nemcsak a testi képességek alakulására van hatással, hanem az egész személyiségre, a személyiségfejlődés minden területére kihat.

A délelőtt folyamán látszott, hogy voltak a szülők számára nehéz pillanatok, amikor egy-egy nehezebb feladatnál rohantak volna, hogy segítsék gyermeküket. Azonban igyekeztek fegyelmezetten tűrni (olykor csak szavakkal segíteni), hogy lássák, gyermekük mire képes önállóan. A mozgásos tevékenységnél, az öltözködésnél, teremrendezésnél, tisztálkodásnál, majd az azt követő étkezésnél átfogó képet kaphattak a szülők gyermekük önállóságáról, tenni akarásáról, munkához való hozzáállásáról.

A gyermekek már ismerik a kialakult csoportszokásokat, pl: a „Csendes percek” folyamatát, ahol ezen a napon- a Madarak és fák napja alkalmából- imával és énekkel adtunk hálát a teremtett világért. Majd a gyermekek igyekeztek kedvenc játékukhoz, hogy megmutathassák azt édesanyjuknak, édesapjuknak, nagymamájuknak, hogy együtt játszanak vele.

Nagyon köszönjük az elismerő, támogató szavakat,- amelyeket a két óra látogatás után- a kedves szülőktől kaptunk, amelyben jelezték, hogy látják, gyermekeik szeptember óta mennyit fejlődtek, ügyesedtek.

Tavaszi nyílt nap a Szív csoportban 2016.

Nagy Katalin

 

Nyílt nap a Virág csoportban

A szülőkkel való kapcsolattartás egyik fontos eseménye, amikor meghívjuk őket, hogy betekintést nyerjenek a gyerekek óvodai életébe. Május 12-én, csütörtökön a Virág csoportba vendégeskedtek az anyukák, apukák, nagymamák. A tevékenységeket két téma köré szerveztem ezen a napon: a közelgő pünkösdi ünnep, valamint a madarak és fák napja köré. A gyülekezési időben a szabad játék mellett égő máglyát barkácsolhattak a gyerekek színes papírok felhasználásával, miközben gyakorolták a tépés és a ragasztás technikáját. 

A Csendes percek keretében beszéltünk Jézus mennybemeneteléről, és arról, hogy az apostoloknak megígérte a Vigasztalót, a Szentlelket. Imádkozva kértük a Mennyei Atyát, hogy gondviselő szeretetével támogasson minket. A Szentlélek ajándékait is hazavihették a gyerekek lobogó lángocskákra írva, hogy otthon együtt imádkozzanak meglétükért. A folyamatos tízórai közben folytatódott a játék, a barkácsolás, és a Szentlélek eljöveteléről készült kifestőt is színezhettek. A délelőtt második felében közös játékra hívtam a gyerekeket. Mesei keretbe helyezve kezdeményeztem énekes tevékenységet. Varázslat is történt: az óvó néni először öreg anyókává változott, majd gonosz boszorkány lett belőle. A gyerekeknek hét próbát kellett teljesíteniük ahhoz, hogy az anyóka kismadara visszakaphassa színes tollait, amiket a boszorkány rabolt el. A hét próba során különböző zenei és anyanyelvi feladatok megoldása tartotta fenn a gyerekek érdeklődését, figyelmét. A játék végén sikeresen teljesítették a gyerekek a próbát, így a kismadár visszakaphatta színes tollait, majd közös énekléssel zártuk a játékot. A szülőktől a búcsúzás nem volt könnymentes, de hamar megvigasztalódtak a síró gyerekek is, és továbbfolyt az önfeledt játék.

Nyílt nap a Virág csoportban 2016.

Rábáné Mészáros Rita

^