kedd, május 24th, 2016

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Tavaszi Nyílt nap a SZÍV csoportban

Május 10-én vártuk csoportunkba a kedves Szülőket, hogy egy rövid időre bepillanthassanak csoportunk keddi napirendjébe. A gyermekek örömmel, de izgalommal telve érkeztek reggel. Kiscsoportos gyermekeink szeptemberben kezdték az óvodát. Így ezen a reggelen néhányuknak nehéz volt az elválás, ragaszkodtak hozzátartozóikhoz, ölükbe bújtak, igényelték a testi közelséget, ami teljesen természetes még ennél a  korosztálynál.

Óvodánkban már hagyomány, hogy kis-, és nagycsoportban egy alkalommal a mozgás, a mozgásfejlesztés a nyílt napok fő témája. Hiszen a nagymozgások és az ezzel szoros összefüggésben lévő idegrendszeri fejlődés előre jelezheti készségek, képességek fejlődését, illetve jelezheti a gyermek későbbi életszakaszaiban előforduló nehézségeit. Ezért csoportunkban az egyetlen kötött tevékenységi formában tartott mozgás (testnevelés) volt a keddi nap fő témája. A szülők megfigyelhették, hogy a folyamatos napirendi keretek közé hogy épül be a kötött tartalom. Szerettük volna megláttatni, hogy a mozgásfejlesztés milyen összetett területe az óvodai nevelésnek – oktatásnak.

A csoportnak nagy a mozgásigénye, szeretnek tornázni, és ez nemcsak a testi képességek alakulására van hatással, hanem az egész személyiségre, a személyiségfejlődés minden területére kihat.

A délelőtt folyamán látszott, hogy voltak a szülők számára nehéz pillanatok, amikor egy-egy nehezebb feladatnál rohantak volna, hogy segítsék gyermeküket. Azonban igyekeztek fegyelmezetten tűrni (olykor csak szavakkal segíteni), hogy lássák, gyermekük mire képes önállóan. A mozgásos tevékenységnél, az öltözködésnél, teremrendezésnél, tisztálkodásnál, majd az azt követő étkezésnél átfogó képet kaphattak a szülők gyermekük önállóságáról, tenni akarásáról, munkához való hozzáállásáról.

A gyermekek már ismerik a kialakult csoportszokásokat, pl: a „Csendes percek” folyamatát, ahol ezen a napon- a Madarak és fák napja alkalmából- imával és énekkel adtunk hálát a teremtett világért. Majd a gyermekek igyekeztek kedvenc játékukhoz, hogy megmutathassák azt édesanyjuknak, édesapjuknak, nagymamájuknak, hogy együtt játszanak vele.

Nagyon köszönjük az elismerő, támogató szavakat,- amelyeket a két óra látogatás után- a kedves szülőktől kaptunk, amelyben jelezték, hogy látják, gyermekeik szeptember óta mennyit fejlődtek, ügyesedtek.

Tavaszi nyílt nap a Szív csoportban 2016.

Nagy Katalin

 

Nyílt nap a Virág csoportban

A szülőkkel való kapcsolattartás egyik fontos eseménye, amikor meghívjuk őket, hogy betekintést nyerjenek a gyerekek óvodai életébe. Május 12-én, csütörtökön a Virág csoportba vendégeskedtek az anyukák, apukák, nagymamák. A tevékenységeket két téma köré szerveztem ezen a napon: a közelgő pünkösdi ünnep, valamint a madarak és fák napja köré. A gyülekezési időben a szabad játék mellett égő máglyát barkácsolhattak a gyerekek színes papírok felhasználásával, miközben gyakorolták a tépés és a ragasztás technikáját. 

A Csendes percek keretében beszéltünk Jézus mennybemeneteléről, és arról, hogy az apostoloknak megígérte a Vigasztalót, a Szentlelket. Imádkozva kértük a Mennyei Atyát, hogy gondviselő szeretetével támogasson minket. A Szentlélek ajándékait is hazavihették a gyerekek lobogó lángocskákra írva, hogy otthon együtt imádkozzanak meglétükért. A folyamatos tízórai közben folytatódott a játék, a barkácsolás, és a Szentlélek eljöveteléről készült kifestőt is színezhettek. A délelőtt második felében közös játékra hívtam a gyerekeket. Mesei keretbe helyezve kezdeményeztem énekes tevékenységet. Varázslat is történt: az óvó néni először öreg anyókává változott, majd gonosz boszorkány lett belőle. A gyerekeknek hét próbát kellett teljesíteniük ahhoz, hogy az anyóka kismadara visszakaphassa színes tollait, amiket a boszorkány rabolt el. A hét próba során különböző zenei és anyanyelvi feladatok megoldása tartotta fenn a gyerekek érdeklődését, figyelmét. A játék végén sikeresen teljesítették a gyerekek a próbát, így a kismadár visszakaphatta színes tollait, majd közös énekléssel zártuk a játékot. A szülőktől a búcsúzás nem volt könnymentes, de hamar megvigasztalódtak a síró gyerekek is, és továbbfolyt az önfeledt játék.

Nyílt nap a Virág csoportban 2016.

Rábáné Mészáros Rita

^