kedd, május 17th, 2016

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Madarak és fák napja

Évek óta hagyomány óvodánkban, hogy megünnepeljük a zöld jeles napokat. Így történt ez most is, amikor május hónapban megemlékeztünk a Madarak és fák napjáról. Minden csoportban a gyerekek életkorának megfelelően beszélgettünk a fák és a madarak hasznáról, képeskönyveket nézegettünk, mondókáztunk, énekeltünk, történeteket meséltünk a madarak életmódjáról, illetve szokásairól. Gyönyörű munkák születtek a gyerekek keze által: lombos, virágos fák, színes madarak. Madárhangokat hallgattunk, drámajátékokat játszottunk a fák növekedéséről.

A természetben is szerezhettek tapasztalatokat egy játékos, vidám délelőttön, hiszen a Kalandvárosba kaptunk meghívást. A helyszínen az önfeledt játék mellett különböző feladatokat is teljesítettek a gyerekek: megkeresték a legvastagabb törzsű fát a játszótéren, különböző mozgásos játékokat játszottak a füves részen, a pihenés ideje alatt pedig találós kérdéseket válaszolhattak meg. Egy elkerített területen még egy sétáló gólyát is megfigyelhettünk egészen közelről.

Madarak és fák napja 2016.

Rábáné Mészáros Rita

Nyílt nap a Nap csoportban

A Nap csoport gyermekeinek mindig nagy öröm, ha vendégek érkeznek a csoportba. Nagy várakozással és sok szeretettel készülnek a gyermekek a kicsit más, emelkedett, ünnepi alkalmakra, a vendégvárásra. Így történt ez május 10-én is, amikor szüleiket várták a csoport nyílt napjára. A keddi nap témája a Pünkösd – a Szentlélek eljövetelének ünnepe volt.

A reggeli gyülekezés, szabad játék ideje alatt a szokásos tevékenységek mellett szalvétából rózsát lehetett hajtogatni, és a kislányok maguknak vagy édesanyjuknak fejdíszt, a kisfiúk pedig hajtogatott csákóra ragasztva a rózsát „pörge” kalapot készíthettek. Az elkészült fejdíszek kellékei lettek a délelőtt folyamán megtartott énekes kezdeményezésnek, ahol azok a népi körjátékok kerültek a színre, amelyeket a pünkösdi királyné választások során régen a falvak lányai énekeltek, játszottak.

A folyamatos tízórait követően a hívó ének dallamára a Csendes percek – Elmélkedések ideje következett. A gyertyagyújtást követően a közös ének és a közös ima segítette a gyermekeket a Jézussal történő „beszélgetés”ben, az egymásra figyelésben.

Pünkösd a kereszténység harmadik legfontosabb ünnepe. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és főleg Jézus maradandó jelenlétének. A Szentlélek eljövetelének módja, Pünkösd ünnepének gyermeki megközelítése az 5-6 éves korosztály számára nehéz feladat. Ha Jézus felől közelítjük meg a témát, akkor viszont a kicsi óvodás gyermekek is képesek megérteni, hiszen azt ők is tudják, hogy milyen nehéz, rossz valaki nélkül élni, egyedül lenni, akár félni. Jézus ígéretéhez híven elküldte maga helyett Apostolainak a Szentlelket, aki segíti, vigasztalja, bátorítja tanítványait, tanácsokat ad, aki láthatatlanul – mindig – mindenhol velük lesz. Így a tanítványok már nem érezték magukat egyedül Jézus nélkül sem és képesek voltak elindulni, hogy a lángnyelvek hatására különböző nyelveken megszólalva tudják Isten szeretetét, teremtő jóságát hirdetni a világ minden táján. El Greco festménye és a Szentlélek eljövetelének népi ábrázolása nagy segítségére volt a gyermekeknek abban, hogy képesek legyenek képzeletüket konkrét formában „megtámogatni”. Jézus felől közelítve a témát a Nap csoportos gyermekek képesek voltak arra, hogy a nyílt napot követő időszak során témában és tartalomban is bővüljenek ismereteik. A hét során megtanulták, hogy Pünkösdöt az egyetemes keresztény egyház születésnapjaként tartjuk számon; hogy: „Örömünnep ez a nap, vigadozzunk rajta, mert az Úr vigaszul a Szentlelket adja. Dicséretre nyisd a szám, tüzesítő Lélek, Uramnak viruljak, ameddig csak élek!”

Számomra mindig öröm megtapasztalni azt, hogy a gyermekek milyen érdeklődően tudnak odafordulni, megnyílni, kibontakozni egy-egy vallásos téma kapcsán, valamint hogy milyen őszinte szeretettel tudnak szüleik felé fordulni, ha közös, örömteli, együtt töltött idővel, tevékenységgel tudják egymást megajándékozni.

Nyílt nap a Nap csoportban 2016.

Horváth Katalin Tímea

Csillag csoport nyílt nap

A Csillag csoport nyílt napjának témája a Madarak és fák napja volt. Már a szülőket váró nap előtti időszakban készültünk a természet e szép ünnepére, készítettünk egy nagy fát, melyet ujjfestékkel festettünk ki. Beszélgettünk a madarakról és tulajdonságaikról; az erdőről, hasznáról, az emberi életben betöltött fontos szerepéről.  Iskolába készülő gyermekekről lévén szó, gyűjtőmunka feladatként hoztak a gyermekek a témával kapcsolatos könyveket és képeket.

A nyílt nap reggelén a gyermekek különböző ténykedések közül választhattak. Készíthettek madárkákat különböző technikákkal, színezhettek varázs – vagy meseerdőt; lehetőségük volt könyveket és képeket nézegetni, kirakós és kártyajátékot és egyéb játékot játszani. Minden gyermek megtalálta a számára legkellemesebb elfoglaltságot, amelyben jól érezhette magát.

A tízórait követően a Csendes percek ideje következett. A szokásoknak megfelelően félkörben helyezkedtünk el, megbeszéltük, milyen nap van, átállítottuk naptárunkat. Majd kértem a gyermekeket, hogy hunyják le a szemüket és hallgatózzanak. Madárhangot és az erdőt idéző hangot hallhattak, segítve őket az elcsendesedésben, elnyugvásban. A barchoba játék után a gyermekek nagy kedvence, a mindennapos mese következett. Fésüs Éva A büszke tölgyfa című meséje kapcsán gondolataik, érzéseik megfogalmazása következett, amely az érzelmi nevelés fontos eszköze.

A nyílt napon mind a cselekvő-ténykedő gyermekek, mind az őket figyelő kedves vendégek is  – remélem – jól érezték magukat. Úgy érzem, hogy egy nagyon szép napot varázsoltunk egymásnak.

Nyílt nap a Csillag csoportban

Szarka Viktória

^