Katolikus ünnepek óvodánkban

irta – Rábáné Mészáros Rita –

A Brenner János Óvodában nagy gondot fordítunk arra, hogy az ide járó gyerekekben megszilárdítsuk a keresztény hit alapjait és megismertessük velük a magyar népi hagyomány szokásait is. E két terület sokszor egymásba fonódik egy-egy jelentősebb ünnep kapcsán. Így történt ez február hónapban is.

Február 2-án van Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ehhez a naphoz népi megfigyelések, időjóslások kapcsolódnak, melyben fontos szerepet játszik a medve is. A gyerekekkel mi is megfigyeltük az aznapi időjárást, beszéltünk a medve életmódjáról, énekeltünk, verseltünk, barkácsoltunk. A katolikusok ezen a napon ünneplik azt az eseményt, hogy Jézust születése után negyven nappal bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ennek emlékére szentelnek e napon gyertyát, hisz az égő gyertya Jézust jelképezi, aki a világ világossága. Minden csoport elkészítette a gyerekek számára a gyertyákat: voltak, akik meglévő gyertyákat díszítettek különböző technikákkal. Volt olyan csoport, ahol maguk öntötték formába a forró viaszt.

Katolikus ünnepek óvodánkban
« A 2 »

Február 3-án Szent Balázs püspökre és vértanúra emlékezünk. Az Ő közbenjárását kérjük, hogy megszabaduljunk minden torokbajtól és betegségtől. Óvodánkba e két fontos esemény miatt látogatott el Gombos Bálint atya. Az előre elkészített gyertyákat megszentelte közösen imádkozva és énekelve a gyerekekkel, majd az óvoda apraja-nagyját Balázs áldásban részesítette.

Egy hét múlva újra eljött hozzánk Bálint atya. A farsangi időszak lezárult, és elkezdődött a nagyböjt időszaka, melynek első napja hamvazószerda. Az elnevezés a naphoz kapcsolódó szertartásból ered. A hamvazkodás során az atya hamuval keresztet rajzolt a gyerekek és felnőttek homlokára ezekkel a szavakkal kísérve: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”, illetve „Emlékezzél ember, por vagy és porrá leszel.” E rövid szertartás célja nem csupán a nagyböjt kezdetének sajátos jelzése, hanem a bűnbánatra való felhívás. Bálint atya megmutatta a gyerekeknek a virágvasárnap megszentelt barkát is, aminek elégetése során a hamu keletkezett. A szertartás befejezése után közösen imádkoztunk.Comments are Closed

^