február, 2016

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

Sakkbajnokság a kollégiumban

2016. február 17-én került megrendezésre intézményünkben a kollégiumi sakkbajnokság. Ebben az esztendőben fél tucat kollégista mérte össze sportágbeli tudását.

Az idei verseny lebonyolításában nagy segítségünkre volt egy profi versenyző – Czupor Attila-, aki közreműködött a szükséges eszközök beszerzésében és az eseményt követően „vakon” is vállalkozott egy-egy játszmára az érdeklődőkkel.

Sakkverseny a kollégiumban - 2016.

A verseny végső eredménye a következő lett:

  1. Szücs Olivér
  2. Havrilla Ferenc
  3. Hujber Bence

Ezúton is szeretnénk megköszönni Czupor Attilának, valamint a diákönkormányzat vezetőjének áldozatos munkáját, mellyel nagymértékben hozzájárult az esemény méltó lebonyolításához.

 

Katolikus ünnepek óvodánkban

irta – Rábáné Mészáros Rita –

A Brenner János Óvodában nagy gondot fordítunk arra, hogy az ide járó gyerekekben megszilárdítsuk a keresztény hit alapjait és megismertessük velük a magyar népi hagyomány szokásait is. E két terület sokszor egymásba fonódik egy-egy jelentősebb ünnep kapcsán. Így történt ez február hónapban is.

Február 2-án van Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Ehhez a naphoz népi megfigyelések, időjóslások kapcsolódnak, melyben fontos szerepet játszik a medve is. A gyerekekkel mi is megfigyeltük az aznapi időjárást, beszéltünk a medve életmódjáról, énekeltünk, verseltünk, barkácsoltunk. A katolikusok ezen a napon ünneplik azt az eseményt, hogy Jézust születése után negyven nappal bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ennek emlékére szentelnek e napon gyertyát, hisz az égő gyertya Jézust jelképezi, aki a világ világossága. Minden csoport elkészítette a gyerekek számára a gyertyákat: voltak, akik meglévő gyertyákat díszítettek különböző technikákkal. Volt olyan csoport, ahol maguk öntötték formába a forró viaszt.

Katolikus ünnepek óvodánkban
« A 2 »

Február 3-án Szent Balázs püspökre és vértanúra emlékezünk. Az Ő közbenjárását kérjük, hogy megszabaduljunk minden torokbajtól és betegségtől. Óvodánkba e két fontos esemény miatt látogatott el Gombos Bálint atya. Az előre elkészített gyertyákat megszentelte közösen imádkozva és énekelve a gyerekekkel, majd az óvoda apraja-nagyját Balázs áldásban részesítette.

Egy hét múlva újra eljött hozzánk Bálint atya. A farsangi időszak lezárult, és elkezdődött a nagyböjt időszaka, melynek első napja hamvazószerda. Az elnevezés a naphoz kapcsolódó szertartásból ered. A hamvazkodás során az atya hamuval keresztet rajzolt a gyerekek és felnőttek homlokára ezekkel a szavakkal kísérve: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”, illetve „Emlékezzél ember, por vagy és porrá leszel.” E rövid szertartás célja nem csupán a nagyböjt kezdetének sajátos jelzése, hanem a bűnbánatra való felhívás. Bálint atya megmutatta a gyerekeknek a virágvasárnap megszentelt barkát is, aminek elégetése során a hamu keletkezett. A szertartás befejezése után közösen imádkoztunk.

Ovis bál 2016.

irta – Ernyey Gyuláné – Lívi néni –

Február 6-án került sor a hagyománnyá vált Jótékonysági Óvodabálunk megtartására.

A bált egy nagyon jól sikerült együttműködésben – szülők és óvónők – részvételével tartott 4 próba előzte meg. A Csinibaba film zenéjére saját óvodai nyelvre, velünk is megtörtént vagy megtörténhető eseményekre alakítottuk át az eredeti szöveget, csoportok szülei között szétosztva a feladatot. Már a próbák alkalmával is nagyon jó volt a hangulat.

A bál színhelye, most először, az újonnan megépült Brenner János Iskola aulája volt. Végre saját és megfelelő méretű helyen!

A bál műsorát „saját” előadóink adták. Nagyné Fekete Zita néptánc oktató 1. osztályos Brenneres gyerekeket tanított be, népi táncjátékot adtak elő. A tavaly még óvodás gyerekekre nagyon büszkén tekintettünk. Őket negyedik osztályos furulyások követték: Márovics Kata, Rátkai Veronika és Gyenese Jakab személyében. Felkészítő tanáruk: Tóth Mónika.

Gál Boglárka a Brenner János Kollégium lakója, ígéretes tehetségű énekes, két világslágert adott elő. Szarka Viktória óvó néni párjával, Tóth Tamással angolkeringőt táncoltak saját koreográfiára.

Utána a 158 részvevőt Pintérné László Ildikó intézményvezető köszöntötte a bál fővédnökével, Dr. Veress András püspökúrral egyetemben. Ekkor került sor Kissné Lakner Katalin volt intézményvezető szülők általi búcsúztatására.

A vacsorát svédasztal jellegű felszolgálással oldották meg, ami szintén első variánsként mindenkinek kedvére való volt.

Meglepetés műsor volt a már említett vacsora utáni szülő – óvónő kórus illetve zenekar nagyon jól sikerült fellépése. Megérdemelten szólt a taps is!

Természetesen nem maradt el a tombola sem, amit Pásztori Zoltán vissza-visszatérő volt óvodás szülőként vezetett.

A talpalávalót 2 fős együttes szolgáltatta. A jól sikerült jótékonysági bál majd hajnali fél 4-ig tartott.

A bál főszervezője a Szentjánosbogár Alapítvány kuratóriumi elnöke, Rátkainé Pálfi Zita volt. Az ő és minden szervező munkáját itt a lap hasábjain keresztül is hálásan köszönjük!

Ovis bál 2016.
« A 2 »

 

 

 

^