zarándoklat

Jelenleg részek szerint tallóz...

 
 

Elsősök zarándoklata a Székesegyházba

Nagy izgalommal indult útnak az elsősök rózsafüzér-csoportja 2018. június 6-án délután, hogy Filoména, Lujza és Imelda nővérek vezetésével megtekintsék a Székesegyházat, majd azt követően annak tornyait is.

Szaporán szedték a lábukat az elsős brenneresek, akik útközben azért imádkoztak, hogy az „égi áldás” kerülje el Szombathely városát. Az ima meghallgatásra talált: sem az oda-, sem a visszafelé vezető úton egy csepp eső sem esett. A kis zarándokok a Székesegyházhoz érve a „Jézus szeret minden kicsi gyereket” című dal éneklésével léptek be a templomba, majd a Madonna kápolnához mentek. Köszöntötték az Oltáriszentséget, majd Lujza nővér Brenner János ereklyéjéhez vezette őket. Itt is imádkoztak a kicsik, majd Lendvai Rezső vezetésével megtekintették a Székesegyház tornyait. A csigalépcsőkön kicsit félve indultak, de a bátorító szavak hatására mindegyikük fel- majd lejutott.

Fél négykor indult vissza az iskolába a rendkívül fegyelmezett csapat. Ezért külön dicséret illeti őket!

Bizonyára otthonukban sokat meséltek erről az izgalmas, érdekes, lelkiekben pedig gyümölcsöző délutánról.

Szöveg és fotó: H.Pezenhófer Brigitta

Elsősök zarándoklata_2018
« 1 A 2 »

Zarándoklat a pusztacsatári Szűzanyához

2017. április 21-én, a fényes hét péntekjén iskolánk rózsafüzér társulatának tagjai Pusztacsatárra zarándokoltak. Több, mint 100 diák vett részt a közös imádságban, melyet az üldözött keresztényekért ajánlottak fel. A zarándoklatot a domonkos nővérek szervezték és vezették. A diákokkal Bokor Zoltán atya, az iskola prefektusa is együtt zarándokolt. Útközben Mária énekekkel és rózsafüzér imádsággal fordultak a Szűzanyához, kérve oltalmát, segítségét.

A kegyhelyen Mikolás Attila atya, a hely plébánosa fogadta a zarándokokat, aki az érkezés után röviden ismertette Pusztacsatár történetét, a kegyhely kialakulását. A helyi egyházközség forró teával és többféle süteménnyel látta vendégül a diákokat a kissé szeles időben. Az imádságos délelőtt szentmisével zárult, melyet a 2014-ben épített szabadtéri oltárnál mutatott be Zoltán atya és Attila atya.

A pusztacsatári himnusz szavaival ma is fohászkodunk:

“Bízva emeljük fel szíveinket, Védd meg a népedet, óh, Szűzanyánk!”

Fotó, cikk: Virágné Geiszler Éva

Pusztacsatár_2017
« 1 A 3 »
^