Óvodától az érettségiig

Óvoda

Általános Iskola

Gimnázium

Kollégium

Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

SZOMBATHELY, Táncsics Mihály u. 48. 9700 - Tel: 94- 505-212, katolikus mobil: 30-4095041 - Email: brenner@martinus.hu

Isten hozta a Brenner János Nevelési Központ oldalán

Az alábbi karikákon intézményegységeink legfissebb közleményei között válogathat...

Intézményünk legfrissebb hírei

Bűnbánati liturgia a kollégiumban

2018. január 15-én volt a havonta esedékes bűnbánati liturgia a kollégiumban. Ez alkalommal rendhagyó módon domonkos rendi nővérek érkeztek hozzánk Kőszegről. Előadásuk központi témája az emberi érzelmek és az egymásratovább…

„Újévi koccintás” a kollégiumban

Kollégiumunkban január 15-én tartottuk az évente megrendezésre kerülő dolgozói összejövetelt, az ún. „Újévi koccintást”. Ilyenkor a kollégiumvezető röviden ismerteti az előző évben elért pozitív változásokat, és tervezgetjük a jövőt. Mosttovább…

Iskolaválasztás előtt – Interjú Englert Zsolt igazgató úrral

Iskolaválasztás előtt Elsősorban keresztény családok gyermekeinek jelentkezését várja a szombathelyi Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik nyitottak a keresztény élet megismerésére, a kereszténytovább…

A nyelvvizsga, ami érted van!

Gyakran ismételt kérdések az első sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről Mikor vagyok jogosult nyelvvizsgadíj-visszaigénylésre? Abban az esetben, ha  35 évnél fiatalabb vagy és  2018. január 1. után tettél sikerestovább…

A nyelvvizsga, ami érted van!

Gyakran ismételt kérdések az első sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről
Mikor vagyok jogosult nyelvvizsgadíj-visszaigénylésre?
Abban az esetben, ha
 35 évnél fiatalabb vagy és
 2018. január 1. után tettél sikeres komplex vagy részvizsgát B2 vagy C1 szinten.
Mennyi a kérhető támogatás díja?
 A ténylegesen megfizetett vizsgadíj, de maximum a minimálbér 25%-a, azaz 34 500 Ft (2018-ban).
Ha van már egy korábban letett vizsgám egy másik nyelvből vagy ugyanazon nyelvből, de egy alacsonyabb szinten, akkor jogosult vagyok-e a 2018. január 1. után letett első nyelvvizsga díjának visszatérítésére?
 Igen, mivel 2018. január 1. után letett első sikeres vizsga után is jár támogatás függetlenül attól, hogy tettem-e korábban sikeres vizsgát másik nyelvből vagy ugyanabból a nyelvből, de alacsonyabb szinten.
Igényelhetem-e a támogatást akkor is, ha nem egyszerre sikerült a komplex vizsgám, hanem több alkalommal sikeresen letett részvizsgákkal? Ez esetben mennyi támogatásra vagyok jogosult?
 Igen, de csak akkor, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között kevesebb, mint 1 év telt el.
 Két sikeres részvizsga esetén a támogatás mértéke a minimálbér 25 %-a, azaz jelenleg 34 500 Ft, akkor is, ha két részvizsga díjának összege meghaladja ezt az összeget.
Ha van már egy sikeres részvizsgám tavalyról, és most készülök egy újabb részvizsgára, akkor jár nekem támogatás?
 igen, de csak a 2018. január 1 után letett részvizsga összegének mértékéig
Mire van szükségem a támogatás igényléséhez?
 a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsga díj befizetését igazoló számla másolatára
 egy kitöltött, a nyelvvizsgadíj támogatásához nyújtott, támogatási kérelemre (amelyhez szükség van a bizonyítványban feltüntetett anyakönyvi számra, sorszámra és a vizsgához kapcsolódó egyéb adatokra)

Hol és meddig tudom igényelni a nyelvvizsga-támogatást?
 A bizonyítvány kiállításától számított 1 éven belül, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG), postai úton (a Budapest 1820 címre küldve) vagy emailen.
Mennyi idő alatt bírálják el a nyelvvizsgadíj támogatására benyújtott kérelmem?
 Az elbírálás ideje 30 nap.

GYIK – nyelvvizsga-támogatás igénylése – letöltés

Játékos ismerkedés az iskolával

A Brenner János Általános Iskola szeretettel hívja és várja a leendő 1. osztályos gyermekeket és szüleiket a 2018. január 17-én induló foglalkozásaira.
Szerdánként intézményünk tanítói foglalkoznak a kis óvodásokkal, miközben szüleik részére nevelő-oktató munkánkat bemutató előadásokat tartunk.
A programokra minden alkalommal iskolánk Táncsics M. u. 48. szám alatti épületében (bejárat a Brenner Tóbiás krt. felől) 17 órai kezdettel kerül sor.

Részletek a plakáton…

Házszentelés az iskolában

2018. január 5-én iskolánkban a Vízkeresztkor szokás házmegáldásra került sor. A reggeli imádságban közösen fohászkodtunk azért, hogy “…lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a házon (helyiségen) és minden lakóján…” és legyen mentes minden rossztól és bűntől. Máté atya szenteltvízzel hitette meg a tantermeket és felkerült az ajtófélfákra a 20+C+M+B+18 felirat is.

Nincsenek képek ebben a galériában.

Házszentelés_2018

Virágné Geiszler Éva, H. Pezenhófer Brigitta

^