Kollégium

Jelenleg inzézményegység szerint tallóz...

 

Tanévkezdés rendje a kollégiumban

Tisztelt Szülők, Kedves Kollégisták!

Tanévkezdés rendje a kollégiumban

Tisztelt Szülők, Kedves Kollégisták!

Szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket és kollégistáinkat az új tanévkezdés előtt. Valamennyien izgatottan készülünk a személyes találkozásra. Kollégiumunk mindent megtesz a zökkenőmentes tanévkezdés érdekében.

1.A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, fertőző betegség tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a beköltözéskor 2 hétnél nem régebbi orvosi igazolást hozni szíveskedjenek, melyben a gyermeket jól ismerő háziorvos nyilatkozik arról, hogy a diák fertőző betegségben nem szenved, közösségbe mehet. Amennyiben háziorvostól nem lehetséges igazolást hozni, a szülők nyilatkoznak erről. A nyilatkozatot minden diáknak le kell adni az ügyeletes nevelőnek.

A beköltözés 12.00-től 16.00-ig történik. (9. évfolyamosoknak 15.30-ig a szülői értekezlet miatt.)

 1. Szülői értekezlet

 

A kollégiumvezető által tartott szülői értekezlet a díszteremben 15 óra 30 perckor kezdődik az új kollégisták szülei számára.

 

A csoportvezető tanárok által tartott szülői értekezletre 16 órától 16. 30-ig kerül sor a következő helyszíneken.

 

 • évfolyamos diákok számára a csoportvezető nevelők (Tringli Zita tanárnő és Békei Vilmos tanár úr) a díszteremben tarják a szülői értekezletet.
 • évfolyamos lányok szüleinek szülői értekezlete Csákvári Tímea tanárnő vezetésével – 2. emeleti tanulószoba
 • évfolyamos lányok szüleinek szülői értekezlete Dobányné Martonicz Katalin tanárnő vezetésével- 2. emeleti társalgó
 • 13. évfolyamos lányok szüleinek szülői értekezlete Rásóné Zöld Gabriella tanárnő vezetésével- 3. emeleti informatikai terem
 • Biczó András tanár úr tanulócsoportjának szülői értekezlete: 1. emeleti fiú tanulószoba
 • Kiricsi László tanár úr tanulócsoportjának szülői értekezlete: 2. emeleti tanulószoba

 

 

 1. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét.

A porta előtti folyosón található az érintésmentes kézfertőtlenítő.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a diákok hozzanak magukkal kézfertőtlenítő gélt, és 1 l folyékony antibakteriális szappant.

Kérjük, hogy a tanulók tartsanak maguknál szájmaszkot.

4.Szobabeosztás

A szobák beosztása a tanulók ez irányú igényeinek felmérése és a nevelési proritások alapján történt.  A beköltözés napján ennek megváltoztatására nincs lehetőség.

5.Kollégiumi étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás:

A beköltözés napján mindenki maga gondoskodik az étkezéséről.

A felsőbb éves kollégisták étkezési kedvezményére vonatkozó szülői nyilatkozatot kérjük kitöltve hozni a beköltözés alkalmával! A nyomtatvány a honlapról letölthető.

A kedvezményre jogosító igazolásokat is kérjük leadni a beköltözés napján! A határidőn túl bemutatott igazolások csak a következő hónaptól jogosítanak kedvezményes étkezésre.

 

6.Csoportvezetői foglalkozás

 

19 óra 30-kor a diákoknak a csoportvezető nevelőjük tanulócsoportonként tájékoztatást tart a higiénés szabályokról, a házirendről, az első tanítási nap kollégiumi menetéről. Az első tanítási napon minden diák a saját iskolája első napra vonatkozó programja szerint megy középiskolába.

 

Kérjük a szülőket, hogy 19 óra 15-ig köszönjenek el a gyermekeiktől!

 

7.Egyéb információk

Kérjük, hogy a tanulók csak 1 hétre való ruhát, felszerelést stb. hozzanak magukkal, mert a sok személyes tárgy akadályozza a rendrakást. Ne hozzanak magukkal nagy értékű technikai eszközöket, ékszereket, mert ezekért a kollégium nem tud felelősséget vállalni.

A szekrények zárhatóvá tételéhez kérem, hogy hozzanak magukkal lakatot!

Kérjük és köszönjük a tanulók, a szülők és a kollégák együttműködését, a beköltözés valamint a higiénés szabályok tiszteletben tartását!

Szombathely. 2021.08.26.

Tálas Józsefné

kollégiumvezető –  a kollégium nevelőtestülete nevében

Visszaköltözés rendje a kollégiumban

 1. 05.09-én

Tisztelt Szülők, Kedves Kollégisták!

Szeretettel köszöntöm a kedves Szülőket és kollégistáinkat az ismételt beköltözés előtt. Amíg nem kapunk egyéb központi utasítást, a május 10-i iskolakezdést tartjuk mérvadónak. Ehhez igazodva a be-illetve visszaköltözés vasárnap /9-én/ fog megtörténni. Mivel a járványveszély nem múlt el, sőt a vírus fertőzőbb mutációja van jelen, ezért továbbra is fontos feladatunk kollégistáink, szüleik és a kollégiumi dolgozók egészségének megőrzése. Ha a május 10-i iskolakezdéssel kapcsolatban e dokumentumban foglaltaktól eltérő miniszteri utasítás érkezik, haladéktalanul értesítjük Önöket!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési terve tartalmazza a 2020/2021. tanévre vonatkozó – a köznevelési intézményekben betartandó- a járványügyi szabályokat.

Ezt a dokumentumot, valamint módosításait figyelembe véve készítettük el a jelenleg is érvényben lévő Járványügyi protokollt a kollégiumra vonatkozóan. Kérem, ennek elolvasását honlapunkon a beköltözés előtt!

Az ebben foglaltak alapján tájékoztatom a Tisztelt Szülőket a visszaköltözéssel kapcsolatos tudnivalókról.

 

 1. A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be.”

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a diák egészségéről szóló nyilatkozatot –amit már e-mailben elküldtünk Önöknek- szíveskedjenek kitölteni és visszaküldeni. Vagy személyesen hozza magával a diák és adja le az ügyeletes nevelőtanárnak.

 1. „A beköltözésnél testhőmérőzés szükséges.”

Az érintés nélküli hőmérő a porta folyosóján található. A hőmérőzés eredményét az ügyeletes nevelőtanár dokumentálja az erre a célra kijelölt füzetben.

 1. „A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.”

A végzős diákjaink többsége nem jön vissza ezen a napon és az alsóbb éves diákok közül sem mindenki. A kb. 100 fő visszaérkezésére 5 órás időtartamot jelöltünk meg.

Visszaérkezés: 15 órától – 20 óráig. 

Aki bejött a kollégiumba, aznap már nem mehet ki.

 1. Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét.

A porta előtti folyosón található az érintés nélküli kézfertőtlenítő.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a diákoknál legyen szájmaszk, kézfertőtlenítő gél, antibakteriális szappan.

Kérjük a diákokat, hogy beköltözéskor vegyenek fel maszkot a folyosókon és a közösségi helyiségekben. A jelenlegi szabályok szerint kísérő nem jöhet be a kollégiumba.

Maszk viselése, kézfertőtlenítés, testhőmérőzés a kollégiumban tartózkodás idején hétköznapokon is kötelező.

Alig több mint egy hónap van még hátra a tanévből. Kérjük a diákokat, hogy a tanszereken kívül mindig csak egy hétre való holmit hozzanak magukkal, hogy lehessen körültekintően takarítani és fertőtleníteni.

Kollégiumi étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás:

A beköltözés napján –vasárnap- mindenki maga gondoskodik az étkezéséről.

Ha a diák nem költözik vissza betegség vagy egyéb ok miatt május 9-én, a szülő kötelessége az étkezés lemondása a kollégium portáján-06/ 94 500-540 (A hétfői étkezést pénteken fél 9-ig lehet lemondani.)

A csoportosulások elkerülése érdekében továbbra is érvényben lesz a reggelinél és a vacsoránál az étkezési időpontok nemek szerinti megosztása.

Kérjük és köszönjük a tanulók, a szülők és a kollégák együttműködését, a járványügyi eljárásrend szabályainak tiszteletben tartását, ajánlásainak figyelembe vételét!

  

A személyes találkozásig vigyázzunk, vigyázzanak egymásra!

Szombathely, 2021. 05.02.

 

Englert Zsolt sk.                                                                Tálas Józsefné sk.

igazgató                                                                             kollégiumvezető

 

 

 

Online – Március 15-i műsor a kollégistáktól

Nemzeti ünnepünkre a kollégisták egy online műsorral készültek. Fogadjátok szeretettel! Március 15-i műsor a kollégistáktól

^