Kollégium

Jelenleg inzézményegység szerint tallóz...

 

Közgyűlés kollégiumunkban

Február 19-én tartottuk kollégiumunkban a félévet értékelő közgyűlést. Gergely Atya vezetésével imádsággal kezdtük. 16 órakor a lányoknak, 16 óra 30 –kor a fiúknak kezdődött a program. Több szempontból történt az értékelés: szó esett a tanulmányi eredményekről, a fegyelmi helyzetről, a hitéleti programokon való részvételről, valamint a kollégiumi versenyeken elért eredményekről.

A nevelőtestület döntése alapján különböző fokozatú dicséretben részesültünk: 15 kollégiumi lelkészi dicséret, 1 igazgatói dicséret, 34 kollégiumvezetői dicséret és 45 csoportvezetői dicséret talált gazdára. Okleveleket és édességet is kaptunk jutalmul.

Közgyűlés 2018.

(Nagy Nikolett-kollégium)

Pályaválasztási börze

2018. február 1-jén visszalátogattak kollégiumunkba a tavalyi évben elballagott kollégisták, hogy megkönnyítsék a pályaválasztás előtt álló diáktársaik döntését. Nagyon hasznos információkkal szolgáltak az érettségivel, a felvételivel, az egyetemi tanulással, a vizsgákkal és az adott szakkal kapcsolatban.

Kaptunk tájékoztatást a megélhetésről, a tanulás melletti munkalehetőségekről, a kollégiumba jutás feltételeiről is.

A gyógypedagógia szakos Szladovics Vanessza mesélt a vizsgaidőszakról, Fartek Patrícia bemutatta a budapesti Metropolitan egyetemet, Balla Anna az óvodapedagógiáról mondott érdekes dolgot, hogy például még a nehezebb sorsú hallgatóknak sem lehetetlen küldetés az egyetem elvégzése. Rajczi Anna és Mesics Eszter pedig bemutatták Győrt, mint várost, illetve az ott működő kollégiumokat. Rajtuk kívül még Horváth Fanni, Németh Viktória és Kovács Réka válaszolt kérdéseinkre.

Köszönjük!

Pályaválasztási börze 2018.

 

(Krajczár Dávid- kollégium)

Kollégiumunk népszerűsítése

A kollégium diákönkormányzatának szervezésében a vállalkozó szellemű alsóbb évfolyamos diákok visszalátogattak „régi” általános iskolájukba, hogy a 7. illetve 8. osztályos társaiknak bemutassák kollégiumunkat. E program keretében a csákánydoroszlói, az őriszentpéteri, a répcelaki, a káldi, a lenti, a sárvári és a cserszegtomaji általános iskolákba vittünk tájékoztató anyagokat, és lehetőséget kaptunk arra is, hogy 15-30 percben szóban is ismertessük az intézményt.

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy sokan érdeklődtek a kollégium iránt, és az is jólesett mindenkinek, hogy szeretettel fogadtak bennünket.

Reméljük, megkönnyítettük a felsőtagozatos általános iskolások pályaválasztásra vonatkozó döntését!

Kollégiumunk népszerűsítése 2018.

(Iván Levente – kollégium)

^