Felhívások

Jelenleg inzézményegység szerint tallóz...

 

FRISSÍTVE! – Értesítés a kollégiumba költözésről

2017/2018-as tanév

Értesítjük a tisztelt szülőket és kollégistáinkat, hogy kollégiumunkba a beköltözés az első tanítási napot megelőző napon, augusztus 31-én, 12 órától 16 óráig lehetséges. Az elsős kollégisták szüleinek a szülői értekezlet időpontja: 16 óra. Helye: kollégium díszterme. A felsőbb éves diákok szüleinek szervezett szülői értekezlet 17 órakor kezdődik a csoportvezető nevelők irányításával. A pontos helyszínről a porta mellett található faliújságról tájékozódhatnak. A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjainak beköltözése szeptember 03-án, vasárnap délután 13 órától lehetséges. A szülői értekezlet időpontja: 15 óra 30 perc. Helye: kollégium díszterme. A felsőbb éves diákok szüleinek szervezett szülői értekezlet 16 órakor kezdődik a csoportvezető nevelők irányításával. A pontos helyszínről a porta mellett található faliújságról tájékozódhatnak.

Tájékoztatjuk az augusztus 31-én beköltöző diákokat, hogy a következő napon –szeptember elsején- csak akkor tudunk étkezést biztosítani, ha erre a napra az étkezési szándékukat előre jelzik a kollégium felé augusztus 25-éig a kollégium e-mail címén (brennerkollegium@martinus.hu). Azoknak a művészetis diákoknak, akik már korábban leadták az étkezési igényüket, nem kell ismét visszajelezniük.) Szeptember 4-től már mindenki kap étkezést.

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a Szily János utcát is érintő felújítási munkálatok miatt a kollégiumot a Hollán Ernő utca felől a szűk Várköz utcán keresztül tudják megközelíteni.

Kipakolás után kérjük, keressenek másik parkolót, hogy mások is meg tudjanak a kollégium közelében állni a költözködés idejére.

 

A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdéseiket az alábbi telefonszámokon tehetik fel:

06/94 500-540 vagy 06/ 94 500-541

 

Tájékoztató a „közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak”-ról

2017/2018. tanév I. félév

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q-I. ép. A. szárny I. emelet.) a „KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBB-KÉPZÉSI   SZAK”

szakirányú továbbképzést indít.

I.    A képzés célja

A képzés célja felkészítést nyújtani:

  • a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: a köznevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai mun- kaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai,)

–  valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez.

A képzés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV törvény, a 10/2006. (IX.25) OKM rende- letben foglalt követelmények a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa X/19/2006-2007.sz. határozata (2007. június 25), valamint az Oktatási Hivatal OH-FHF/1797- 4/2009 számú határozattal módosított OH-FRKP/18030/2007 sz. határozata szerint folyik. A kép- zés négy féléves.

II.  Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szak- képesítésekről kapnak oklevelet.

A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy főisko- lai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget tanúsít.

III.    A képzés szervezési formája

A képzés szervezési formája t á v o k t a t á s, a hallgatók egyéni tanulására épül. A hallga- tók egyéni tanulásra alkalmas feladatokat is tartalmazó elektronikus tananyagcsomagot kapnak.

A képzést MOODLE rendszeren informatikai háttértámogatás segíti.

IV.    A képzés költségei (önköltsége).

Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre (egy félév) 135.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) A költségtérítést a NEPTUN rendszeren keresztül, az ott meghatá- rozott határidőre kell megfizetni!

A költségtérítés fedezi: az oktatás, a vizsgák, a záróvizsgák, az adminisztrációs ( oklevél, pos- ta-, stb.), a tananyagcsomag és a tréning költségeit.

V.  Jelentkezési tudnivalók

  1. A jelentkezés helye: BME Műszaki Pedagógia Tanszék,

(1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q-I. ép. A. szárny I. em.)

Telefon: 463-2071; 463-1699; 463-4358; 463-3325 fax: 463-3326

illetve Szombathelyen a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, 9700 Szombathely Táncsics Mihály út 48.

  1. A jelentkezés határideje: június 15. (pótjelentkezés augusztus 28.)
  2. A jelentkezéshez szükséges:
  • egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, legalább 3 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,
  • kitöltött „Jelentkezési Lap” “Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú tovább- képzési szakra. A beiratkozásra 1 darab igazolvány képet hozzon magával!
  • kitöltött „KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS”a       költségtérítés      megfizetésére.(letölthető: http://kozoktvez.mpt.bme.hu honlapról)

AKI A FENTIEKBEN FELSOROLT FELTÉTELEKNEK MEGFELEL, KÜLÖN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BEIRATKOZHAT.

(csak olyan jelentkezőt értesítünk külön, aki a feltételeknek nem felel meg)

 

  1. Beiratkozás Szombathelyen:

beiratkozás ideje:*    augusztus 29 (kedd) 14.00-16.00 óráig

a beiratkozás helye:     Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, 9700 Szombathely Táncsics Mihály út 48.

AZ INFORMÁCIÓK LETÖLTHETŐK: http://kozoktvez.mpt.bme.hu  honlapról

Galambok a csarnokban

Kedves Szülők és Gyerekek!

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki akár egy galambot is hajtogatott, és ezzel hozzájárult, hogy az elképzelésemet meg tudjuk valósítani.

Közel 3000 galambbal tudtunk a sportcsarnok feldíszíteni, nagyon szépre és mutatósra sikerült. A vendégek tetszését is elnyerte.  A hajtogatásban segítettek a Brennereseken kívül a Szalézi táboros gyerekek és a Karitász munkatársai.

Galambok a csarnokban

Köszönöm, hogy segítségetekkel példát tudtunk mutatni összetartásról és össztartozásról.

Szép nyarat, jó pihenést mindenkinek.

Gaspari Kriszti

^