Archívum

Jelenleg szerzők szerint tallóz...

 

A kollégium évnyitó szentmiséje

A kollégiumi évnyitó szentmisére szeptember 11-én, szerdán került sor a Székesegyházban, este 20 órakor. A szentmisét Császár István helynök úr celebrálta. Kollégiumunk új lelkésze mellett több kollégista fiú is segédkezett István Atyának. Volt, aki ministrált, volt, aki felolvasott.  S voltak, akik a szentmise szöveges részének és az énekeknek a kivetítését oldották meg.

A mise zenei részét a művészetis diákok szolgáltatták Sebestyén Virág édesanyja vezényletével. Szereplésük meghitté tette a szentmisét. A mise alatt gyónási lehetőség volt.  Néhányan éltek is a lehetőséggel, hiszen előtte lévő nap Tömő János kollégiumi lelkész bűnbánati liturgiát tartott a kollégistáknak, hogy fel tudjanak készülni a gyónásra.

István Atya szavai életünk lényegére világítottak rá. Thomas Mertont idézte, miszerint mindegyikünknek vannak céljai, vágyai, de mindig azt kell keresnünk, mi a Jóisten célja velünk. Mindig a végső cél távlatából kell rátekintenünk saját életünkre és eszerint kell minden napunkat megtervezni. A mai hangzatos „élj a mának” kifejezést aszerint kell vizsgálat alá vetni, hogy szolgálja-e üdvösségünket vagy sem. Több példát is említett, amikor már rég elballagott kollégisták tértek vissza az atyához és felnőtt fejjel belátták, hogy kellett a fegyelem a középiskolás diákoknak, mert az nem ellenük volt, hanem értük. István Atya a mise végén mindenkinek sikeres tanévet kívánt, és megköszönte zeneművészetis társainknak a színvonalas szereplést.

A szentmise méltó kezdete volt az előttünk álló új tanévnek!

Nincsenek képek ebben a galériában.

Veni Sancte 2019. - Kollégium

 

(Szilvás Ádám-kollégium)

Kollégiumi beköltözés 2019.

FIGYELEM!

Értesítjük a tisztelt szülőket és kollégistáinkat, hogy kollégiumunkba a beköltözés az első tanítási napot megelőző napon, szeptember 1-jén, 12 órától 15 óra 30-ig lehetséges. A 9. évfolyamos kollégisták szüleinek a szülői értekezlet időpontja: 15 óra 30 perc. Helye: kollégium díszterme. A felsőbb éves diákok szüleinek szervezett szülői értekezlet 16 óra 10 perckor kezdődik a csoportvezető nevelők vezetésével. A pontos helyszínről a porta mellett található faliújságról tájékozódhatnak.

Családi délután a kollégiumban

2019. június 14-én ugyan véget ért a tanév, de kollégiumunkban nem szűnt meg az élet, sőt…! Június 16-án, vasárnap délután, kíváncsisággal, érdeklődéssel és vidámsággal teli családok érkeztek intézményünkbe, az ún. Családi délutánra. Már hagyomány kollégiumunkban, hogy a leendő elsősöknek, testvéreiknek és szüleiknek színes programot szervez a nevelőtestület és a DÖK. Idén sem történt másként.

A rendezvény a kollégiumvezető köszöntőjével indult, majd a kollégisták műsora következett, melyben hallhattuk gyönyörűen énekelő és szavaló társainkat, láthattunk pergős néptánc produkciót. Ezután Marika néni ismertette a további programot, és párhuzamosan 3 helyszínen folyt tovább a rendezvény. A díszteremben a szülők vetélkedőjére került sor, a fiúk tanulójában a kisebb gyermekek rajzolhattak, társasjátékozhattak. A lányok tanulójában pedig a leendő kollégisták és testvéreik vetélkedtek. A foglalkozás előtt két diáktársam mesélt a cserkészmozgalom céljairól, feladatairól, szépségeiről, küldetéséről. Az eredményhirdetés után Gergely Atya névadónk életéből kiragadott események felidézésével „lelkiismeret-vizsgálatra” invitálta a résztvevőket a fiúk kápolnájába.

Az est a kollégium ebédlőjében zárult, ahol finom gulyáslevessel és pogácsával kínáltuk meg vendégeinket!

Családi délután 2019.
« 1 A 2 »

Nagy Gergő-kollégium

^