Szily-cserkészek Szent Sír-őrzése

Cserkészcsapatunk 35. éve őrzi a Szent Háromnap idején a Székesegyházban a Szent Sírt.

Ezt a régi népi, húsvéti hagyományt 1990-ben elevenítette fel először az akkor még alig több mint fél éve újjáalakult 387. számú Szily János cserkészcsapat, melynek akkor a Székesegyházi Főplébánia volt a fenntartója.

A kezdeti években már Nagypéntek délután, a keresztút után elkezdtük a Szent Sír-őrzést. Kettesével, cserkészegyenruhában, őrsi zászlókkal, fél-fél órát őrködtek a cserkészek a Madonna-kápolnában kitett Szent Sír előtt. Majd másnap a reggeli fekete zsolozsma után 9 órától folyamatosan az esti szertartás kezdetéig történtek félóránként az őrégváltások.

Később már „csak” Nagyszombat őrködtünk, miután a városi keresztút Nagypénteken este 8-kor kezdődött.

A covid-alatt online Szent Sír-őrzés volt, olyan formában, hogy mindenki otthon készített Szent Sír-makettet, és ezek fényképeit megosztottuk egymással.

Idén volt csapatunk cserkészeinek a 35. Szent Sír-őrzése.

A pihenőben lévő váltások a cserkészotthonban társasjátékkal, jó hangulatban töltötték az időt.

 Comments are Closed

^